Multivitamin Plus Mineral


محتویات:: Vit A 5000 IU + Vit D400 IU + Vit E 30 IU + Vit B1 1.5 mg +Vit B2 1.7+ mg Nicotinamide 20 mg +Vit B6 2mg + Vit B12 6mcg + Vit C 60mg + Folic Acid 0.4 mg + Calcium 125mg + Iodine 150 mcg + Iron 18 mg +Magnesium 100 mg
مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: فرآورده‌های‌ مولتی‌ ویتامین‌جهت‌ تامین‌ ویتامین‌ها در بیمارانی‌ که‌ از تغذیه‌ کافی‌ برخوردار نبوده‌ یارژیم‌غذایی‌ آنها فاقد موادغذایی‌ ضروری‌و کافی‌ است‌ و همچنین‌ در بیمارانی‌ که‌ نیاز به‌این‌ مواد به‌طور موقت‌ در آنها افزایش‌ یافته‌ است‌ (مانند زنان‌ باردار و در دوران‌ شیردهی‌) مصرف‌می‌شود.
مقدارمصرف:روزی‌ یک‌ کپسول‌ یا طبق‌دستور پزشک‌ مصرف‌ می‌شود
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در بیماران‌ دیالیزی‌، مصرف‌مقادیر بیشتری‌ از ویتامین‌ها و املاح‌معدنی‌ ممکن‌ است‌ نیاز باشد.
2 ـ بعضی‌ از ویتامینها به‌خصوص‌ویتامین‌های‌ A و D و بسیاری‌ از مواد معدنی‌ در مقادیر زیاد سمی‌ هستند. بنابراین‌ مقدار مصرف‌فرآورده‌های‌ مولتی‌ ویتامین‌ بایدبراساس‌ رژیم‌ غذایی‌ و نیاز بیمار تنظیم‌شود.
3 ـ مقدار مصرف‌ ویتامین‌ A، به‌منظوراجتناب‌ از هیپرویتامینوز، باید محدودشود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation