شرح مختصر بيماري

آفت به زخم های عود کننده دهان اطلاق می شود که معمولا در دوره کودکی آغاز می شود و اغلب با بالا رفتن سن از میزان عود آن کاسته می شود. این بیماری بیشتر کودکان و جوانان را گرفتار می کند و آمار ها نشان می دهد که حدود 25 در صد از افراد به آن مبتلا هستند.
 
نماهاي باليني

  
نماهاي راديو گرافيك
 
يافته هاي لابراتوری

تشخيص افتراقي

اتيولوژي

بافت منشا

نماهاي هيستولوژيك

روندپاتولوژيك عمده

درمان

داروها

رژيم غذايي

توصيه هاي خاص

جراحي

پيش آگهي


Tags: 
تعداد نمایش ها: 2847

بازگشت به فهرست