واحدهای درسی دوره کاردانی پروتزهای دندانی

فصل اول:
مشخصات كلي برنامه آموزشي دوره كارداني


رشته پروتزهاي دنداني

1- تعريف رشته و مقطع مربوط:
رشته كارداني پروتزهاي دنداني Associated Degree in Dental Laboratory Technology شاخه‌اي از علوم پزشكي (دندانپزشكي) است كه در آن يك كاردان (تكنسين) پروتزهاي دنداني بعنوان عضوي مؤثر در تيم درمان دندانپزشكي، عهده‌دار ساخت و ترميم انواع پروتز كه شامل انواع پروتزهاي متحرك كامل و پارسيل، پروتزهاي ثابت و روكش‌ها، ايمپلانتها و اجزاء كاشتني (implants)، پروتزهاي فك و صورت و پلاك‌ها و پروتزهاي مربوط به ارتدنسي مي‌شود، مي‌باشد.
تكنسين پروتز هرگز بطور مستقيم كاري را بر روي بيمار انجام نمي‌دهد و معمولاً تحت نظر دندانپزشك در امر درمان كمك مي‌كند.

2- تاريخچه تأسيس و پيشرفتهاي جديد:
اولين هنرستان تربيت تكنسين‌هاي پروتزهاي دنداني در دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي (ملي سابق) در سال 1346 تأسيس شد كه در مقطع ديپلم تربيت تكنسين داشته است در سال 1355 در دانشگاه تهران اين رشته به صورت كارداني ارائه گرديده است بعداز انقلاب فرهنگي در سال 1361 به صورت كارداني 2 ساله مورد تصويب قرار گرفت.
در طي سالهاي گذشته به تبع پيشرفتهاي متعدد در زمينه هاي ايمپلنت، سراميك، كامپوزيت‌ها، اتچمنت و بقيه علوم دندانپزشكي در اين رشته نيز پيشرفتهاي عمده‌اي صورت گرفته است.

3- ارزشها و باورها (فلسفه وجودي):

بطور كلي لزوم كاربرد علوم لابراتواري پروتزهاي دنداني در خدمات درماني دندانپزشكي به حدي است كه بدون استفاده از آن عملاً فعاليت درماني و معالجات دندانپزشكي مربوطه مختل مي‌شود و تلاش دندانپزشك در معالجه بيمار به نتيجه نمي‌رسد. از اين رو گسترش علوم لابراتواري پروتزهاي دنداني همگام با توسعه علوم دندانپزشكي امري ضروري است و براي برآورد نيازهاي درماني جامعه، بايد به موازات تربيت دندانپزشكان و متخصصان اين رشته به تربيت متناسب تكنسين‌هاي پروتزي كه براي بيمار ساخته مي‌شود از شاخص‌هاي راحتي و زيبايي برخوردار بوده و عاري از درد و ناراحتي و بيماريزايي باشد.
بنا به همين دليل تكنسين پروتز بايستي به علم روز مجهز بوده و با تمامي پيشرفتهاي صورت گرفته و مواد و روشهاي جديد آشنايي كامل داشته باشد.

4- رسالت رشته :(Mission statement)
الف) پاسخ به نيازهاي روزافزون علم دندانپزشكي
ب) شناسايي و آموزش پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه‌هاي علمي و فني دندانپزشكي و بكارگيري آنها در ساخت و طراحي پروتزهاي دنداني
ج) ارائه خدمت درماني مناسب، عاري از بيماريزايي و صدمه زندگي و تأمين كننده سلامتي، بهداشت، كارآيي و بهبود عمل جويدن غذا و تضمين كننده ارتقاء سطح سلامت افراد نهايتاً جامعه

5- چشم انداز رشته :(Vision statement)
با آموزش دقيق و درست و بكارگيري صحيح ابزار آلات و فناوري روز و درك صحيح موقعيت فعلي رشته، دورنماي ايده‌آل رشته اين است كه تا 5 تا 10 سال آينده با استانداردهاي جهاني مطابقت نمايد.

6- اهداف كلي رشته :(Aims)
تربيت تكنسين‌هاي توانمند و علمي به منظور كمك در ساخت پروتزهاي بيماران.

7- نقش دانش آموختگان :(Role definition)
- مشاركتي
- توليد پروتزها

8- وظايف حرفه‌اي دانش آموختگان :(Task Analysis)
يك دانش آموخته رشته تكنسين پروتزهاي دنداني مي‌تواند از طريق دستورالعمل ارسالي توسط دندانپزشك و قالبهايي كه از دهان و دندانهاي وي اخذ نموده است مبادرت به ساخت ابزارآلات مصنوعي زير نمايد:

الف) پروتزهاي مصنوعي بشكل دست دندان براي بيماراني كه تمامي دندانهاي خود

ب) پروتزهاي مصنوعي ثبات و يا متحرك براي بيماراني كه يك يا چند دندان خود را از دست داده‌اند.

ج) روكشهاي مصنوعي بشكل سرپوش (Crown) براي بازسازي شكل و كانتور دندان از دست رفته

د) انواع پوسته ها و Veneers چيني و كامپوزيتي براي جبران نارسايي‌هاي زيبايي و Function بيمار

ه) انواع پلاكهاي ارتدنسي كه از آنها براي درمان و يا حفاظت دندانهاي بيمار استفاده مي‌شود.

