ارسال مدارک برای ایردنdocumentdelivery.jpg

لطفاً هرگونه نظر یا توضیح خود را در مورد عکس ها بنویسید و دیگران را بهره مند کنید.
برای اظهارنظر، روی عکس کلیک کنید تا بزرگ شود و به زیر آلبوم، پایین صفحه بروید.

کنگره4 دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی | مهر 1393
08/10/2014
چهارمین کنگره سراسری دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
9 تا 11 مهر 1393 دانشکده دندان‌پزشکی آزاد تهران
عکس ها از: دندانه- جمیاری – نخعی