مکانیزم اثر: دارو باتصحیح‌ فعالیت‌ اضافی‌سیستم‌ كولینرژیک مركزی‌ كه‌ ناشی‌ ازنارسایی‌ سیستم‌ دوپامینرژیک است‌ دردرمان‌ پاركینسون‌ سودمند است‌.
فارماکونتیک: دارو از راه‌ خوراكی‌به‌خوبی‌ جذب‌ و به‌راحتی‌ وارد CNSمی‌شود. متابولیسم‌ دارو كبدی‌ است‌ و ازكلیه‌ دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: بنزتروپین‌ در درمان‌بیماری‌ پاركینسون‌ و علائم‌ خارج‌ هرمی‌ناشی‌ از داروها، (به‌غیر از اختلالات‌حركتی‌ دیررس‌) تجویز می‌شود
مقدارمصرف: از راه‌ خوراكی‌ 1ـ0/5میلی‌گرم‌ (معمولا موقع‌ خواب‌) كه‌ به‌تدریج‌افزایش‌ یافته‌ و تاحداكثر mg/day 6می‌رسد. مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌4mg/day ـ 1 است‌ كه‌ به‌صورت‌ یک جا یامنقسم‌ مصرف‌ می‌شود. در سالمندان‌ترجیحاً حداقل‌ مقدار دارو باید مصرف‌شود. از راه‌ تزریق‌ عضلانی‌ یا وریدی‌ 2ـ1میلی‌گرم‌ كه‌ در صورت‌ بروز مجدد علائم‌تكرار می‌شود، تجویز می‌گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجوداحتباس‌ ادراری‌ درمان‌ نشده‌، گلوكوم‌ بازاویه‌ بسته‌، انسداد دستگاه‌ گوارش‌ و دركودكان‌ زیر 3 سال‌ نباید مصرف‌ شود.
هشدار:
در صورت‌ وجود بیماری‌ قلبی‌ ـعروقی‌، نارسایی‌ كبدی‌ یا كلیوی‌،سالمندان‌ بااحتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:استفاده‌ همزمان‌ این‌دارو باسایر داروهایی‌ كه‌ دارای‌ اثرات‌موسكارینی‌ هستند، باعث‌ عوارض‌ جانبی‌چون‌ خشكی‌ دهان‌، احتباس‌ ادرار، یبوست‌،منگی‌ در سالمندان‌ می‌گردد. داروهای‌ضدافسردگی‌ سه‌ حلقه‌ای‌ و مهاركننده‌های‌آنزیم‌ MAO، داروهای‌ ضدجنون‌ دسته‌فنوتیازین‌، آنتی‌هیستامین‌ها، آمانتادین‌،دیسوپیرامید از این‌ جمله‌اند. همچنین‌بنزتروپین‌ باایجاد خشكی‌ دهان‌، اثرات‌نیترات‌های‌ زیر زبانی‌ را كاهش‌ می‌دهد.داروهای‌ مقلد پاراسمپاتیک اثر بنزتروپین‌را كاهش‌ می‌دهند. بنزتروپین‌ جذب‌ گوارشی‌كتوكونازول‌ را كاهش‌ داده‌ و با اثرات‌گوارشی‌ سیزاپراید ضدیت‌ می‌كند
عوارض جانبی: خشكی‌ دهان‌، اختلالات‌گوارشی‌، گیجی‌، تاری‌ دید، احتباس‌ ادرار(باشیوع‌ كمتر)، طپش‌ قلب‌، افزایش‌حساسیت‌، عصبی‌شدن‌، توهم‌،خواب‌آلودگی‌ از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه: 1 ـ از قطع‌ ناگهانی‌ درمان‌اجتناب‌ شود.
2 ـ این‌ دارو برانجام‌ كارهایی‌ كه‌ نیازبه‌مهارت‌ دارند مثل‌ رانندگی‌، ممكن‌ است‌تاثیر بگذارد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3054
Brand Names: 
Benztropine
Benztropine Mesylate
Cogentin

بازگشت به فهرست