مکانیزم اثر: اسیدهای‌ آمینه‌ تولیدپروتئین‌ مورد نیاز برای‌ تشکیل‌ اجزای‌ساختمانی‌ بدن‌ را افزایش‌، میزان‌ تجزیه‌پروتئین‌ را کاهش‌ و التیام‌ زخم‌ را نیزتسریع‌ می‌کنند.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: این‌ فرآورده‌ در پیشگیری‌ ازدفع‌ ازت‌ یا درمان‌ تعادل‌ منفی‌ آن‌ (درمواردی‌ که‌ تغذیه‌ از راه‌ خوراکی‌ مقدورنباشد، در اختلال‌ جذب‌ معدی‌ ـ روده‌ای‌پروتئین‌ و در موارد نیاز شدید به‌پروتئین‌)و از راه‌ ورید مرکزی‌ همراه‌ با دکستروزهیپرتونیک‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ فقر غذایی‌شدید یا در موارد نیاز دراز مدت‌ به‌ تغذیه‌تزریقی‌ به‌کار می‌رود.
مقدارمصرف: به‌منظور حفظ پروتئین‌g/kg/day 1/7ـ1 همراه‌ با الکترولیت‌ها ازراه‌ ورید محیطی‌ تزریق‌ می‌گردد. درصورت‌ نیاز به‌ تزریق‌ در ورید مرکزی‌،معمولا نیم‌ لیتر از محلول‌ آمینواسید و نیم‌لیتر محلول‌ تزریقی‌ دکستروز 50 درصد باالکترولیت‌ها و ویتامین‌ها در مدت‌ 8 ساعت‌تجویز می‌شود. سرعت‌ انفوزیون‌ وریدی‌حدود ml/min 2 می‌باشد.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ فرآورده‌ در بیماران‌مبتلا به‌ نارسایی‌ شدید کلیوی‌، امراض‌شدید کبدی‌، آنسفالوپاتی‌ یا اغمای‌ کبدی‌ وزیادی‌ آمونیاک‌ خون‌ نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
1 ـ کاربرد این‌ فرآورده‌ درصورت‌ وجود عیب‌ کار کبد ممکن‌ است‌سبب‌ برهم‌ خوردن‌ تعادل‌ اسیدهای‌ آمینه‌،آلکالوز متابولیک‌، ازتمی‌ پیش‌ کلیوی‌،زیادی‌ آمونیاک‌ خون‌، بیحسی‌ و اغماءگردد.
2 ـ انفوزیون‌ خیلی‌ سریع‌ مخلوط اسیدآمینه‌ ـ کربوهیدرات‌ ممکن‌ است‌ موجب‌بروز زیادی‌ قندخون‌، وجود گلوکز درادرار و سندرم‌ هیپراسمولار گردد.
3 ـ در صورتی‌ که‌ مقدار BUN از حدطبیعی‌ بعد از مصرف‌ غذا بیشتر شد، بایدانفوزیون‌ را قطع‌ نمود.
4 ـ در بیماران‌ مبتلا به‌ نارسایی‌ قلب‌، ازتحمیل‌ باراضافی‌ برگردش‌ خون‌ بایدخودداری‌ نمود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ این‌فرآورده‌ با تتراسیکلین‌، باعث‌ کاهش‌ اثرآمینواسید می‌شود. این‌ دارو را نباید بطورهمزمان‌ و همراه‌ با خون‌ انفوزیون‌ نمود
عوارض جانبی: فلبیت‌ و ترومبوز ممکن‌است‌ در محل‌ تزریق‌ یا در طول‌ رگ‌ پیش‌آید. تهوع‌، تب‌ و برافروختگی‌ پوست‌ وبندرت‌ سرگیجه‌، عرق‌ مفرط، بثورات‌پاپولار، اسیدوز و آلکالوزمتابولیک‌، کمی‌فسفات‌ و کلسیم‌ خون‌، پوکی‌ استخوان‌،وجود گلوکز در ادرار، دیورز اسموتیک‌، ازدست‌ رفتن‌ آب‌ بدن‌، زیادی‌ حجم‌ خون‌،کمی‌ واجهشی‌ قندخون‌، کمی‌ یا زیادی‌ویتامین‌ها و زیادی‌ آمونیاک‌ خون‌ و عدم‌تعادل‌ الکترولیت‌ بامصرف‌ این‌ فرآورده‌گزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ بمنظور تزریق‌ درورید محیطی‌، محلول‌ آمینواسید را بایدبامحلول‌ رقیق‌ دکستروز (5 یا 10 درصد)مخلوط نمود و همراه‌ امولسیون‌ چربی‌بکار برد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 6069
Brand Names: 
Amino Acid-Urea Cream
Amino-Cerv
Cervical Amino Acid

بازگشت به فهرست