مکانیزم اثر: بتاکاروتن‌ یک‌ کاروتنوئید وپیش‌ ساز ویتامین‌ A است‌.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: بتاکاروتن‌ بمنظور کاهش‌شدت‌ واکنش‌های‌ حساسیت‌ به‌ نور دربیماران‌ مبتلا به‌ پروتوپورفیری‌اریتروپویتیک‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: در بزرگسالان‌ 300mg/day ـ 30 و درکودکان‌ 150mg/dayـ30 در یک‌ نوبت‌ یا درمقادیر منقسم‌ براساس‌ شدت‌ بیماری‌مصرف‌ می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: شل‌ شدن‌ مدفوع‌ و زردرنگ‌شدن‌ پوست‌ از عوارض‌ جانبی‌ دارو است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ دارو ترجیحاً بایدهمراه‌ باغذا مصرف‌ شود.
2 ـ معمولا 6ـ2 هفته‌ درمان‌ با بتاکاروتن‌لازم‌ است‌ تا حداکثر زمانی‌ که‌ بیمارمی‌تواند در معرض‌ نور خورشید قرارگیرد، مشخص‌ گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3453

بازگشت به فهرست