Paromomycin پارومومایسین Brand Names: Humatin / Paromycin


مکانیزم اثر: پارومومایسین‌ یک‌آنتی‌بیوتیک‌ آمینوگلیکوزید است‌ که‌ برروی‌ برخی‌ از تک‌ یاخته‌ها از جمله‌ آمیب‌ ولیشمانیا و کریپتوسپوریدیم‌ نیز مؤثراست‌.
فارماکونتیک: این‌ دارو از راه‌ خوراکی‌جذب‌ نمی‌شود و بدون‌ تغییر از طریق‌مدفوع‌ دفع‌ می‌گردد.
مواردمصرف:  پارومومایسین‌ یک‌آنتی‌بیوتیک‌ آمینوگلیکوزید است‌ که‌ از راه‌خوراکی‌ در درمان‌ عفونت‌های‌ تک‌یاخته‌ای‌ مانند آمیبیاز روده‌ای‌ مصرف‌می‌شود. این‌ دارو همچنین‌ برای‌ کاهش‌فلور میکروبی‌ روده‌ پیش‌ از عمل‌ جراحی‌ یادر اغمای‌ کبد مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف:  مقدار مصرف‌ این‌ دارو دربزرگسالان‌ و کودکان‌ در درمان‌ آمیبیازروده‌ای‌ 30mg/kg/day ـ 20 در مقادیرمنقسم‌ همراه‌ با غذا، برای‌ مدت‌ 10 ـ 5 روزمی‌باشد. برای‌ کاهش‌ فلور میکروبی‌ روده‌در کبد، مقدار 4g/day در مقادیر منقسم‌ بافواصل‌ زمانی‌ ثابت‌ برای‌ مدت‌ 6 ـ 5 روزمصرف‌ می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:  1 ـ در صورت‌ وجود ضایعات‌زخم‌ دار روده‌ای‌، جذب‌ این‌ دارو از طریق‌روده‌ و به‌ میزان‌ اندک‌ امکان‌پذیر است‌ وممکن‌ است‌ موجب‌ بروز عوارض‌ جانبی‌دارو شود.
2 ـ مصرف‌ مداوم‌ یا مکرر آنتی‌بیوتیک‌هاممکن‌ است‌ موجب‌ بروز مقاومت‌ میکروبی‌و رشد بیش‌ از حد باکتری‌ها و قارچ‌های‌غیرحساس‌ و در نتیجه‌ بروز عفونتهای‌ثانویه‌ گردد.
3 ـ بین‌ این‌ دارو و کانامایسین‌ ونئومایسین‌ مقاومت‌ متقاطع‌ وجود دارد.
 موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:  این‌ دارو بالقوه‌ یک‌ داروی‌سمی‌ برای‌ کلیه‌ و گوش‌ است‌. مصرف‌مقادیر زیاد این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعوارضی‌ مانند تهوع‌، استفراغ‌، کرامپ‌شکمی‌ و اسهال‌ همراه‌ باشد. مصرف‌طولانی‌ مدت‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌
موجب‌ بروز استئاتوره‌ و اسهال‌ شدیدشود.
 نکات قابل توصیه: 1 ـ این‌ دارو را می‌توان‌ باغذا مصرف‌ کرد.
2 ـ در صورت‌ بروز وزوز گوش‌، عیب‌شنوایی‌ یا سرگیجه‌، باید به‌ پزشک‌ مراجعه‌شود
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation