محتویات:: Vit A 5000 IU + Vit D400 IU + Vit E 30 IU + Vit B1 1.5 mg +Vit B2 1.7+ mg Nicotinamide 20 mg +Vit B6 2mg + Vit B12 6mcg + Vit C 60mg + Folic Acid 0.4 mg + Calcium 125mg + Iodine 150 mcg + Iron 18 mg +Magnesium 100 mg
مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: فرآورده‌های‌ مولتی‌ ویتامین‌جهت‌ تامین‌ ویتامین‌ها در بیمارانی‌ که‌ از تغذیه‌ کافی‌ برخوردار نبوده‌ یارژیم‌غذایی‌ آنها فاقد موادغذایی‌ ضروری‌و کافی‌ است‌ و همچنین‌ در بیمارانی‌ که‌ نیاز به‌این‌ مواد به‌طور موقت‌ در آنها افزایش‌ یافته‌ است‌ (مانند زنان‌ باردار و در دوران‌ شیردهی‌) مصرف‌می‌شود.
مقدارمصرف:روزی‌ یک‌ کپسول‌ یا طبق‌دستور پزشک‌ مصرف‌ می‌شود
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در بیماران‌ دیالیزی‌، مصرف‌مقادیر بیشتری‌ از ویتامین‌ها و املاح‌معدنی‌ ممکن‌ است‌ نیاز باشد.
2 ـ بعضی‌ از ویتامینها به‌خصوص‌ویتامین‌های‌ A و D و بسیاری‌ از مواد معدنی‌ در مقادیر زیاد سمی‌ هستند. بنابراین‌ مقدار مصرف‌فرآورده‌های‌ مولتی‌ ویتامین‌ بایدبراساس‌ رژیم‌ غذایی‌ و نیاز بیمار تنظیم‌شود.
3 ـ مقدار مصرف‌ ویتامین‌ A، به‌منظوراجتناب‌ از هیپرویتامینوز، باید محدودشود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:

برچسپ: 
تعداد نمایش ها: 3796

بازگشت به فهرست