مکانیزم اثر: به‌نظر می‌رسد که‌ دارو بادخالت‌ در انتقال‌ کلسیم‌ از غشای‌ماستوسیت‌ها و جلوگیری‌ از عمل‌دگرانوله‌ شدن‌ وابسته‌ به‌کلسیم‌، مانع‌ ازآزادشدن‌ هیستامین‌، لوکوترین‌ها و سایرموادی‌ که‌ موجب‌ بروز واکنش‌های‌حساسیت‌ مفرط می‌شوند، می‌گردد.کرومولین‌ ممکن‌ است‌ مانع‌ از فعال‌شدن‌سایر سلولهای‌ التهابی‌ از قبیل‌ائوزینوفیل‌ها شود.
فارماکونتیک: تقریباً 10ـ8 درصدکرومولین‌ استنشاق‌ شده‌ جذب‌ سیستمیک‌می‌شود. هنگامی‌ که‌ به‌منظور درمان‌نگهدارنده‌ به‌طور استنشاقی‌ مصرف‌می‌شود، بهبودی‌ علایم‌ و عملکرد ریه‌معمولا طی‌ چهار هفته‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌ظاهر می‌شود. نیمه‌ عمر دارو حدود 80دقیقه‌ است‌ و 50 درصد آن‌ از طریق‌ کلیه‌ وبقیه‌ از راه‌ صفرا و بدون‌ تغییر دفع‌می‌شود.
مواردمصرف: کرومولین‌ برای‌ پیشگیری‌ ازآسم‌، حساسیت‌ غذایی‌ و اسپاسم‌ نایژه‌ای‌ناشی‌ از حساسیت‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌ و کودکان‌ بزرگتر از 2 سال‌:برای‌ پیشگیری‌ آسم‌ نایژه‌ای‌ مقدار20ـ10 میلی‌گرم‌ برحسب‌ نیاز و تحمل‌بیمار چهاربار در روز با فواصل‌
منظم‌ استنشاق‌ می‌شود. برای‌ پیشگیری‌ از اسپاسم‌ نایژه‌ ناشی‌ از عوامل‌حساسیت‌زا، مقدار 20 میلی‌گرم‌ تنها
یک‌ بار و در حدود 15ـ10 دقیقه‌ (حداکثر60 دقیقه‌) قبل‌ از تماس‌ باماده‌ حساسیت‌زااستنشاق‌ می‌شود. در صورت‌ مصرف‌مداوم‌، مقدار 20 میلی‌گرم‌ چهاربار در روز بافواصل‌ منظم‌ برحسب‌ نیاز و تحمل‌بیمار تجویز می‌شود. بیشینه‌ مقدارمصرف‌ بزرگسالان‌ تا 160 میلی‌گرم‌ درروز است‌.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در موارد عیب‌ شدید کار کبد یا کلیه‌ باید بااحتیاط تجویز شود.
2 ـ درصورت‌ بروز پنومونی‌ ائوزینوفیلیک‌در طول‌ مصرف‌ دارو، درمان‌ باید قطع‌گردد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: سرفه‌، اسپاسم‌گذرای‌ نایژه‌و تحریک‌ گلو ناشی‌ از استنشاق‌ داروگزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ این‌ دارو تنها برای‌پیشگیری‌ است‌ و طی‌ حملات‌ آسم‌ یااسپاسم‌ نایژه‌ نباید مصرف‌ گردد، زیراممکن‌ است‌ موجب‌ تحریک‌ و تشدیدبیماری‌ گردد.
2 ـ کپسول‌ دارو از راه‌ خوراکی‌ بی‌اثراست‌.
3 ـ مصرف‌ همزمان‌ کورتیکوستروئیدهادر طول‌ درمان‌ بااین‌ دارو، بدون‌ توصیه‌پزشک‌ نباید قطع‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3926
Brand Names: 
Cromolyn Sodium
Gastrocrom
Intal
Intal Inhaler

بازگشت به فهرست