Salbutamol سالبوتامول


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک: متابولیسم‌ دارو کبدی‌ است‌و از طریق‌ کلیه‌ها و مدفوع‌ دفع‌ می‌شود. ازراه‌ خوراکی‌، اثر دارو پس‌ از 30ـ 15 دقیقه‌شروع‌ می‌شود و طی‌ 3ـ2 ساعت‌ به‌حداکثرمی‌رسد. مدت‌ اثر آن‌ 8 ساعت‌ یا بیشتراست‌. از راه‌ استنشاقی‌، بتدریج‌ ازبرونش‌ها جذب‌ و بخشی‌ از داروی‌ بلعیده‌شده‌ نیز از دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ می‌گردد.غلظت‌ سیستمیک‌ دارو پس‌ از استنشاق‌ آن‌کم‌ می‌باشد. اثر دارو پس‌ از 15 ـ 5 دقیقه‌شروع‌ می‌شود و 1/5ـ1 ساعت‌ پس‌ از دواستنشاق‌ به‌حداکثر می‌رسد. مدت‌ اثر دارو6ـ3 ساعت‌ است‌.
مواردمصرف: سالبوتامول‌ برای‌ درمان‌آسم‌ و سایر حالات‌ همراه‌ با انسدادبرگشت‌پذیر راههای‌ تنفسی‌ و همچنین‌برای‌ جلوگیری‌ از زایمان‌ زودرس‌ مصرف‌می‌شود.
مقدارمصرف: خوراکی‌:
بزرگسالان‌: مقدار 4 میلی‌گرم‌ از دارو(افراد مسن‌ و بیماران‌ حساس‌ در ابتدا 2میلی‌گرم‌) 4ـ3 بار در روز تجویز می‌شود.حداکثر مقدار مصرف‌ دارو در یک‌ نوبت‌ 8میلی‌گرم‌ می‌باشد.
کودکان‌: تا سن‌ دو سالگی‌ 100mcg/kgچهاربار در روز، 6ـ2 سالگی‌ 2ـ1 میلی‌گرم‌4ـ3 بار در روز و 12ـ6 سالگی‌ 2 میلی‌گرم‌4ـ3 بار در روز تجویز می‌شود.
تزریقی‌: زیر جلدی‌ یا داخل‌ عضلانی‌ ـ 500میکروگرم‌ از دارو تجویز می‌شود که‌ درصورت‌ لزوم‌ هر 4 ساعت‌ یکبار قابل‌ تکراراست‌.
تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌ ـ 250 میکروگرم‌ ازدارو تجویز می‌شود که‌ در صورت‌ لزوم‌قابل‌ تکرار است‌.
انفوزیون‌ داخلی‌ وریدی‌ ـ در ابتدا
5 mcg/min تجویز می‌گردد که‌ برحسب‌پاسخ‌ بیمار و ضربان‌ قلب‌ قابل‌ تنظیم‌ است‌و معمولا در محدوده‌ mcg/min 20ـ3 و یادر صورت‌ لزوم‌ بیشتر می‌باشد.
استنشاقی‌:
بزرگسالان‌: 200ـ100 میکروگرم‌ (2ـ1پاف‌) تا حداکثر 4ـ3 بار در روز برای‌ علایم‌پایدار تجویز می‌گردد. برای‌ پیشگیری‌اسپاسم‌ نایژه‌ای‌ ناشی‌ از ورزش‌ مقدار200 میکروگرم‌ (دو پاف‌) مصرف‌ می‌شود.
کودکان‌: 100 میکروگرم‌ (یک‌ پاف‌) که‌ درصورت‌ لزوم‌ تا 200 میکروگرم‌ (دو پاف‌)قابل‌ افزایش‌ است‌. برای‌ پیشگیری‌ اسپاسم‌نایژه‌ای‌ ناشی‌ از ورزش‌ مقدار 100میکروگرم‌ (یک‌ پاف‌) تجویز می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در صورت‌ وجود بیماری های‌قلبی‌ ـ عروقی‌ شامل‌ آریتمی‌ قلبی‌، عدم‌کفایت‌ میوکارد و عروق‌ کرونر، افزایش‌فشارخون‌، بیماری‌ ایسکمی‌ قلبی‌، طولانی‌شدن‌ فاصله‌ QT ، پرکاری‌ تیروئید و دیابت‌ باید با احتیاط فراوان‌ تجویز شود.
2 ـ درمان‌ با محرکهای‌ گیرنده‌بتادوآدرنرژیک‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ کاهش‌شدید پتاسیم‌ سرم‌ شود. این‌ اثر درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ تئوفیلین‌ ومشتقات‌ آن‌، کورتیکوستروئیدها،داروهای‌ مدر و بوسیله‌ هیپوکسی‌ ممکن‌است‌ تشدید شود.
3 ـ مصرف‌ خوراکی‌ یا تزریقی‌ دارومی‌تواند انقباضات‌ رحم‌ را مهار نماید.
4 ـ مصرف‌ همزمان‌ دارو با مسددهای‌بتاآدرنرژیک‌، کدئین‌، گلیکوزیدهای‌دیژیتال‌، مهارکننده‌های‌ منوآمین‌ اکسیداز(MAO) و ضدافسردگیهای‌ سه‌ حلقه‌ای‌ بایدبا احتیاط صورت‌ گیرد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:تجویز مقادیر زیادسالبوتامول‌ قبل‌ یا اندکی‌ پس‌ از بیهوشی‌ باکلروفرم‌ یا هالوتان‌ ممکن‌ است‌ خطرآریتمی‌ شدید بطنی‌ را بویژه‌ نزد اشخاص‌باسابقه‌ بیماری‌ قلبی‌ افزایش‌ دهد. مصرف‌همزمان‌ داروهای‌ ضدافسردگی‌ سه‌حلقه‌ای‌ و یا مهارکننده‌های‌ مونوآمین‌اکسیداز (MAO) (شامل‌ فورازولیدون‌ وپروکاربازین‌) با سالبوتامول‌ ممکن‌ است‌باعث‌ تشدید اثر دارو بر سیستم‌ عروقی‌شود. مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو باگلیکوزیدهای‌ دیژیتال‌ ممکن‌ است‌ خطرآریتمی‌ قلبی‌ را افزایش‌ دهد. مصرف‌همزمان‌ سالبوتامول‌ با کوکائین‌ علاوه‌ براثر افزاینده‌ تحریک‌ CNS، ممکن‌ است‌ اثرات‌جانبی‌ عروقی‌ هریک‌ را نیز افزایش‌ دهد.مصرف‌ همزمان‌ بامسددهای‌ بتا ممکن‌است‌ بااثر گشادکنندگی‌ برونش‌سالبوتامول‌ مقابله‌ نماید.
عوارض جانبی: لرزش‌ خفیف‌ (معمولا دردستها)، فشارعصبی‌، سردرد، گشادی‌عروق‌ محیطی‌، تپش‌ قلب‌، تاکیکاردی‌،بندرت‌ دردهای‌ عضلانی‌، کاهش‌ پتاسیم‌سرم‌ متعاقب‌ تجویز مقادیر زیاد،واکنش‌های‌ حساسیت‌ مفرط شامل‌اسپاسم‌ نایژه‌ای‌ پارادوکسیمال‌، کهیر وآنژیوادم‌ گزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه: تجویز مقادیر زیادسالبوتامول‌ قبل‌ یا اندکی‌ پس‌ از بیهوشی‌ باکلروفرم‌ یا هالوتان‌ ممکن‌ است‌ خطرآریتمی‌ شدید بطنی‌ را بویژه‌ نزد اشخاص‌باسابقه‌ بیماری‌ قلبی‌ افزایش‌ دهد. مصرف‌همزمان‌ داروهای‌ ضدافسردگی‌ سه‌حلقه‌ای‌ و یا مهارکننده‌های‌ مونوآمین‌اکسیداز (MAO) (شامل‌ فورازولیدون‌ وپروکاربازین‌) با سالبوتامول‌ ممکن‌ است‌باعث‌ تشدید اثر دارو بر سیستم‌ عروقی‌شود. مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو باگلیکوزیدهای‌ دیژیتال‌ ممکن‌ است‌ خطرآریتمی‌ قلبی‌ را افزایش‌ دهد. مصرف‌همزمان‌ سالبوتامول‌ با کوکائین‌ علاوه‌ براثر افزاینده‌ تحریک‌ CNS، ممکن‌ است‌ اثرات‌جانبی‌ عروقی‌ هریک‌ را نیز افزایش‌ دهد.مصرف‌ همزمان‌ بامسددهای‌ بتا ممکن‌است‌ بااثر گشادکنندگی‌ برونش‌سالبوتامول‌ مقابله‌ نماید.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Antihemophilic factor- فاکتورآنتیموفیلیک Antihemophilic factor- فاکتورآنتیموفیلیک

