Irden
پیر و جوان، زن و مرد
دندان پزشکی برای همه؛
مردم
دندان پزشکی برای همه؛
Irden
تبلیغ در ایردن،
یک معرفی هدفمند و یک سرمایه گذاری مدبرانه است
آگهی
تبلیغ در ایردن
Irden
دانشجویان دندان پزشکی و همه پیرادندان پزشکان
دندان پزشکان، بهداشتکاران، دندانسازان،
حرفه ای
حرفه ای

مشاوره موردی

یک مشاوره :40 هزار تومان باضافه‌ی امکان درخواست توضیح بیشتر از طریق ایمیل یا تلگرام به مدت یک ماه

مشاوره موضوعی

یک موضوع :80 هزار تومان؛ هر تعداد سوال پیرامون «یک موضوع خاص» به مدت سه‌ماه

برای مشورت عمومی بدون پرداخت وجه، ابتدا عضو ایردن شوید و سپس به بخش تریبون آزاد ایردن مراجعه کنید. مشاوره در این بخش با پرداخت وجه است.

برای مشاهده فرم مشاوره اینجا کلیک کنید.