مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: فرآورده‌های‌ مولتی‌ ویتامین‌جهت‌ تامین‌ ویتامین‌ها در بیمارانی‌ که‌ ازتغذیه‌ کافی‌ برخوردار نبوده‌ یا رژیم‌ غذایی‌آنها فاقد موادغذایی‌ ضروری‌ و کافی‌ است‌و همچنین‌ در بیمارانی‌ که‌ نیاز به‌ این‌ موادبطور موقت‌ در آنها افزایش‌ یافته‌ است‌(مانند زنان‌ باردار و در دوران‌ شیردهی‌)مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: بر حسب‌ نیاز و طبق‌ دستورپزشک‌ مصرف‌ می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در بیماران‌ دیالیزی‌، مصرف‌مقادیر بیشتری‌ از ویتامین‌ها و املاح‌معدنی‌ ممکن‌ است‌ نیاز باشد.
2 ـ بعضی‌ از ویتامینها بخصوص‌ویتامین‌های‌ A و D و بسیاری‌ از موادمعدنی‌در مقادیر زیاد سمی‌ هستند. بنابراین‌ مقدارمصرف‌ فرآورده‌های‌ مولتی‌ویتامین‌ باید براساس‌ رژیم‌ غذایی‌ و نیاز بیمار تنظیم‌ شود.
3 ـ مقدار مصرف‌ ویتامین‌ A، بمنظوراجتناب‌ از هیپرویتامینوز، باید محدود شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3260

بازگشت به فهرست