ارسال مدارک برای ایردنdocumentdelivery.jpg

لطفاً هرگونه نظر یا توضیح خود را در مورد عکس ها بنویسید و دیگران را بهره مند کنید.
برای اظهارنظر، روی عکس کلیک کنید تا بزرگ شود و به زیر آلبوم، پایین صفحه بروید.

کنگره 9 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران
11/11/2009
عکس های کنگره نهم انجمن ترمیمی در محل هتل المپیک تهران
20 تا 22 آبان ماه 1388