BECLOMETHASONE DIPROPIONATE بکلومتازون‌


مکانیزم اثر: بکلومتازون‌ به‌ خاطر مهارترشح‌ فاکتورهای‌ رشد و سایتوکاین‌ها ازلنفوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌ها، ماکروفاژها،فیبروبلاست‌ها و ماست‌ سل‌ها اثرضدالتهابی‌ قوی‌ دارد. همچنین‌ باکاهش‌ترشح‌ موکوس‌ در مجاری‌ تنفسی‌ مقدار وویسکوزیته‌ خلط را کاهش‌ می‌دهد.
فارماکونتیک: بکلومتازون‌ سریعاً ازریه‌ها و مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود.حدود 25ـ10 درصد داروی‌ مصرفی‌به‌ریه‌ها می‌رسد و بقیه‌ در دهان‌ و گلورسوب‌ کرده‌ یا بلعیده‌ می‌شود. متابولیسم‌دارو عمدتاً سریع‌ و از طریق‌ کبد می‌باشدولی‌ بخشی‌ نیز در کلیه‌، ریه‌، یاسایر بافتهامتابولیزه‌ می‌شود. دفع‌ آن‌ از طریق‌ مدفوع‌یا کلیه‌ها صورت‌ می‌گیرد.
مواردمصرف: بکلومتازون‌ به‌عنوان‌ درمان‌نگهدارنده‌ در بیماران‌ مبتلا به‌آسم‌ نایژه‌ای‌مزمن‌ بکار می‌رود.
مقدارمصرف:
موارد منع‌ مصرف‌: در آسم‌ حاد یا مداوم‌(به‌دلیل‌ نیاز به‌درمان های‌ خاص‌) نبایدمصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: در صورت‌ استفاده‌ ازمقادیر زیاد (روزانه‌ بیش‌ از 1/5 میلی‌گرم‌)امکان‌ مهار غده‌ فوق‌ کلیوی‌ وجود دارد.ایجاد کاندیدیاز دهانی‌، تحلیل‌ استخوان‌،ائوزینوفیلی‌ ریوی‌ و ازدیاد حساسیت‌تاخیری‌ نیز در مورد این‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ نحوه‌ صحیح‌ مصرف‌آئروسل‌های‌ استنشاقی‌ باید به‌بیمارآموزش‌ داده‌ شود.
2 ـ جهت‌ جلوگیری‌ از خشن‌ شدن‌ صدا،التهاب‌ گلو و ایجادکاندیدیاز، بعد
از هر بار مصرف‌، دهان‌ باید با آب‌ شسته‌شود
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation