Urokinase اوروکیناز Brand Names: Abbokinase / Abbokinase Open-Cath


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک: نیمه‌ عمر اوروکیناز تا 20دقیقه‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اوج‌اثر برقراری‌ مجدد پرفوزیون‌ عضله‌ قلب‌،20 دقیقه‌ تا 2 ساعت‌ (متوسط 45 دقیقه‌)پس‌ از شروع‌ درمان‌ وریدی‌ است‌. اثر داروچند ساعت‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ از بین‌می‌رود. طی‌ 4 ساعت‌ پس‌ از قطع‌ درمان‌،زمان‌ ترومبین‌ معمولا به‌ کمتر از دو برابرمیزان‌ طبیعی‌ خود می‌رسد. با وجود این‌،زمان‌ پروترومبین‌، بندرت‌ ممکن‌ است‌برای‌ مدت‌ 24 ـ 12 ساعت‌ پس‌ از توقف‌درمان‌ همچنان‌ طولانی‌ باشد.
مواردمصرف: اوروکیناز در شانتهای‌شریانی‌ ـ وریدی‌ لخته‌ای‌ و کانولهای‌وریدی‌، ترومبولیز در چشم‌، ترومبوزوریدهای‌ عمقی‌، آمبولی‌ ریوی‌ و انسدادعروق‌ محیطی‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: در درمان‌ آمبولی‌ ریوی‌ یاترومبوز وریدی‌ حاد، ابتدا IU/kg 4400طی‌ 10 دقیقه‌ انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود وسپس‌  مقدار IU/kg/hr 4400 برای‌ 12ساعت‌ (در آمبولی‌ ریوی‌) و یا 24 ـ 12ساعت‌ (در ترومبوز وریدهای‌ عمقی‌)مصرف‌ می‌شود. در ترومبوز شریان‌کرونر مقدار 6000IU از طریق‌ کاتترتزریق‌ می‌شود. برای‌ تمیز کردن‌ کاتتروریدی‌ پس‌ از خروج‌ کاتتر از ورید بامحلول‌ حاوی‌ 5000IU/ml پر می‌شود.برای‌ مصرف‌ در چشم‌ 5000IU از دارو در2 میلی‌ لیتر محلول‌ کلرور سدیم‌ 0/09%تزریقی‌ بکار می‌رود.
کودکان‌: برای‌ تمیز کردن‌ کاتتر وریدی‌پس‌ از خارج‌ کردن‌ کاتتر از ورید با محلول‌حاوی‌ 5000IU/ml پر می‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: اوروکیناز در مواردزیر نباید مصرف‌ شود:
آنوریسم‌ شکافنده‌ یا موارد مشکوک‌ به‌ آن‌،خونریزی‌ فعال‌، تومور مغزی‌، صدمات‌عروق‌ مغزی‌ یا سابقه‌ آن‌، جراحی‌ اعصاب‌درون‌ جمجمه‌ای‌ یا داخل‌ نخاعی‌ طی‌ دوماه‌ قبل‌ از شروع‌ درمان‌، جراحی‌ اخیرقفسه‌ سینه‌، ضربه‌ اخیر به‌ سیستم‌ اعصاب‌مرکزی‌، زیادی‌ شدید و غیر قابل‌ کنترل‌فشار خون‌ و واکنش‌های‌ آلرژیک‌ شدید یاآنافیلاکسی‌ به‌ اوروکیناز، نقص‌ انعقادی‌،اغماء، وجود نشانه‌های‌ اخیر قرحه‌گوارشی‌، خونریزی‌ شدید واژن‌، التهاب‌حاد لوزالمعده‌ و عیب‌ شدید کار کبد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ این‌ دارو در موارد زیر باید بااحتیاط مصرف‌ شود:
وجود هر گونه‌ نقص‌ انعقاد خون‌ اولیه‌ یاثانویه‌، زایمان‌ طی‌ ده‌ روز قبل‌ از شروع‌درمان‌، آندوکاردیت‌ باکتریایی‌ تحت‌ حاد،خونریزی‌ شدید مجرای‌ گوارش‌ طی‌ 10 روزقبل‌ از شروع‌ درمان‌، جراحی‌ اعصاب‌ طی‌ 2ماه‌ قبل‌ از شروع‌ درمان‌، بیوپسی‌ اعضاءطی‌ 10 روز قبل‌ از شروع‌ درمان‌، سوراخ‌شدن‌ عروق‌ خونی‌ طی‌ 10 روز قبل‌ از شروع‌درمان‌، هرگونه‌ جراحی‌ بزرگ‌ غیر ازجراحی‌ اعصاب‌ یا قفسه‌ سینه‌ طی‌ 10 روزقبل‌ از شروع‌ درمان‌ و ضربه‌ شدید و اخیر،تنگی‌ دریچه‌ میترال‌ همراه‌ با فیبریلاسیون‌دهلیزی‌ یا سایر نشانه‌های‌ ترومبوزاحتمالی‌ در نیمه‌ چپ‌ قلب‌، رتینوپاتی‌دیابتیک‌، درمان‌ با استریتو کیناز طی‌ 5 روزتا 6 ماه‌ قبل‌ از شروع‌ مجدد درمان‌.
2 ـ در صورت‌ بروز خونریزی‌ شدید،مصرف‌ دارو باید قطع‌ شود و در صورت‌نیاز فاکتورهای‌ انعقادی‌ و داروهای‌ ضدانحلال‌ فیبرین‌ (آپروتینین‌ یا اسیدترانکسامیک‌) نیز تجویز شود.
3 ـ درمان‌ با داروهای‌ ترومبولیتیک‌ برای‌موارد مصرف‌ غیر از ترومبوز شریان‌کرونر حاد فقط باید در بیمارستانهایی‌ که‌دارای‌ تجهیزات‌ و پرسنل‌ تعلیم‌ دیده‌ برای‌انجام‌ اقدامات‌ و آزمونهای‌ تشخیصی‌توصیه‌ شده‌ هستند، صورت‌ گیرد.
4 ـ در طول‌ درمان‌ با این‌ دارو بیمار بایدکاملا بستری‌ و تحت‌ نظر باشد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌داروهای‌ ضد انعقاد خوراکی‌ یا هپارین‌ بااوروکیناز، به‌ علت‌ افزایش‌ خطر خونریزی‌بطور کلی‌ توصیه‌ نمی‌شود. در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ ضد انحلال‌فیبرین‌، مانند اسید ترانکسامیک‌ وآپروتینین‌ با اوروکیناز، اثر ترومبولیتیک‌این‌ دارو و اثر ضد انحلال‌ فیبرین‌ از بین‌می‌رود. مصرف‌ داروهای‌ ضد درد و ضدالتهاب‌ غیراستروئیدی‌، بخصوص‌ایندومتاسین‌ و اسیداستیل‌ سالیسیلیک‌همزمان‌ با اوروکیناز، ممکن‌ است‌ سبب‌افزایش‌ خطر بروز خونریزی‌ شدید شود.
عوارض جانبی: عوارض‌ جانبی‌ این‌ داروعمدتا تهوع‌ و استفراغ‌ و خونریزی‌ است‌. دردپشت‌ نیز با مصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌. خونریزی‌ معمولا به‌ محل‌ تزریق‌محدود می‌شود. با وجود این‌، خونریزی‌درون‌ مغز یا از سایر محل‌ها نیز ممکن‌ است‌بروز نماید.
نکات قابل توصیه:1 ـ تکمیل‌ دوره‌ درمان‌همراه‌ با استراحت‌ کامل‌ و رعایت‌ کلیه‌دستورات‌ پزشک‌، به‌ منظور به‌ حداقل‌رساندن‌ خونریزی‌ ضروری‌ است‌.
2 ـ محلول‌ تزریقی‌ اوروکیناز بایدبلافاصله‌ قبل‌ از مصرف‌ تهیه‌ شود، زیرافرآورده‌ فاقد هرگونه‌ ماده‌ محافظ است‌.باقیمانده‌ مصرف‌ نشده‌ محلول‌ نیز بایددور ریخته‌ شود.
3 ـ در طول‌ درمان‌ با این‌ دارو باید از هرگونه‌ اقدام‌ غیر ضروری‌ برای‌ بیمارخودداری‌ کرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation