مکانیزم اثر: این‌ دارو باتحریک‌ غددمخاطی‌ نایژه‌ و تغییر ترکیبات‌گلیکوپروتئینی‌ موجود در ترشحات‌،موجب‌ کاهش‌ چسبندگی‌ و رقیق‌شدن‌ترشحات‌ و خروج‌ آنها می‌گردد.
فارماکونتیک: این‌ دارو به‌خوبی‌ ازدستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ و پس‌ از یک‌ ساعت‌،به‌ حداکثر غلظت‌ پلاسمایی‌ می‌رسد. داروپس‌ از متابولیزه‌شدن‌، عمدتاً از راه‌ ادرار و به‌ مقدار اندک‌ از طریق‌ مدفوع‌ دفع‌می‌گردد.
مواردمصرف: برم‌هگزین‌ به‌عنوان‌ خلطآورو رقیق‌کننده‌ ترشحات‌ موکوسی‌ درمواردی‌ مانند التهاب‌ نایژه‌، آسم‌،برونشیکتازی‌ و التهاب‌ سینوس‌ها همراه‌ باتجمع‌ ترشحات‌ موکوسی‌ غلیظ و چسبنده‌در مجاری‌ تنفسی‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: خوراکی‌:
بزرگسالان‌: مقدار 20ـ10 میلی‌لیتر الگزیریا 2ـ1 قرص‌، 4ـ3 بار در روز، مصرف‌می‌شود.
کودکان‌: در کودکان‌ کمتر از 5 سال‌، 4میلی‌گرم‌ قرص‌ یا 5 میلی‌لیتر الگزیر، 2 باردر روز و در کودکان‌ 10ـ5 سال‌، همین‌مقدار 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود.
تزریقی‌:
بزرگسالان‌ و کودکان‌ بیش‌ از 12 سال‌:روزانه‌ به‌مقدار 24ـ8 میلی‌گرم‌ به‌صورت‌تزریق‌ آهسته‌ داخل‌ وریدی‌ و یا تزریق‌عمیق‌ داخل‌ عضلانی‌ مصرف‌ می‌شود.همچنین‌ می‌توان‌ مقدار 20ـ4 میلی‌گرم‌ دارورا به‌ 500 ـ 250 میلی‌لیتر محلول‌ دکستروز5 درصد اضافه‌ کرد یا مقدار 40ـ4 میلی‌گرم‌آن‌ را به‌ 500 ـ250 میلی‌لیتر محلول‌ 0/9درصد کلرورسدیم‌ افزوده‌ و آن‌ راانفوزیون‌ آهسته‌ نمود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: در مبتلایان‌ به‌زخم‌های‌گوارشی‌، بااحتیاط مصرف‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: اختلالات‌ گوارشی‌ ازعوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:1 ـ برای‌ جلوگیری‌ ازعوارض‌ گوارشی‌، دارو پس‌ از غذا مصرف‌شود.
2 ـ بهتر است‌ الگزیر دارو، ابتدا باآب‌ رقیق‌شده‌ و سپس‌ مصرف‌ شود.
3 ـ مصرف‌ شکل‌ تزریقی‌ دارو در کودکان‌کمتر از 12 سال‌، توصیه‌ نمی‌شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 4304

بازگشت به فهرست