Terbutaline  تربوتالین Brand Names: Brethaire / Brethine / Bricanyl / Terbutaline / Terbutaline Sulfate


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک: متابولیسم‌ دارو کبدی‌ است‌و توسط کلیه‌ها از بدن‌ دفع‌ می‌شود. حدود70ـ30 درصد از یک‌ مقدار مصرف‌خوراکی‌ جذب‌ می‌شود. میزان‌ جذب‌ توسطغذا کاهش‌ می‌یابد. اثر تربوتالین‌ پس‌ از 2ـ1ساعت‌ شروع‌ و طی‌ 3ـ2 ساعت‌ به‌حداکثرمی‌رسد و مدت‌ اثر آن‌ 8ـ4 ساعت‌ است‌. ازراه‌ استنشاقی‌، اثر دارو پس‌ از 30ـ 5 دقیقه‌شروع‌ و طی‌ 2ـ1 ساعت‌ به‌حداکثر می‌رسدو مدت‌ اثر آن‌ 6ـ3 ساعت‌ می‌باشد. از راه‌تزریقی‌، اثر دارو پس‌ از 15 دقیقه‌ شروع‌ وطی‌ 60ـ30 دقیقه‌ به‌حداکثر می‌رسد و مدت‌اثر آن‌ 4ـ 1/5 ساعت‌ است‌. تربوتالین‌ ازطریق‌ زیرجلدی‌ بخوبی‌ جذب‌ می‌شود.
مواردمصرف: تربوتالین‌ برای‌ درمان‌ آسم‌و سایر حالات‌ توام‌ با انسداد برگشت‌پذیرراه های‌ تنفسی‌ و همچنین‌ برای‌ پیشگیری‌از زایمان‌ زودرس‌ بکار می‌رود.
مقدارمصرف: خوراکی‌:
بزرگسالان‌: 2/5 میلی‌گرم‌ از دارو سه‌ باردر روز، به‌مدت‌ 2ـ1 هفته‌ تا حداکثر 5میلی‌گرم‌ سه‌ بار در روز، تجویز می‌شود.
کودکان‌: تاسن‌ هفت‌ سالگی‌ مقدار75mcg/kg سه‌ بار در روز و برای‌ کودکان‌15ـ7 سال‌ 2/5 میلی‌گرم‌ 3ـ2 بار در روزتجویز می‌گردد.
تزریقی‌:
بزرگسالان‌: مقدار 500 ـ250 میکروگرم‌تاحداکثر چهاربار در روز بصورت‌زیرجلدی‌، داخل‌ عضلانی‌ یا آهسته‌ وریدی‌تزریق‌ می‌شود. بعلاوه‌، مقدار
5 mcg/min ـ 1/5 از محلول‌ 5mcg/ml ـ 3دارو به‌مدت‌ 10ـ8 ساعت‌ بصورت‌ مداوم‌انفوزیون‌ می‌گردد.
کودکان‌: مقدار mcg/kg 10 تا حداکثر 300میکروگرم‌ برای‌ کودکان‌ 15ـ2 سال‌ تجویزمی‌گردد. در صورت‌ لزوم‌ انفوزیون‌مداوم‌، مقدار دارو باید کاهش‌ یابد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در صورت‌ وجود بیماریهای‌قلبی‌ ـ عروقی‌ شامل‌ آریتمی‌ قلبی‌، عدم‌کفایت‌ میوکارد و عروق‌ کرونر، افزایش‌فشارخون‌، دیابت‌، پرکاری‌ تیروئید،کتواسیدوز، فئوکروموسیتوم‌، حملات‌صرع‌ (یا سابقه‌ آن‌) و حساسیت‌ به‌داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌، این‌ دارو بااحتیاط مصرف‌ شود.
2 ـ درمان‌ با محرکهای‌ گیرنده‌ بتادوآدرنرژیک‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ کاهش‌ شدیدپتاسیم‌ سرم‌ شود. این‌ اثر در نتیجه‌مصرف‌ همزمان‌ با تئوفیلین‌،کورتیکوستروئیدها، داروهای‌ مدر وبوسیله‌ هیپوکسی‌ ممکن‌ است‌ تشدید شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:تجویز مقادیر زیادتربوتالین‌ قبل‌ یا اندکی‌ پس‌ از بیهوشی‌ باکلروفرم‌، یا هالوتان‌ ممکن‌ است‌ خطرآریتمی‌ شدید بطنی‌ را بویژه‌ نزد اشخاص‌با سابقه‌ بیماری‌ قلبی‌ افزایش‌ دهد. مصرف‌همزمان‌ داروهای‌ ضدافسردگی‌ سه‌حلقه‌ای‌ یا مهارکننده‌های‌ مونوآمین‌اکسیداز (MAO) با سالبوتامول‌ ممکن‌ است‌باعث‌ تشدید اثر دارو بر سیستم‌ عروقی‌شود. مصرف‌ همزمان‌ با گلیکوزیدهای‌دیژیتال‌ ممکن‌ است‌ خطر آریتمی‌ قلبی‌ راافزایش‌ دهد. مصرف‌ همزمان‌ با مسددهای‌گیرنده‌ بتا ممکن‌ است‌ با اثر گشادکنندگی‌برونش‌ دارو مقابله‌ نماید.
عوارض جانبی: لرزش‌ خفیف‌ (معمولا دردست ها)، فشارعصبی‌، سردرد، گشادی‌عروق‌ محیطی‌، تپش‌ قلب‌، تاکیکاردی‌،بندرت‌ دردهای‌ عضلانی‌، کاهش‌ پتاسیم‌سرم‌ متعاقب‌ تجویز مقادیر زیاد،واکنش‌های‌ حساسیت‌ بیش‌ از حد شامل‌اسپاسم‌ برونشیال‌ پارادوکسیمال‌، کهیر وآنژیوادم‌ از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation