مکانیزم اثر: پسودوافدرین‌ با تاثیر برگیرنده‌های‌ آلفا آدرنرژیک در مخاطدستگاه‌ تنفسی‌، موجب‌ تنگ‌ شدن‌ عروق‌ وكاهش‌ تورم‌ مخاط بینی‌ می‌گردد و درحقیقت‌ مجاری‌ تنفسی‌ بینی‌ بازترمی‌شوند. دارو می‌تواند موجب‌ افزایش‌تخلیه‌ ترشحات‌ سینوس‌ها و باز شدن‌شیپور استاش‌ مسدود شده‌، گردد.
فارماکونتیک: پسودوافدرین‌ به‌طورناقص‌ در كبد متابولیزه‌ شده‌ و شروع‌ اثرآن‌ پس‌ از 30 ـ 15 دقیقه‌ می‌باشد كه‌ طی‌60 ـ 30 دقیقه‌ به‌ حداكثر می‌رسد. طول‌ اثردارو حدود 4 ـ 3 ساعت‌ می‌باشد. دفع‌ دارواز طریق‌ كلیه‌ها صورت‌ گرفته‌ و در حدود75 ـ 55 درصد مقدار مصرفی‌ به‌صورت‌تغییر نیافته‌ دفع‌ می‌شود. سرعت‌ دفع‌ درادرار اسیدی‌ افزایش‌ می‌یابد
مواردمصرف: پسودوافدرین‌ یک تركیب‌ضد احتقان‌ است‌ كه‌ در درمان‌ احتقان‌ بینی‌یا سینوس‌ها، مجرای‌ شیپور استاش‌،التهاب‌ حاد شیپور استاس‌، التهاب‌ سروزی‌گوش‌ میانی‌ رینیت‌ وازوموتور و اختلال‌عملكرد گوش‌ میانی‌ بدلیل‌ تغییرات‌ فشارجو، استفاده‌ می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: به‌ منظور رفع‌ احتقان‌ بینی‌،60 میلی‌گرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌ یكبار تجویز می‌شود. حداكثر میزان‌ مصرف‌240mg/day است‌.
كودكان‌: در كودكان‌ 6 ـ 2 سال‌، 15میلی‌گرم‌ هر 6 ـ 4 و در كودكان‌ 12 ـ 6 سال‌،30 میلی‌گرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌ مصرف‌می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در مواردی‌ چون‌ بیماریهای‌قلبی‌ ـ عروقی‌ از جمله‌ بیماریهای‌ ایسكمیکقلبی‌ یا بیماری‌های‌ حاد شریان‌ كرونر،زیادی‌ فشار خون‌ دیابت‌، گلوكوم‌، پركاری‌تیروئید و بزرگ‌ شدن‌ پروستات‌، باید بااحتیاط فراوان‌ تجویز شود.
2 ـ از آنجا كه‌ اغلب‌ سالمندان‌ به‌ بزرگی‌پروستات‌ مبتلا هستند، لذا مقدار مصرف‌دارو در این‌ افراد بایستی‌ تنظیم‌
گردد.
3 ـ پسودوافدرین‌ را نباید همزمان‌ باتركیبات‌ مهاركننده‌ مونوآمین‌اكسیداز(MAO) تجویز نمود و در صورت‌ نیاز،حداقل‌ 2 هفته‌ پس‌ از قطع‌ این‌ تركیبات‌ بایدتجویز گردد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌تركیبات‌ مسدد گیرنده‌ بتا آدرنرژیک با پسودوافدرین‌ موجب‌ مهار اثرات‌درمانی‌ دو گروه‌ دارویی‌ می‌گردد. انسداد گیرنده‌ بتا ممكن‌ است‌ موجب‌افزایش‌ فعالیت‌ ناخواسته‌ گیرنده‌ آلفا و در نتیجه‌ خطر بروز زیادی‌ فشار خون‌،برادیكاردی‌ بیش‌ از حد و احتمالا وقفه‌قلبی‌ گردد. مهاركننده‌های‌ آنزیم‌مونوآمین‌اكسیداز  (MAO)نیز چنانچه‌ توام‌ با پسودوافدرین‌ تجویز شوند، موجب‌ تقویت‌ و تشدید آثار تحریک قلبی‌ و اثر تنگ‌ كننده‌ عروقی‌ پسودافدرین‌می‌گردند. در نتیجه‌ احتمال‌ بروز سردرد، آریتمی‌ قلبی‌، استفراغ‌ و زیادی‌ فشار خون‌ حاد یا ناگهانی‌ وجوددارد.
عوارض جانبی: تشنج‌، ایجاد توهم‌، ضربان‌نامنظم‌ قلب‌، بروز اشكال‌ تنفسی‌، آشفتگی‌،بیقراری‌ و اشكال‌ در به‌ خواب‌ رفتن‌ ازعوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:1 ـ برای‌ جلوگیری‌ ازبیخوابی‌، دارو با فاصله‌ چند ساعت‌ قبل‌ ازخواب‌ مصرف‌ شود.
2 ـ در صورت‌ وجود تب‌ یا عدم‌ بهبودبیماری‌، طی‌ 7 روز پس‌ از مصرف‌، به‌پزشک مراجعه‌ گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 5489

بازگشت به فهرست