مکانیزم اثر: اسیدترانکسامیک‌ بطوررقابتی‌ فعال‌ شدن‌ پلاسمینوژن‌ را مهارمی‌کند و در نتیجه‌ تبدیل‌ پلاسمینوژن‌ به‌پلاسمین‌ (فیبرینولیزین‌) را کاهش‌ می‌دهد.این‌ دارو همچنین‌ بطور مستقیم‌ فعالیت‌پلاسمین‌ را مهار می‌نماید، ولی‌ مقادیر زیادآن‌ برای‌ ایجاد این‌ اثر لازم‌ است‌.
فارماکونتیک: 50 ـ 30 درصد مقدارمصرف‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود.کمتر از 5 درصد دارو متابولیزه‌ می‌شود.نیمه‌ عمر دارو تقریبا 2 ساعت‌ است‌. زمان‌لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اوج‌ غلظت‌ پلاسمایی‌از راه‌ خوراکی‌ تقریبا 3 ساعت‌ است‌. دارواز راه‌ فیلتراسیون‌ گلومرولی‌ دفع‌ می‌شود.بیش‌ از 95 درصد دارو بصورت‌ تغییرنیافته‌ دفع‌ می‌شود. حداکثر تا 39 درصدمقدار مصرف‌ خوراکی‌ و 90 درصد مقدارمصرف‌ تزریقی‌ طی‌ 24 ساعت‌ از راه‌ ادراردفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: اسیدترانکسامیک‌ درپیشگیری‌ و درمان‌ خونریزی‌ ناشی‌ ازجراحی‌ دندان‌ در بیماران‌ هموفیلیک‌ (افرادی‌که‌ مبتلا به‌ کمبود فاکتورهای‌ انعقادی‌ VIII یا IXهستند)، مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو برای‌توقف‌ خونریزی‌ ناشی‌ از برداشت‌پروستات‌ و همچنین‌ در منوراژی‌ و انژیوادم‌ارثی‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: خوراکی‌:
برای‌ پیشگیری‌ از خونریزی‌ ناشی‌ ازجراحی‌ دندان‌، یک‌ روز قبل‌ از عمل‌،25mg/kg سه‌ یا چهار بار در روز مصرف‌می‌شود. پس‌ از جراحی‌ نیز 25mg/kg سه‌ یاچهار بار در روز برای‌ 10 ـ 7 روز پس‌ ازجراحی‌ مصرف‌ می‌شود. در بیماران‌ مبتلابه‌ عیب‌ متوسط تا شدید کار کلیه‌، به‌ دلیل‌خطر بروز تجمع‌ دارو، مقادیر بین‌ 15mg/kgدو بار در روز و 7/5mg/kg یکبار در روزتوصیه‌ می‌شود.
تزریقی‌:
مقدار mg/kg 10 بلافاصله‌ قبل‌ از جراحی‌دندان‌، از راه‌ وریدی‌ تزریق‌ می‌شود. (پرمصرف‌ خوراکی‌ ارجحیت‌ دارد). پس‌ ازجراحی‌، در بیمارانی‌ که‌ قادر به‌ مصرف‌دارو از راه‌ خوراکی‌ نیستند، mg/kg 10 سه‌یا چهار با در روز به‌ مدت‌ 8 ـ 2 روز تزریق‌وریدی‌ می‌شود. در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌متوسط تا شدید کار کلیه‌، به‌ دلیل‌ خطربروز تجمع‌ دارو، مقادیر بین‌ mg/kg 10دوبار در روز و mg/kg 5 یکبار در روزتوصیه‌ می‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در بیماران‌ترومبوآمبولیک‌ نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ این‌ دارو در موارد زیر باید بااحتیاط مصرف‌ شود:بیماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ دید رنگی‌، هماتوری‌شدید (در صورت‌ احتمال‌ انسداد میز راه‌دارو نباید مصرف‌ شود) خونریزی‌ زیرعنکبوتیه‌، عیب‌ کار کلیه‌، سابقه‌ یا استعدادابتلا به‌ ترومبوز
2 ـ در درمان‌ طولانی‌ مدت‌ بیماران‌ مبتلا به‌آنژیوادم‌ ارثی‌، معاینه‌ منظم‌ چشم‌ و انجام‌آزمونهای‌ کار کبد در پیگیری‌ وضعیت‌بیمار اهمیت‌ دارند.
3 ـ اسید ترانکسامیک‌ از راه‌ تزریقی‌ باید با سرعت‌ حداکثر mg/min 100 تجویزشود تا از افت‌ فشار خون‌ جلوگیری‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: تهوع‌، استفراغ‌، اسهال‌ و باتزریق‌ سریع‌ وریدی‌ آن‌ مواردی‌ از تلوتلوخوردن‌ گزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 2962
Brand Names: 
Cyklokapron

بازگشت به فهرست