Gentamicin جنتامایسین Brand Names: Garamycin / Gentamicin Sulfate, Injectable / Gentamicin Sulfate-Sodium Chloride / G-Mycin / Jenamicin


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف:  جنتامایسین‌ در درمان‌عفونتهای‌ جدی‌ مانند سپتی‌ سمی‌ وسپسیس‌ نوزادان‌، مننژیت‌ و سایرعفونتهای‌ CNS، عفونت‌ مجاری‌ صفراوی‌،پیلونفریت‌ حاد یا التهاب‌ عفونی‌ حادپروستات‌ و همراه‌ با یک‌ پنی‌سیلین‌ دردرمان‌ اندوکاردیت‌ ناشی‌ ازاسترپتوکوکوس‌ ویریدانس‌ یااسترپتوکوکوس‌ فکالیس‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف:
بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ این‌ دارو از راه‌تزریق‌ عضلانی‌، تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌ یاانفوزیون‌ 5mg/kg/day ـ 2 در مقادیرمنقسم‌ و در فواصل‌ 8 ساعت‌ می‌باشد. درصورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ عیب‌ کار کلیه‌فاصله‌ زمانی‌ بین‌ دفعات‌ مصرف‌ داروبراساس‌ کلیرانس‌ کرآتینین‌ تعیین‌
می‌شود.
کودکان‌: در کودکان‌ با سن‌ کمتر از 2 هفته‌به‌ مقدار 3mg/kg هر 12 ساعت‌ و درکودکان‌ با سن‌ 2 هفته‌ تا 12 سال‌ به‌ مقدار2mg/kg هر 8 ساعت‌ مصرف‌ می‌شود.مقدار مصرف‌ این‌ دارو از راه‌ تزریق‌ داخل‌غلاف‌ طناب‌ نخاعی‌ 1mg/day (تا حداکثر5mg/day در صورت‌ نیار) همراه‌ با میزان‌4mg/kg/day ـ 2 در مقادیر منقسم‌ هر 8ساعت‌ به‌صورت‌ تزریق‌ عضلانی‌می‌باشد
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو نباید درصورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ میاستنی‌ گراومصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:  فاصله‌ بین‌ دفعات‌ مصرف‌ دارودر بیماران‌ مبتل به‌ عیب‌ کار کلیه‌ بایدافزایش‌ داده‌ شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ آمینوگلیکوزیدها باسفالوسپورین‌ها (به‌ویژه‌ سفالوتین‌)،آمفوتریسین‌، سیکلوسپورین‌ و داروهای‌سیتوتوکسیک‌، خطر بروز مسمومیت‌کلیوی‌ (و احتمالا مسمومیت‌ گوشی‌)افزایش‌ می‌یابد. مصرف‌ همزمان‌آمینوگلیکوزیدها با نئوستیگمین‌ وپیریدوستیگمین‌، به‌ دلیل‌ اثر آنتاگونیستی‌،اثر این‌ داروهای‌ کولینرژیک‌ را کاهش‌می‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ آمینوگلیکوزیدهابا داروهای‌ مسدد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌است‌ موجب‌ ضعف‌ بیشتر عضلات‌اسکلتی‌، ضعف‌ تنفس‌ و حتی‌ آپنه‌ شود.خطر بروز مسمومیت‌ گوشی‌ در صورت‌مصرف‌ آمینوگلیکوزیدها با داروهای‌ مدرگروه‌ حلقه‌ لوپ‌ ممکن‌ است‌ افزایش‌ یابد. ازمصرف‌ همزمان‌ دو یا چند آمینوگلیکوزیدبا یکدیگر و مصرف‌ همزمان‌ این‌ داروها باکاپرئومایسین‌ باید خودداری‌ کرد، زیراخطر بروز مسمومیت‌ گوشی‌ و کلیوی‌ وانسداد عصب‌ ـ عضله‌ ممکن‌ است‌ افزایش‌یابد.
عوارض جانبی:  آسیب‌ بخش‌ حلزونی‌ گوش‌،مسمومیت‌ برگشت‌پذیر کلیه‌، بندرت‌ کاهش‌منیزیم‌ خون‌ به‌ویژه‌ در مصرف‌ طولانی‌مدت‌ وکولیت‌ پسودوممبران‌ از عوارض‌احتمالی‌ این‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:1 ـ از آنجا که‌ دفع‌آمینوگلیکوزیدها عمدتاً کلیوی‌ است‌ وغلظت‌ این‌ داروها در ادرار زیاد خواهد بود،بیمار باید به‌ اندازه‌ کافی‌ آب‌ یا مایعات‌مصرف‌ کند تا غلظت‌ زیاد دارو موجب‌آسیب‌ به‌ مجاری‌ ادراری‌ نشود.
2 ـ تزریق‌ زیرجلدی‌ جنتامایسین‌ توصیه‌نمی‌شود، زیرا دردناک‌ خواهد بود.
3 ـ مقدار مصرف‌ جنتامایسین‌ به‌ویژه‌ دربیمارانی‌ که‌ دچار سوختگی‌ شده‌اند یا عمل‌جراحی‌ در پیش‌ دارند و در زنان‌ باردار یامبتلا به‌ بیماریهای‌ زنان‌ ممکن‌ است‌ کمتر یابیشتر از مقدار توصیه‌ شده‌ باشد که‌ این‌ به‌دلیل‌ تفاوت‌ زیاد بین‌ نیاز این‌ گروه‌ بیماران‌به‌ دارو است‌.
4 ـ از آنجا که‌ احتمال‌ تشکیل‌ کمپلکس‌ بین‌جنتامایسین‌ و سایر داروها وجود دارد،مخلوط کردن‌ این‌ دارو با سایر داروها دریک‌ محلول‌ توصیه‌ نمی‌شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation