دهان، دندان، فک و صورت / دارو، درمان، تغذیه، مواد / بیماری، ناهنجاری، بهداشت /
بیماری لثه می تواند زمان انتظار برای حامله شدن را افزایش دهد

بیماری لثه می تواند زمان انتظار برای حامله شدن را افزایش دهد

برگردان: دکتر علی راد
پروفسور راجرهارت در جلسه سالانه انجمن تولیدمثل و جنین شناسی انسانی اروپا گفت که "اثر منفی بیماری پریو بر بارداری، به همان میزان اثر «چاقی» است. بیماری های پریو دنتال (لثه) نوعی بیماری عفونی، التهابی و مزمن لثه و بافت های نگهدارنده است. این بیماری توسط باکتری هایی ایجاد می شود که به طور طبیعی در دهان هرکس حضور دارد و در صورت عدم کنترل، می تواند در اطراف دندان ایجاد آماس (التهاب) نماید. لثه شروع به دور شدن از دندان می کند و شیار طبیعی دور دندان عمیق شده، با افزایش فضا و عمیق شدن، به حالت «جیب» درمی آید که مستعد عفونت بعدی است. این التهاب می تواند به طور آبشاری منجر به تخریب بافتی شده و رفته رفته بافت های رها شده به جریان خون راه یابند. در نتیجه بیماری لثه با بیماری های قلبی، دیابت نوع دو، تنفسی، کلیوی و مشکلات بارداری - مانند سقط جنین و زایمان پیش رس - قرین است. گمان می رود که حدود 10 درصد جمعیت، دچار بیماری شدید پریو هستند. مسواک زدن معمول و نخ کشیدن دندان ها، بهترین راه پیشگیری از این مشکل است".
دکتر هارت که در دانشگاه استرالیای غربی (Perth, Australia) پروفسور طب تناسلی است و ریاست گروه متخصصن باروری استرالیای غربی را نیز برعهده دارد گفت: "تا کنون هیچ مطالعه ی چاپ شده ای وجود نداشت که این موضوع را بررسی کرده باشد که آیا بیماری لثه می تواند در شانس باروری زنان نقش داشته باشد یا خیر. این مطالعه اولین گزارشی است که پیشنهاد می کند بیماری پریو ممکن است یکی از چندین عاملی باشد که می توان با تغییر آن، شانس باروری را بهبود بخشید."
محققین یک گروه 3737 نفری از زنان باردار که در پژوهشی تحت عنوان «لبخند» SMILE در استرالیای غربی مشارکت کردند را مورد مطالعه قرار دادند و داده های 3416 مورد از ایشان را در زمینه «برنامه ریزی بارداری» و«تحقق بارداری» آنالیز کردند.
آنها دریافتند که زنانی که دچار بیماری پریو بودند، به طور متوسط هفت ماه طول کشیده تا باردار شوند، دوماه بیش از میزان متوسط معمول برای زنان بدون بیماری لثه که برای بارداری انتظار می کشند.
به علاوه زنان غیرسفید پوست که دچار بیماری لثه بودند، بیش از یک سال زمان برای تحقق بارداری را تجربه کرده بودند که در مقایسه با آن ها که بیماری لثه نداشتند، ریسک بارداری تأخیری 13.9 در صد بود در مقابل 6.2 در صد در عدم وجود مشکل پریو. همچنین زنان سفید پوستی که دچار مشکل پریودنتال بودند هم گرایش به تأخیرطولانی تر در بارداری نسبت به بدون بیماری ها بودند اما این میزان به لحاظ آماری معنی دار نبود (8.6 درصد زنان سفید با بیماری لثه در برابر 6.2 در صد موارد بدون بیماری لثه، بیش از یک سال طول کشیده بود تا باردار شوند).
اطلاعات درباره زمان باروری درمورد 1956 زن در دسترس بود و در میان آن ها 146 نمونه بیش از 12 ماه طول کشیده بود تا باردار شوند؛ نشانه ای ازاختلال باروری. آن ها بیشتر دارای سن بالاتر، غیر سفید پوست، سیگاری و با فرزندانی با حجم بدنی 25 کیلوگرم در متر مربع بودند. 26 درصد از 3416 زن، یعنی 1014 نمونه، بیماری لثه داشتند.
پروفسور هارت گفت: "داده های ما پیشنهاد می کند که حضور بیماری لثه یک عامل خطر قابل تغییر است که می تواند زمان باردار شدن زنان را افزایش دهد، خصوصاً در زنان غیرسفید پوست. این حاکی از یک تأثیر منفی در باروری است که از نظر میزان شدت تأثیر، در رده ای شدت مشابه «چاقی» قرار می گیرد. این مطالعه همچنین تأثیرات منفی شناخته شده ی دیگر بر تأخیر باروری، شامل سن بالای 35 سال، وزن اضافی یا چاقی و سیگارکشیدن را تأیید کرده است. رابطه ای بین زمان انتظار برای باروری با وضعیت اجتماعی – اقتصادی زنان یافت نشد."
"همه زنانی که قصد باردار شدن داشتند باید تشویق می شدند که پزشک خود را ببینند تا اطمینان حاصل شود که پیش از تلاش برای باروری،  به میزان ممکن سالم هستند و مشاوره لازم را برای شرایط مطلوب زندگی با رعایت وزن مناسب، تغذیه و توقف استعمال سیگار و نوشیدن الکل به اضافه آغاز مکمل فولیک اسید دریافت کنند. علاوه براین، حال مشخص شد که همه زنان همچنین بایستی تشویق شوند که دندان پزشک خود را ملاقات کنند تا هرنوع بیماری لثه آن ها قبل از آغاز تلاش برای باروری درمان شود. این مشکل به آسانی قابل درمان است و معمولا بیش از چهار جلسه ویزیت دندان پزشکی نیاز ندارد.
مطالعه ی SMILE یکی از سه آزمون تصادفی کنترل شده ی بزرگ بود که در استرالیای غربی انجام شد. این آزمون نشان داد که قطعاً درمان بیماری لثه در هیچ نژادی نمی تواند از زایمان پیش رس پیشگیری کند، این درمان به خودی خود هیچ اثر مخربی بر مادر و جنین نخواهد داشت."
پروفسور هارت گفت که دلیل چرایی تأثیر بیشتر بیماری لثه بر زنان غیر سفید پوست می تواند به این دلیل باشد که به نظر می رسد این زنان میزان بالاتری از پاسخ های آماسی به شرایط را نشان می دهند.


