Ipratropium  ایپراتروپیوم Brand Names: Atrovent / Ipratropium Bromide


مکانیزم اثر: این‌ دارو بامهار گیرنده‌های‌موسکارینی‌ باعث‌ گشادی‌ برونش‌می‌شود.
فارماکونتیک: ایپراتروپیوم‌ جذب‌سیستمیک‌ اندکی‌ از طریق‌ شش‌ها ودستگاه‌ گوارش‌ دارد. اثر دارو پس‌ از 15ـ 5دقیقه‌ شروع‌ و طی‌ 90 دقیقه‌ (2ـ1 ساعت‌)به‌اوج‌ خود می‌رسد. مدت‌ اثر دارو معمولا4ـ3 ساعت‌ (در برخی‌ از بیماران‌ 8ـ6ساعت‌) است‌. راه‌ اصلی‌ دفع‌ ایپراتروپیوم‌از طریق‌ مدفوع‌ است‌ و تا 90 درصد ازداروی‌ استنشاق‌ شده‌، خورده‌ شده‌ وبدون‌ تغییر دفع‌ می‌گردد. بخش‌ جذب‌ شده‌دارو از راه‌ ادرار دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: ایپراتروپیوم‌ برای‌ درمان‌انسداد برگشت‌پذیر  راههای‌ هوایی‌ به‌ویژه‌درمان‌ برونشیت‌ مزمن‌ و همچنین‌ درمان‌التهاب‌ غیرآلرژیک‌ غشاء مخاطی‌بینی‌همراه‌ با آبریزش‌ بکار می‌رود.
مقدارمصرف: در بزرگسالان‌ 4ـ1 پاف‌ هر8ـ6 ساعت‌، بر حسب‌ نیاز، مصرف‌می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: در صورت‌ وجود گلوکوم‌ با زاویه‌ بسته‌ به‌دلیل‌ احتمال‌ بروز حمله‌ حاد در صورت‌ پاشیده‌شدن‌ایپراتروپیوم‌ به‌طور مستقیم‌ به‌داخل‌چشم‌، و یا ابتلای‌ بیمار به‌هیپرتروفی‌پروستات‌، این‌ دارو باید با احتیاط مصرف‌شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ایپراتروپیوم‌ با فرآورده‌های‌ حاوی‌ عوامل‌آنتی‌کولینرژیک‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌بروزاثرات‌ اضافی‌ شود.
عوارض جانبی: گهگاه‌ خشکی‌ دهان‌ وبندرت‌ احتباس‌ ادرار و یبوست‌ ممکن‌ است‌مشاهده‌ شود.
نکات قابل توصیه:1 ـ از تماس‌ دارو باچشم‌ها اجتناب‌ شود و در صورت‌ لزوم‌به‌هنگام‌ استنشاق‌ آئروسل‌، چشم‌ها بسته‌شود. در صورت‌ تماس‌ اتفاقی‌ با چشم‌هاممکن‌ است‌ باعث‌ تحریک‌ یا تیرگی‌ دیدشود. در این‌ صورت‌ چشم‌ها باید با آب‌سرد شسته‌ شوند.
2 ـ در صورت‌ استفاده‌ مستمر روزانه‌،دارو باید در فواصل‌ معین‌ زمانی‌ مصرف‌شود.
3 ـ در صورت‌ عدم‌ بهبودی‌ و یا بدترشدن‌علایم‌ طی‌ 30 دقیقه‌ پس‌ از استفاده‌ دارو،فوراً به‌پزشک‌ اطلاع‌ داده‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation