اگر در دیدن آلبوم ها مشکل دارید ممکن است به دلیل عدم نصب فلش یا جاوا باشد. لطفاً برای نصب جاوا اینجا و برای نصب فلش اینجا کلیک کنید
  روی عکس مورد نظر کلیک و در پایین عکس اظهارنظر کنید
کالج بین المللی دندان پزشکان ایران
23/10/2011
اولین جشن رسمی کالج بین المللی دندان پزشکان ایران ICD- اکتبر 2010
آلبوم