Irden
آلودگی محیط دندان‌پزشکی؛
استراتژی ضدعفونی اتخاذ شود.
مطالعه خبر
جشنواره دندان ‌پزشکی؛ در
برج میلاد برگزار می‌شود
Irden
آلودگی محیط دندان‌پزشکی؛
استراتژی ضدعفونی اتخاذ شود.
مطالعه خبر
ارتقای هیات ‌علمی؛ ارزشیابی
را کیفی کنیم نه کمی
Irden
آلودگی محیط دندان‌پزشکی؛
استراتژی ضدعفونی اتخاذ شود.
مطالعه خبر
آلودگی محیط دندان ‌پزشکی؛ 
استراتژی ضد عفونی اتخاذ شود

مشاوره موردی

یک مشاوره :40 هزار تومان باضافه‌ی امکان درخواست توضیح بیشتر از طریق ایمیل یا تلگرام به مدت یک ماه

مشاوره موضوعی

یک موضوع :80 هزار تومان؛ هر تعداد سوال پیرامون «یک موضوع خاص» به مدت سه‌ماه

برای مشورت عمومی بدون پرداخت وجه، ابتدا عضو ایردن شوید و سپس به بخش تریبون آزاد ایردن مراجعه کنید. مشاوره در این بخش با پرداخت وجه است.

برای مشاهده فرم مشاوره اینجا کلیک کنید.