ارسال مدارک برای ایردنdocumentdelivery.jpg

لطفاً هرگونه نظر یا توضیح خود را در مورد عکس ها بنویسید و دیگران را بهره مند کنید.
برای اظهارنظر، روی عکس کلیک کنید تا بزرگ شود و به زیر آلبوم، پایین صفحه بروید.

کار گروه حمایت از وبگاه های حوزه سلامت
01/06/2011
اولین نشست «کارگروه حمایت از وبگاه های حوزه سلامت»، به دعوت دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
چهارشنبه یازدهم خرداد۱۳۹۰