Calciumpantothenate  کلسیم‌ پانتوتنات‌


مکانیزم اثر: اسید پانتوتنیک‌ پیش‌سازکوآنزیم‌ A است‌ و برای‌ اعمال‌ متابولیک‌مختلف‌، مانند متابولیسم‌ کربوهیدراتها،پروتئین‌ها و چربی‌ها ضروری‌ است‌. این‌ویتامین‌ در ساخت‌ استروئیدها،پورفیرین‌ها، استیل‌ کولین‌ و سایر مواداستفاده‌ می‌شود.
فارماکونتیک: ویتامین‌های‌ گروه‌ Bبسهولت‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شوند(حتی‌ در سندرمهای‌ سؤجذب‌). اسیدپانتوتنیک‌، عمدتاً بصورت‌ کوآنزیم‌ دربافتهای‌ بدن‌ توزیع‌ می‌شود. بیشترین‌ غلظت‌در کبد، غدد فوق‌ کلیوی‌، قلب‌ و کلیه‌ها یافت‌می‌شود. اسید پانتوتنیک‌ متابولیزه‌نمی‌شود. این‌ دارو بمیزان‌ 70 درصدبه‌صورت‌ تغییر نیافته‌ از طریق‌ ادرار و 30 درصد از طریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: کلسیم‌ پانتوتنات‌ برای‌پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود این‌ ویتامین‌ بکارمی‌رود.
مقدارمصرف: بر اساس‌ نیاز بیمار تاmg/day 100 مصرف‌ می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:از آنجا که‌ کمبودویتامین‌های‌ B به‌تنهایی‌ شایع‌ نیست‌،معمولا ترکیبی‌ از این‌ ویتامینها مورداستفاده‌ قرار می‌گیرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Betacarotene  بتاکاروتن Betacarotene بتاکاروتن

شکل داروئی:
Capsule: 30 mg
Bethanechol  بتانکول Bethanechol بتانکول

شکل داروئی:
Tablet: 10 mg
Biperiden بیپریدین Biperiden بیپریدین

شکل داروئی:
Injection (As Lactate): 5 mg/ml
Tablet (As HCI): 2 mg
دسته دارویی:  .
Bromhexine HCL برم‌هگزین‌ Bromhexine HCL برم‌هگزین‌

شکل داروئی:
Elixir: 4 mg/5ml
Injection: 4mg/2ml
Tablet: 8 mg
Calcium supplements-کلسیم‌ تزریقی‌ Calcium supplements-کلسیم‌ تزریقی‌

شکل داروئی:
Effervescent Tablet: 1500 mg Ca2+
Injection: 10%
Tablet: Calcium 500 mg + Vit D 200 IU
Calciumpantothenate  کلسیم‌ پانتوتنات‌ Calciumpantothenate کلسیم‌ پانتوتنات‌

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg
Cetylpyridinium chloride  ستيل‌پيريدينيوم‌ Cetylpyridinium chloride ستيل‌پيريدينيوم‌

شکل داروئی:
Mouthwash: 0.05%
Charcoal زغال‌ فعال‌ Charcoal زغال‌ فعال‌

شکل داروئی:
Tablet: 250mg
Suspension: 30g / 240ml
دسته دارویی:  Antidotes
Children cold Children cold

شکل داروئی:
Tablet: Acetaminophen 80 mg +
Phenylpropanolamine 6.25 mg +
Chlorpheniramine 1 mg
Chlorhexidine Topical کلروهگزیدین Chlorhexidine Topical کلروهگزیدین

شکل داروئی:
Mouthwash: 0.2%
Chlorpheniramine  کلرفنيرآمين Chlorpheniramine کلرفنيرآمين

شکل داروئی:
Tablet: 4mg
Injection: 10mg / ml
Cinnarizine  سيناريزين Cinnarizine سيناريزين

شکل داروئی:
Tablet: 25mg, 75mg