دوستان گرامی دندان پزشک، دانشجو، پرستار، حرفه ای دندانپزشکی و کاربران ارجمند ایردن،
 
گروهی از سازندگان برنامه های تلویزیونی تصمیم دارند سریالی در باره‏ی حرفه‏ی دندان پزشکی بسازند. آن طور که گفته می شود، هدف از ساخت این سریال، معرفی کار دندان پزشکی، مسائل و مشکلات و چالش ها، نقش اجتماعی و رابطه‏ی پزشکان با بیماران است. در طرح اولیه، هدف اصلی، بالا بردن وجهه، اعتبار و احترام دندان پزشکان در جامعه است.
پخش این سریال حتماً با تأیید و هماهنگی انجمن های دندان پزشکی ایران و ارگان های مسؤول پزشکی خواهد بود. اعضای تیم تحقیق هم اکنون با شرکت در کنگره های علمی انجمن های دندان پزشکان و اطلاع رسانی در خبرنامه‏ی انجمن دندان پزشکی ایران و شرکت در نشست های گوناگون با دندان پزشکان فعال انجمن ها، گام های نخستین را برای آشنائی بیش تر با مسائل دندان پزشکان و روحیات فعالان این حرفه برداشته است.
برای دسترسی هر چه بیش تر به توانائی های دندان پزشکان، ما دست یاری به سوی تک تک شما دراز می کنیم و امیدواریم که با ارسال خاطرات خود از کار در مطب و درمانگاه و داستان هائی از وقایع کار دندان پزشکی و ارتباط با بیمار و یا نظراتی که در باره‏ی ساخت این سریال دارید، در پربار شدن و فراگیر تر شدن هرچه بیش تر سریال نقش سازنده‏ای به عهده بگیرید.
پیشاپیش از همه‏ی فرهیختگانی که آثار و یا خاطراتشان را برایمان خواهند فرستاد سپاسگزاری می کنیم. 

sedavasima.jpg