Dextromethorphan HBr  دکسترومتورفان


مکانیزم اثر: دکسترومتورفان‌ با اثرمستقیم‌ برمرکز سرفه‌ در بصل‌النخاع‌،بازتاب‌ سرفه‌ را تضعیف‌ می‌کند.
فارماکونتیک: متابولیسم‌ دارو کبدی‌ بوده‌و بسرعت‌ و بمیزان‌ وسیعی‌ به‌متابولیت‌فعال‌ دکستروفان‌ تبدیل‌ می‌شود. اثر داروطی‌ 30 دقیقه‌ شروع‌ و برای‌ 6 ساعت‌ باقی‌می‌ماند. دکسترومتورفان‌ عمدتاً از کلیه‌هاو به‌صورت‌ تغییر نیافته‌ یا متابولیت‌ دفع‌می‌شود.
مواردمصرف: دکسترومتورفان‌ برای‌درمان‌ علامتی‌ سرفه‌های‌ بدون‌ خلط ناشی‌از گلودرد ساده‌ و سرماخوردگی‌ یامحرکهای‌ استنشاق‌ شده‌ بکار می‌رود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: مقدار 20ـ10 میلی‌گرم‌هرچهار ساعت‌ یا 30 میلی‌گرم‌ هر 8ـ6ساعت‌ برحسب‌ نیاز مصرف‌ می‌شود.بیشینه‌ مصرف‌ دارو برای‌ بزرگسالان‌ تاmg/day 120 می‌باشد.
کودکان‌: مصرف‌ این‌ دارو در کودکان‌کوچکتر از دو سال‌ توصیه‌ نمی‌شود. درکودکان‌ 6ـ2 سال‌ مقدار 5 ـ 2/5 میلی‌گرم‌هرچهار ساعت‌ یا 7/5 میلی‌گرم‌ هر 8ـ6ساعت‌ برحسب‌ نیاز مصرف‌ می‌شود که‌نباید از mg/day 30 تجاوز نماید. درکودکان‌ 12ـ6 سال‌ مقدار 10ـ 5 میلی‌گرم‌هرچهار ساعت‌ برحسب‌ نیاز مصرف‌می‌شود که‌ نباید از mg/day 60 تجاوزنماید.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: در صورت‌ وجود آسم‌، عیب‌ کارکبد و یا سرفه‌ خلطدار باید با احتیاطمصرف‌ شود
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با فرآورده‌های‌ حاوی‌ الکل‌،داروهای‌ کاهنده‌ فشارخون‌ با اثر مضعف‌CNS مانند کلونیدین‌ و متیل‌ دوپا، داروهای‌مضعف‌ CNS بویژه‌ بیهوش‌کننده‌ها،باربیتوراتها، داروهای‌ مخدر شبه‌ تریاک‌ یاضدافسردگی‌های‌ سه‌حلقه‌ای‌، ممکن‌ است‌اثرات‌ مضعف‌ CNS این‌ داروها یادکسترومتورفان‌ تشدید شود. مصرف‌همزمان‌ مهارکننده‌های‌ مونوآمین‌ اکسیداز (MAO)از جمله‌ فورازولیدون‌ وپروکاربازین‌، ممکن‌ است‌ باعث‌ بروزبحران‌ آدرنرژیک‌، کلاپس‌، اغماء،سرگیجه‌، تهییج‌، افزایش‌ فشارخون‌،افزایش‌ دمای‌ بدن‌، خونریزی‌ داخل‌ مغزی‌،بیحالی‌، تهوع‌، رفتار جنون‌آمیز، اسپاسم‌ ولرزش‌ شود.
عوارض جانبی: سایکوزسمی‌ (فعالیت‌مفرط، توهمات‌ بینایی‌ و شنوایی‌) پس‌ ازمصرف‌ 300 میلی‌گرم‌ یا بیشتر از داروگزارش‌ شده‌ است‌. بامصرف‌ مقادیر خیلی‌زیاد دارو ضعف‌ تنفسی‌ گزارش‌ شده‌است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌اعتیاد شود.
2 ـ در صورتی‌ که‌ تا 7 روز پس‌ از مصرف‌دارو سرفه‌ ادامه‌ داشت‌ یا در صورت‌ تب‌شدید، بثورات‌ جلدی‌ یا سردرد مداوم‌همراه‌ با سرفه‌، به‌پزشک‌ مراجعه‌ گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation