Arginine HCL آرژینین Brand Names: Arginine / Arginine Hydrochloride / L-Arginine / R-Gene 10


مکانیزم اثر: انفوزیون‌ وریدی‌ این‌ دارواغلب‌ موجب‌ افزایش‌ بارز سطح‌ پلاسمایی‌هورمون‌ رشد در افرادی‌ می‌شود که‌عملکرد هیپوفیز آنها طبیعی‌ است‌.
فارماکونتیک:
مواردمصرف: آرژینین‌ بصورت‌ تزریق‌وریدی‌ برای‌ تحریک‌ آزادسازی‌ هورمون‌رشد از هیپوفیز و همچنین‌ بعنوان‌ کمک‌تشخیصی‌ در مواردی‌ نظیر کم‌ کاری‌هیپوفیز، عمل‌ برداشتن‌ هیپوفیز، کوتولگی‌بامنشاء هیپوفیزی‌ و آکرومگالی‌ مصرف‌می‌شود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: مقدار 300 میلی‌لیتر از محلول‌10 درصد تزریق‌ وریدی‌ می‌شود.
کودکان‌: مقدار ml/kg 5 از محلول‌ 10درصد تزریق‌ وریدی‌ می‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در بیمارانی‌ که‌احتمال‌ بروز واکنش‌های‌ آلرژیک‌ در آنان‌زیاد است‌، نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدارها: 1 ـ آرژینین‌ یک‌ داروی‌تشخیصی‌ است‌ و نباید برای‌ مقاصددرمانی‌ بکار رود.
2 ـ احتمال‌ بروز تحریک‌ و برافروختگی‌موضعی‌، تهوع‌ یا استفراغ‌ با انفوزیون‌سریع‌ وریدی‌ دارو وجود دارد.
3 ـ در بیماران‌ مبتلا به‌اختلالات‌الکترولیتی‌، مصرف‌ دارو باید بااحتیاطصورت‌ گیرد.
4 ـ تجویز مقادیر ناکافی‌ یا طولانی‌کردن‌دوره‌ انفوزیون‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ کاهش‌تحریک‌ هیپوفیز و بی‌اعتبارشدن‌ آزمون‌گردد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: تهوع‌، سردرد، استفراغ‌،برافروختگی‌، بیحسی‌ و تحریک‌ موضعی‌وریدی‌ و بندرت‌ کاهش‌ پلاکت‌های‌ خون‌ وواکنشهای‌ آلرژیک‌ با مصرف‌ این‌ داروگزارش‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه:1 ـ هنگام‌ انفوزیون‌ این‌دارو، یک‌ داروی‌ ضد هیستامینی‌ مناسب‌باید در دسترس‌ باشد.
2 ـ آزمون‌ باید صبح‌ و پس‌ از خواب‌ طبیعی‌شبانه‌ انجام‌ شود و در هنگام‌ آزمون‌، بیمارباید ناشتا باشد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation