مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: این‌ دارو برای‌ تخفیف‌موقتی‌ آبریزش‌ بینی‌، درد، تب‌ و سایرعلائم‌ سرماخوردگی‌ و التهاب‌ سینوس‌هامصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: 1 ـ مصرف‌ این‌ داروبیش‌ از 5 روز توصیه‌ نمی‌شود.
2 ـ در صورت‌ تداوم‌ و یا عود تب‌، مصرف‌دارو بیش‌ از 3 روز توصیه‌ نمی‌شود.
3 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌تحریک‌پذیری‌ کودکان‌ شود.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو نباید دربیماران‌ مبتلا به‌آسم‌، گلوکوم‌، اشکال‌ دردفع‌ ادرار، زیادی‌ فشار خون‌، بیماری‌ قلبی‌،دیابت‌ یا اختلالات‌ تیروئید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:این‌ دارو باعث‌ کاهش‌اثرات‌ درمانی‌ داروهای‌ پائین‌آورنده‌فشارخون‌ می‌شود.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی‌، آسیب‌ کبدی‌،عصبانیت‌، سرگیجه‌ و زیادی‌ فشار خون‌ ازعوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:1 ـ مصرف‌ این‌ داروبیش‌ از 5 روز توصیه‌ نمی‌شود.
2 ـ در صورت‌ تداوم‌ و یا عود تب‌، مصرف‌دارو بیش‌ از 3 روز توصیه‌ نمی‌شود.
3 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌تحریک‌پذیری‌ کودکان‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 2635

بازگشت به فهرست