مکانیزم اثر: اسیدفولیک‌، پس‌ از تبدیل‌به‌اسید تتراهیدروفولیک‌، برای‌ تولیدگویچه‌های‌ قرمز، سنتز پورین‌ وتیمیدیلات‌ها، متابولیسم‌ اسیدهای‌ آمینه‌ ازقبیل‌ گلیسین‌ و متیونین‌ و هیستیدین‌ضروری‌ است‌.
فارماکونتیک: اسید فولیک‌ حتی‌ در مواردسوء جذب‌ تقریباً بطور کامل‌ از مجرای‌گوارش‌ جذب‌ می‌شود. متابولیسم‌ این‌ داروکبدی‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌اوج‌غلظت‌ سرمی‌، 60ـ30 دقیقه‌ است‌. دفع‌ اسیدفولیک‌ کلیوی‌ است‌.
مواردمصرف: اسید فولیک‌ بمنظورپیشگیری‌ و درمان‌ حالات‌ مرضی‌ ناشی‌ ازکمبود این‌ ویتامین‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: خوراکی‌:
به‌عنوان‌ مکمل‌ غذایی‌ در بزرگسالان‌ وکودکان‌، mg/day 0/1 (تا mg/day 1 دربارداری‌)، مصرف‌ می‌شود که‌ این‌ مقدار رامی‌توان‌ براساس‌ نیاز بیمار تا 1ـ0/5میلی‌گرم‌ افزایش‌ داد. در درمان‌ کمبود این‌ویتامین‌، ابتدا بعنوان‌ مقدار شروع‌1mg/dayـ 0/25 تا زمان‌ حصول‌ پاسخ‌هماتولوژیک‌ مصرف‌ می‌شود. مقدارنگهدارنده‌، در بزرگسالان‌ mg/day 0/4(0/8 میلی‌گرم‌ دربارداری‌ و شیردهی‌)، درنوزادان‌ mg/day 0/1، در کودکان‌ تا سن‌ 4سال‌ تا mg/day 0/3 و در کودکان‌ باسن‌بیش‌ از 4 سال‌ mg/day 0/4 است‌.
تزریقی‌:
بعنوان‌ مکمل‌ غذایی‌، در درمان‌ کمبودویتامین‌، mg/day 1ـ 0/25 تا حصول‌ پاسخ‌هماتولوژیک‌، بصورت‌ وریدی‌، عضلانی‌ یازیرجلدی‌ عمیق‌ تزریق‌ می‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ این‌ دارو دربیماریهای‌ بدخیم‌، مگر در مواردی‌ که‌کم‌خونی‌ مگالوبلاستیک‌ به‌علت‌ کمبود فولات‌عارضه‌ مهمی‌ باشد، نباید مصرف‌ شود.
2 ـ این‌ دارو در درمان‌ کم‌خونی‌ پرنیسیوزآدیسونی‌ و سایر حالات‌ مرضی‌ ناشی‌ ازکمبود ویتامین‌  B12به‌تنهایی‌ نباید مصرف‌شود. زیرا ممکن‌ است‌ سبب‌ تحلیل‌ رفتن‌تحت‌ حاد طناب‌ نخاعی‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:1 ـ فقط زمانی‌ از راه‌تزریقی‌ مصرف‌ شود که‌ مصرف‌ خوراکی‌آن‌ بدلیل‌ مشکلاتی‌ مانند تهوع‌، استفراغ‌،شرایط پیش‌ از عمل‌ یا بعد از عمل‌ یاسندرمهای‌ سوء جذب‌ یا پس‌ از برداشت‌قسمتی‌ از معده‌ امکان‌پذیر نباشد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3594
Brand Names: 
FA-8
Folacin
Folate
Folic Acid
Redisol

بازگشت به فهرست