شکل داروئی:
For Injection: 250 IU, 500 IU
Antihistamine decongestant آنتی هیستامین دکونژستانت Antihistamine decongestant آنتی هیستامین دکونژستانت

شکل داروئی:
Tablet: Chlorpheniramine Maleate 2.5mg + Phenylephrine HCI 5 mg +Phenylpropanolamine HCI 20 mg
Aprotinin- آپروتینین Aprotinin- آپروتینین

شکل داروئی:
Injection: 20.000 KLU/1ml
دسته دارویی:  .
Arginine HCL آرژینین Arginine HCL آرژینین

شکل داروئی:
Injection
Atenolol آتنولول Atenolol آتنولول

شکل‌ دارویی‌:
Tablet : 50 mg, 100 mg

دسته دارویی:  Beta - Adrenergic
Atracurium  آتراکوريوم Atracurium آتراکوريوم

شکل داروئی:
Injection: 10 mg/ml
دسته دارویی:  Musculoskeletal Drugs
Atropine  آتروپین Atropine آتروپین

شکل داروئی:
Injection (as Sulfate) : 0.5mg / ml
10 mg / 10 ml
Baclofen  باکلوفن‌ Baclofen باکلوفن‌

شکل داروئی:
Scored Tablet: 10 mg, 25 mg
Baclofen  باکلوفن‌ Baclofen باکلوفن‌

شکل داروئی:
دسته دارویی:  Musculoskeletal Drugs
Balanced salt Balanced salt

شکل داروئی:
Sterile Ophthalmic Solution: (15, 18, 500ml)
دسته دارویی:  Irrigation/Dialysis/Solutions
BECLOMETHASONE DIPROPIONATE بکلومتازون‌ BECLOMETHASONE DIPROPIONATE بکلومتازون‌

شکل داروئی:
Nasal / Oral Inhaler:10mg / container
Benztropine  بنزتروپین Benztropine بنزتروپین

 شکل داروئی:
Injection: 2 mg/2ml
Scored Tablet: 2 mg