Gum Disease Can Increase the Time It Takes to Become Pregnant
ScienceDaily (Aug. 1, 2011) — Professor Roger Hart told the annual meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology that the negative effect of gum disease on conception was of the same order of magnitude as the effect of obesity.
Periodontal (gum) disease is a chronic, infectious and inflammatory disease of the gums and supporting tissues. It is caused by the normal bacteria that exist in everyone's mouths, which, if unchecked, can create inflammation around the tooth; the gum starts to pull away from the tooth, creating spaces (periodontal pockets) that become infected. The inflammation sets off a cascade of tissue-destructive events that can pass into the circulation. As a result, periodontal disease has been associated with heart disease, type 2 diabetes, respiratory and kidney disease, and problems in pregnancy such as miscarriage and premature birth. Around 10% of the population is believed to have severe periodontal disease. Regular brushing and flossing of teeth is the best way of preventing it.
Prof Hart, who is Professor of Reproductive Medicine at the University of Western Australia (Perth, Australia) and Medical Director of Fertility Specialists of Western Australia, said: "Until now, there have been no published studies that investigate whether gum disease can affect a woman's chance of conceiving, so this is the first report to suggest that gum disease might be one of several factors that could be modified to improve the chances of a pregnancy."
The researchers followed a group 3737 pregnant women, who were taking part in a Western Australian study called the SMILE study, and they analysed information on pregnancy planning and pregnancy outcomes for 3416 of them.
They found that women with gum disease took an average of just over seven months to become pregnant -- two months longer than the average of five months that it took women without gum disease to conceive.
In addition, non-Caucasian women with gum disease were more likely to take over a year to become pregnant compared to those without gum disease: their increased risk of later conception was 13.9% compared to 6.2% for women without gum disease. Caucasian women with gum disease also tended to take longer to conceive than those who were disease-free but the difference was not statistically significant (8.6% of Caucasian women with gum disease took over one year to conceive and 6.2% of women with gum disease).
Information on time to conception was available for 1,956 women, and of, these, 146 women took longer than 12 months to conceive -- an indicator of impaired fertility. They were more likely to be older, non-Caucasian, to smoke and to have a body mass index over 25 kg/m2. Out of the 3416 women, 1014 (26%) had periodontal disease.
Prof Hart said: "Our data suggest that the presence of periodontal disease is a modifiable risk factor, which can increase a woman's time to conception, particularly for non-Caucasians. It exerts a negative influence on fertility that is of the same order of magnitude as obesity. This study also confirms other, known negative influences upon time to conception for a woman; these include being over 35 years of age, being overweight or obese, and being a smoker. There was no correlation between the time it took to become pregnant and the socio-economic status of the woman.
"All women about to plan for a family should be encouraged to see their general practitioner to ensure that they are as healthy as possible before trying to conceive and so that they can be given appropriate lifestyle advice with respect to weight loss, diet and assistance with stopping smoking and drinking, plus the commencement of folic acid supplements. Additionally, it now appears that all women should also be encouraged to see their dentist to have any gum disease treated before trying to conceive. It is easily treated, usually involving no more than four dental visits.
"The SMILE study was one of the three largest randomised controlled trials performed in Western Australia. It showed conclusively that although treatment of periodontal disease does not prevent pre-term birth in any ethnic group, the treatment itself does not have any harmful effect on the mother or fetus during pregnancy."
Prof Hart said that the reason why pregnancies in non-Caucasian women were more affected by gum disease could be because these women appeared to have a higher level of inflammatory response to the condition.

Tags: بیماری لثه, حاملگی, باروری, باردارشدن, زنان سفید پوست
تعداد نمایش ها: 1486
کاربر مرتبط: 
دکتر علی راد | Rad
مطالب مرتبط: 
ارتباط بیماری لثه با ناباروری
پیام های مرتبط: 
7005

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر