مکانیزم اثر: دی‌پیریدامول‌ ممکن‌ است‌غلظت‌ آدنوزین‌ درون‌زاد (گشاد کننده‌عروق‌ کرونر و مهار کننده‌ تجمع‌ پلاکتی‌) وAMP حلقوی‌ را افزایش‌ دهد. علاوه‌ بر این‌،دی‌پیریدامول‌ غلظت‌ AMP حلقوی‌درون‌پلاکتی‌ را از طریق‌ افزایش‌ تحریک‌فعالیت‌ ادنیلات‌ سیکلاز و مهار آنزیم‌فسفودی‌ استراز بالا می‌برد.
فارماکونتیک: جذب‌ دی‌پیریدامول‌ آهسته‌و متغیر است‌. فراهمی‌ زیستی‌ این‌ دارو27-66 درصد است‌. پیوند آن‌ به‌ پروتیئن‌بسیار زیاد است‌ (99 ـ 91 درصد).متابولیسم‌ دارو کبدی‌ است‌. نیمه‌ عمر دفع‌آن‌ از راه‌ خواکی‌ 12 ـ 10 ساعت‌ و از راه‌وریدی‌ 15 ـ 10 ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌برای‌ رسیدن‌ به‌ اوج‌ غلظت‌ پلاسمایی‌، ازراه‌ خوراکی‌ 3 ـ 1 ساعت‌ و از راه‌ وریدی‌ 2دقیقه‌ پس‌ از اتمام‌ یک‌ انفوزیون‌ 4 دقیقه‌ای‌است‌. دفع‌ این‌ دارو عمدتا از طریق‌ صفرااست‌ (تا 20 درصد ممکن‌ است‌ گردش‌مجدد روده‌ای‌ ـ کبدی‌ داشته‌ باشد).
مواردمصرف: دی‌پیریدامول‌ به‌ عنوان‌داروی‌ کمکی‌ همراه‌ با داروهای‌ ضد انعقادخوراکی‌ برای‌ پیشگیری‌ از ترومبوآمبولی‌پس‌ از جراحی‌ دریچه‌های‌ قلب‌ مصرف‌می‌شود. دی‌پیریدامول‌ از راه‌ وریدی‌ فقطبه‌ عنوان‌ داروی‌ کمک‌ تشخیصی‌ درتصویربرداری‌ از پرفوزیون‌ عضله‌ قلب‌،برای‌ تشخیص‌ نقص‌ پرفوزیون‌ همراه‌ بابیماری‌ شریان‌ کرونر مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: خوراکی‌:
بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ مهار کننده‌ تجمع‌پلاکتی‌ برای‌ پیشگیری‌ از ترومبوآمبولی‌پس‌ از جراحی‌ دریچه‌های‌ قلب‌ 100 ـ 75میلی‌گرم‌ 4 بار در روز همراه‌ با یک‌ داروی‌ضد انعقاد مصرف‌ می‌شود. در صورت‌مصرف‌ g/day 1 اسید استیل‌ سالیسیلیک‌مقدار mg/day 10 از دی‌پیریدامول‌ کافی‌است‌.
تزریقی‌:
بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ داروی‌ کمک‌تشخیصی‌ mg/kg 0/57 با سرعت‌mg/kg/min 0/142 برای‌ 4 دقیقه‌ انفوزیون‌وریدی‌ می‌شود.
کودکان‌: 60 میلی‌گرم‌ از دارو مصرف‌می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ این‌ دارو در موارد زیر باید بااحتیاط مصرف‌ شود
انفارکتوس‌ اخیر قلب‌، آنژین‌ قلبی‌ که‌وضعیت‌ آن‌ به‌ سرعت‌ تشدید می‌شود،تنگی‌ آئورت‌، میگرن‌ (ممکن‌ است‌ سبب‌تشدید میگرن‌ شود) و کمی‌ فشار خون‌.
2 ـ مصرف‌ این‌ دارو از راه‌ تزریق‌ وریدی‌برای‌ تشخیص‌ وضعیت‌ پرفوزیون‌ قلب‌، دربیماران‌ مبتلا به‌ آسم‌ یا سابقه‌ ابتلای‌ به‌ آن‌باید با احتیاط صورت‌ گیرد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:با مصرف‌ همزمان‌داروهای‌ ضد انعقاد خوراکی‌ یا هپارین‌بادی‌پیریدامول‌، به‌ علت‌ مهار تجمع‌ پلاکتی‌ناشی‌ از این‌ دارو، خطر بروز خونریزی‌ممکن‌ است‌ افزایش‌ یابد. مصرف‌ همزمان‌دی‌پیریدامول‌ با سایر داروهای‌ مهار کننده‌تجمع‌ پلاکتی‌، بویژه‌ سالیسیلات‌ها و اسیداستیل‌ سالیسیلیک‌ ممکن‌ است‌ خطر بروزخونریزی‌ شدید ناشی‌ از اثرات‌ اضافی‌مهار تجمع‌ پلاکتی‌ را افزایش‌ دهد. مصرف‌همزمان‌ دی‌پیریدامول‌ با داروهای‌ترومبولیتیک‌ (استرپتوکیناز و اوروکیناز)به‌ علت‌ افزایش‌ خطر بروز خونریزی‌ شدیدناشی‌ از مهار تجمع‌ پلاکتی‌ توسطدی‌پیریدامول‌ توصیه‌ نمی‌شود.
عوارض جانبی: تهوع‌، اسهال‌، سردرد،سرگیجه‌، درد عضلانی‌ و کمی‌ فشار خون‌ بامصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.همچنین‌ درد قفسه‌ سینه‌، تغییرات‌ فشارخون‌، تاکی‌ کاردی‌ و یا آریتمی‌ با تزریق‌ این‌دارو مشاهده‌ شده‌ است‌. همچنین‌، مصرف‌این‌ دارو بندرت‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ تشدیدعلائم‌ بیماری‌ عروق‌ کرونر شود.
نکات قابل توصیه:1 ـ دارو باید در فواصل‌زمانی‌ یکسان‌ مصرف‌ شود.
2 ـ از مصرف‌ اسید استیل‌ سالیسیلیک‌همراه‌ با این‌ دارو، مگر با تجویز پزشک‌،باید خوداری‌ شود.
3 ـ هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابیده‌ یانشسته‌ باید احتیاط نمود.
4 ـ به‌ منظور افزایش‌ جذب‌، بهتر است‌ داروهمراه‌ با آب‌، حداقل‌ یک‌ ساعت‌ قبل‌ یا دوساعت‌ بعد از غذا مصرف‌ شود. در صورت‌بروز تحریک‌ گوارشی‌، دارو باید همراه‌ باشیر یا غذا مصرف‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5857
Brand Names: 
Dipyridamole
Persantine
Persantine IV

بازگشت به فهرست