Multivitamin Therapeutic


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: فرآورده‌های‌ مولتی‌ ویتامین‌ تراپوتیک‌ ممکن‌ است‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ کمبود ویتامینها مفید باشند. این‌ فرآورده‌ها در حالات‌مرضی‌ که‌ نیاز به‌مواد غذایی‌ و ویتامینها افزایش‌ می‌یابد، ماننداعتیاد به‌ الکل‌، پرکاری‌ تیروئید،آسیب‌ یا بیماری‌ شدید یا در مواردی‌ که‌ جذب‌، مصرف‌ و دفع‌ ویتامینهاغیرطبیعی‌ است‌، مانند سندرم‌ سؤجذب‌،مصرف‌ می‌شود
مقدارمصرف: روزی‌ یک‌ قرص‌ یا یک‌کپسول‌ یا طبق‌ دستور پزشک‌ مصرف‌می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در بیماران‌ دیالیزی‌،مصرف‌ مقادیر بیشتری‌ از ویتامین‌ها و املاح‌معدنی‌ ممکن‌ است‌ نیازباشد.
2 ـ بعضی‌ از ویتامینها بخصوص‌ویتامین‌های‌ A و D و بسیاری‌ ازموادمعدنی‌ در مقادیر زیاد سمی‌ هستند. بنابراین‌ مقدار مصرف‌فرآورده‌های‌ مولتی‌ ویتامین‌ باید براساس‌ رژیم‌ غذایی‌ و نیاز بیمار تنظیم‌شود.
3 ـ مقدار مصرف‌ ویتامین‌ A، به‌منظوراجتناب‌ از هیپرویتامینوز، باید محدودشود.
4 ـ فرآورده‌های‌ مولتی‌ویتامین‌ تراپوتیک‌نباید به‌عنوان‌ مکمل‌ غذایی‌ مصرف‌ شوند.در صورت‌ مصرف‌ این‌ فرآورده‌ها،مراقبت‌ دقیق‌ از بیمار ضروری‌است‌.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation