مکانیزم اثر: این‌ دارو بامهار گیرنده‌های‌موسکارینی‌ باعث‌ گشادی‌ برونش‌می‌شود.
فارماکونتیک: ایپراتروپیوم‌ جذب‌سیستمیک‌ اندکی‌ از طریق‌ شش‌ها ودستگاه‌ گوارش‌ دارد. اثر دارو پس‌ از 15ـ 5دقیقه‌ شروع‌ و طی‌ 90 دقیقه‌ (2ـ1 ساعت‌)به‌اوج‌ خود می‌رسد. مدت‌ اثر دارو معمولا4ـ3 ساعت‌ (در برخی‌ از بیماران‌ 8ـ6ساعت‌) است‌. راه‌ اصلی‌ دفع‌ ایپراتروپیوم‌از طریق‌ مدفوع‌ است‌ و تا 90 درصد ازداروی‌ استنشاق‌ شده‌، خورده‌ شده‌ وبدون‌ تغییر دفع‌ می‌گردد. بخش‌ جذب‌ شده‌دارو از راه‌ ادرار دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: ایپراتروپیوم‌ برای‌ درمان‌انسداد برگشت‌پذیر  راههای‌ هوایی‌ به‌ویژه‌درمان‌ برونشیت‌ مزمن‌ و همچنین‌ درمان‌التهاب‌ غیرآلرژیک‌ غشاء مخاطی‌بینی‌همراه‌ با آبریزش‌ بکار می‌رود.
مقدارمصرف: در بزرگسالان‌ 4ـ1 پاف‌ هر8ـ6 ساعت‌، بر حسب‌ نیاز، مصرف‌می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: در صورت‌ وجود گلوکوم‌ با زاویه‌ بسته‌ به‌دلیل‌ احتمال‌ بروز حمله‌ حاد در صورت‌ پاشیده‌شدن‌ایپراتروپیوم‌ به‌طور مستقیم‌ به‌داخل‌چشم‌، و یا ابتلای‌ بیمار به‌هیپرتروفی‌پروستات‌، این‌ دارو باید با احتیاط مصرف‌شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ایپراتروپیوم‌ با فرآورده‌های‌ حاوی‌ عوامل‌آنتی‌کولینرژیک‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌بروزاثرات‌ اضافی‌ شود.
عوارض جانبی: گهگاه‌ خشکی‌ دهان‌ وبندرت‌ احتباس‌ ادرار و یبوست‌ ممکن‌ است‌مشاهده‌ شود.
نکات قابل توصیه:1 ـ از تماس‌ دارو باچشم‌ها اجتناب‌ شود و در صورت‌ لزوم‌به‌هنگام‌ استنشاق‌ آئروسل‌، چشم‌ها بسته‌شود. در صورت‌ تماس‌ اتفاقی‌ با چشم‌هاممکن‌ است‌ باعث‌ تحریک‌ یا تیرگی‌ دیدشود. در این‌ صورت‌ چشم‌ها باید با آب‌سرد شسته‌ شوند.
2 ـ در صورت‌ استفاده‌ مستمر روزانه‌،دارو باید در فواصل‌ معین‌ زمانی‌ مصرف‌شود.
3 ـ در صورت‌ عدم‌ بهبودی‌ و یا بدترشدن‌علایم‌ طی‌ 30 دقیقه‌ پس‌ از استفاده‌ دارو،فوراً به‌پزشک‌ اطلاع‌ داده‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3550
Brand Names: 
Atrovent
Ipratropium Bromide

بازگشت به فهرست