مکانیزم اثر: پارومومایسین‌ یک‌آنتی‌بیوتیک‌ آمینوگلیکوزید است‌ که‌ برروی‌ برخی‌ از تک‌ یاخته‌ها از جمله‌ آمیب‌ ولیشمانیا و کریپتوسپوریدیم‌ نیز مؤثراست‌.
فارماکونتیک: این‌ دارو از راه‌ خوراکی‌جذب‌ نمی‌شود و بدون‌ تغییر از طریق‌مدفوع‌ دفع‌ می‌گردد.
مواردمصرف:  پارومومایسین‌ یک‌آنتی‌بیوتیک‌ آمینوگلیکوزید است‌ که‌ از راه‌خوراکی‌ در درمان‌ عفونت‌های‌ تک‌یاخته‌ای‌ مانند آمیبیاز روده‌ای‌ مصرف‌می‌شود. این‌ دارو همچنین‌ برای‌ کاهش‌فلور میکروبی‌ روده‌ پیش‌ از عمل‌ جراحی‌ یادر اغمای‌ کبد مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف:  مقدار مصرف‌ این‌ دارو دربزرگسالان‌ و کودکان‌ در درمان‌ آمیبیازروده‌ای‌ 30mg/kg/day ـ 20 در مقادیرمنقسم‌ همراه‌ با غذا، برای‌ مدت‌ 10 ـ 5 روزمی‌باشد. برای‌ کاهش‌ فلور میکروبی‌ روده‌در کبد، مقدار 4g/day در مقادیر منقسم‌ بافواصل‌ زمانی‌ ثابت‌ برای‌ مدت‌ 6 ـ 5 روزمصرف‌ می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:  1 ـ در صورت‌ وجود ضایعات‌زخم‌ دار روده‌ای‌، جذب‌ این‌ دارو از طریق‌روده‌ و به‌ میزان‌ اندک‌ امکان‌پذیر است‌ وممکن‌ است‌ موجب‌ بروز عوارض‌ جانبی‌دارو شود.
2 ـ مصرف‌ مداوم‌ یا مکرر آنتی‌بیوتیک‌هاممکن‌ است‌ موجب‌ بروز مقاومت‌ میکروبی‌و رشد بیش‌ از حد باکتری‌ها و قارچ‌های‌غیرحساس‌ و در نتیجه‌ بروز عفونتهای‌ثانویه‌ گردد.
3 ـ بین‌ این‌ دارو و کانامایسین‌ ونئومایسین‌ مقاومت‌ متقاطع‌ وجود دارد.
 موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:  این‌ دارو بالقوه‌ یک‌ داروی‌سمی‌ برای‌ کلیه‌ و گوش‌ است‌. مصرف‌مقادیر زیاد این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعوارضی‌ مانند تهوع‌، استفراغ‌، کرامپ‌شکمی‌ و اسهال‌ همراه‌ باشد. مصرف‌طولانی‌ مدت‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌
موجب‌ بروز استئاتوره‌ و اسهال‌ شدیدشود.
 نکات قابل توصیه: 1 ـ این‌ دارو را می‌توان‌ باغذا مصرف‌ کرد.
2 ـ در صورت‌ بروز وزوز گوش‌، عیب‌شنوایی‌ یا سرگیجه‌، باید به‌ پزشک‌ مراجعه‌شود
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4159
Brand Names: 
Humatin
Paromycin

بازگشت به فهرست