مکانیزم اثر: این‌ دارو باتحریک گیرنده‌های‌موسکارینی‌ کولینرژیک در مثانه‌، موجب‌انقباض‌ عضله‌ دترسور مثانه‌ شده‌ وبه‌تخلیه‌ ادرار کمک می‌کند.
فارماکونتیک: جذب‌ دارو از راه‌ خوراکی‌ ناقص‌ است‌ و از کلیه‌ دفع‌ می‌شود
مواردمصرف: بتانکول‌ برای‌ رفع‌ احتباس‌ادراری‌ مصرف‌ می‌شود
مقدارمصرف: مقدار 25ـ10 میلی‌گرم‌ 4ـ3بار در روز نیم‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا مصرف‌می‌شود
کاربرد در دندان پزشکی:
موارد منع‌ مصرف
‌: در صورت‌ وجودانسداد در روده‌ یا دستگاه‌ ادراری‌، درمواقعی‌ که‌ افزایش‌ فعالیت‌ عضلانی‌دستگاه‌ ادراری‌ یا گوارشی‌ مضر باشد،آسم‌، کند بودن‌ ضربان‌ قلب‌، پرکاری‌تیروئید، سکته‌ قلبی‌ اخیر، صرع‌، کم‌ بودن‌فشارخون‌، بیماری‌ پارکینسون‌ و زخم‌گوارشی‌ نباید مصرف‌ شود.
هشدار: 
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:داروهای‌آنتی‌موسکارینی‌ موجب‌ کاهش‌ اثر این‌دارو می‌شوند
عوارض جانبی: تهوع‌ و استفراغ‌، تعریق‌،تاری‌ دید، کاهش‌ ضربان‌ قلب‌ و کولیکروده‌ از عوارض‌ جانبی‌ این‌ دارو
هستند.
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5381
Brand Names: 
Bethanechol Chloride
Duvoid
Urecholine

بازگشت به فهرست