مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: این‌ محلول‌ به‌ عنوان‌ حجیم‌کننده‌ پلاسما در موارد شوک‌ ناشی‌ ازکاهش‌ حجم‌ خون‌ و به‌ عنوان‌ جانشین‌مایعات‌ در تعویض‌ پلاسما، جانشین‌پلاسما در گردش‌ خون‌ خارج‌ از بدن‌، برای‌پرفوزیون‌ عضو جدا شده‌ و به‌ عنوان‌محلول‌ حامل‌ برای‌ انسولین‌ مصرف‌می‌شود.
مقدارمصرف: در بزرگسالان‌ و کودکان‌،در شوک‌ ناشی‌ از کاهش‌ حجم‌ خون‌، ابتدا100 ـ 50 میلی‌لیتر انفوزیون‌ وریدی‌می‌شود. اگر حجم‌ خون‌ از دست‌ رفته‌ تا1500 میلی‌لیتر باشد، از این‌ دارو می‌توان‌به‌ تنهایی‌ برای‌ جبران‌ حجم‌ از دست‌ رفته‌استفاده‌ نمود، ولی‌ اگر حجم‌ خون‌ از دست‌رفته‌ بین‌ 4000 ـ 1500 میلی‌لیتر باشد،تجویز حجم‌های‌ مساوی‌ از این‌ دارو وخون‌ بطور جداگانه‌ ضروری‌ است‌. درصورتی‌ که‌ حجم‌ خون‌ از دست‌ رفته‌ بیش‌از 4 لیتر باشد، انفوزیون‌ خون‌ و این‌محلول‌ به‌ نسبت‌ 2 و 1، بطور جداگانه‌ضروری‌ است‌، در سوختگی‌ها مقدار دارودر هر 24 ساعت‌ براساس‌ حاصل‌ ضرب‌درصد سطح‌ سوخته‌ بدن‌ در ml/kg 1تعیین‌ شده‌ که‌ باید به‌ مدت‌ دو روز مصرف‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ فرآورده‌ درصورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ نارسایی‌ احتقانی‌شدید قلب‌ و نارسایی‌ کلیه‌ نباید مصرف‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در بیمارانی‌ که‌ تجویز این‌محلول‌ احتمالا خطر زیادی‌ بار گردش‌خون‌ راایجاد می‌کند، (بویژه‌ بیماران‌ مبتلابه‌ نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ یا عیب‌ کار کلیه‌) وبیماران‌ مبتلا به‌ ویاسنتز همراه‌ باخونریزی‌ مصرف‌ این‌ دارو باید با احتیاطصورت‌ گیرد.
2 ـ تزریق‌ سریع‌ این‌ محلول‌، بویژه‌ دربیمارانی‌ که‌ حجم‌ خون‌ آنها طبیعی‌ است‌،ممکن‌ است‌ سبب‌ آزاد شدن‌ مواد مؤثر برعروق‌ مانند هیستامین‌ شود.
3 ـ از آنجا که‌ این‌ فرآورده‌ حاوی‌ یون‌کلیسم‌ است‌، مصرف‌ آن‌ در بیماران‌ تحت‌درمان‌ با گلیکوزیدهای‌ قلبی‌ باید با احتیاطصورت‌ گیرد.
4 ـ سرعت‌ انفوزیون‌ به‌ وضعیت‌ بیماربستگی‌ دارد. در حالت‌ عادی‌ 500 ml/hrانفوزیون‌ می‌شود.
5 ـ این‌ محلول‌ را باید از راه‌ انفوزیون‌وریدی‌ و با حجمی‌ تقریبا مساوی‌ با حجم‌خون‌ از دسته‌ رفته‌ تجویز نمود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه: 1 ـ توصیه‌ می‌شود قبل‌از انفوزیون‌، محلول‌ تا درجه‌ حرارت‌ بدن‌گرم‌ شود. این‌ محلول‌ در دمای‌ کمتر از 3درجه‌ بصورت‌ ژل‌ در می‌آید که‌ گرم‌ کردن‌آن‌، این‌ حالت‌ را از بین‌ می‌برد.
2 ـ می‌توان‌ این‌ فرآورده‌ را با سایرمحلول های‌ انفوزیون‌ مانند کلرور سدیم‌،دکستروز و رینگر یا خون‌ هپارینه‌ وداروهای‌ محلول‌ در آب‌ مانند انسولین‌ واسترپتوکیناز مخلوط کرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3966

بازگشت به فهرست