و) انواع پروتزهاي فك و صورت كه جايگزين اجزاء از دست رفته فك و صورت بيمار مي‌شود.

در راستاي ارائه خدمات فوق يك تكنسين بايستي با مواد مختلفي كه مي‌توان از آنها در ساخت پروتزهاي دنداني كمك گرفت، آشنايي كامل داشته باشد. اين مواد اكثراً شامل موارد زير مي‌شود:

انواع موم ها، مواد پلاستيكي و پليمرها، آلياژهاي دندانپزشكي اعم از قيمتي و غيرقيمتي، فلزات و فولاد انواع چيني‌هاي دندانپزشكي و كامپوزيتي.

علاوه بر اين بايستي اطلاعات كافي از نقش ابزارآلات مكانيكي، انواع چرخها، وسايل تراش و پرداخت داشته باشد. تا بتواند از طريق بكارگيري صحيح آنها و موادي كه از آنها نام برده شد زيبايي و كارآيي به بيمار برگردانده و بدين وسيله باعث بالا رفتن راحتي، بهداشت و سلامتي وي گردد.

9- استراتژي‌هاي اجرايي برنامه:
تركيبي از استراتژي‌هاي استادمحور و دانشجو محور مبتني بر كار در عرصه مي‌باشد.

10- شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:
بصورت متمركز از طريق شركت در آزمون سراسري خواهد بود.

11- رشته هاي مشابه در داخل كشور:
رشته مشابه وجود ندارد.

12- رشته هاي مشابه در خارج از كشور:

با نام عمومي Dental Laboratory Technician در مقطع كارداني در بسياري از كشورها موجود است.

13- شرايط موردنياز براي راه اندازي رشته:
اين شرايط براساس ضوابط شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور تعيين مي‌گردد.

14- موارد ديگر (مانند بورسيه):
ندارد

فصل دوم
مشخصات دوره برنامه آموزشي كارداني رشته


پروتزهاي دنداني
فصل دوم: مشخصات دوره
نام دوره: كارداني پروتزهاي دنداني

طول دوره: طول دوره كارداني پروتزهاي دنداني و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دوره كارداني كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي است.

تعداد واحدهاي درسي: تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 68 واحد است به شرح زير است:

دروس پايه عمومي 13 واحد
دروس علوم پايه 6 واحد
دروس اختصاصي 41 واحد
كارآموزي در عرصه 8 واحد

الف) دروس عمومي دوره كارداني پروتزهاي دنداني

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

1

يكي از دروس گروه مباني نظري اسلامي

2

34

-

34

2

يكي از دروس گروه اخلاق اسلامي

2

34

-

34

3

فارسي

3

51

-

51

4

زبان خارجي

3

51

-

51

5

جمعيت و تنظيم خانواده

2

34

-

34

6

تربيت بدني

1

-

34

34

جمع

13

204

34

238


 
ب: جدول واحدهاي علوم پايه دوره كارداني پروتزهاي دنداني

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

01

جنين شناسي، بافت شناسي و آسيب شناسي دهان و دندان

1

17

-

17

-

02

بهداشت حرفه‌اي

1

17

-

17

-

03

تشريح فك و صورت

1

9

17

26

-

04

رايانه و سيستمهاي اطلاع رساني

1

-

34

34

-

05

فيزيك

1

17

-

17

-

06

ميكروبيولوژي و كنترل عفونت

1

17

-

17

-

جمع

6


 
ج: جدول واحدهاي اختصاصي دوره كارداني پروتزهاي دنداني


كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

07

ابزارشناسي و تكنولوژي دندانسازي

2

17

34

51

-

08

ارتودنسي نظري

1

17

-

17

-

09

ارتودنسي عملي 1

2

-

68

68

-

10

ارتودنسي عملي 2

2

-

68

68

09

11

استتيك

2

17

34

51

-

12

اكلوژن

3

17

68

85

-

13

پروتز ثابت نظري 1

1

17

-

17

25

14

پروتز ثابت نظري 2

1

17

-

17

13

15

پروتز ثابت عملي 1

1

-

34

34

-

16

پروتز ثابت عملي 2

2

-

68

68

15

17

پروتز ثابت عملي 3

3

-

102

102

16

18

پروتز متحرك پارسيل نظري

2

34

-

34

-

19

پروتز متحرك پارسيل عملي 1

2

-

68

68

-

20

پروتز متحرك پارسيل عملي 2

3

-

102

102

19

21

پروتز متحرك كامل نظري 1

1

17

-

17

-

22

پروتز متحرك كامل نظري 2

1

17

-

17

21

23

پروتز متحرك كامل عملي 1

2

-

68

68

-

24

پروتز متحرك كامل عملي 2

3

-

102

102

23

25

مرفولوژي دندان

4

17

102

119

-

26

مواد دنداني نظري 1

1

17

-

17

-

27

مواد دنداني نظري 2

1

17

-

17

26

28

زبان تخصصي

1

17

-

17

-

جمع


41

 

د) جدول كارآموزي در عرصه دوره كارداني پروتزهاي دنداني

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

29

كارآموزي در عرصه

8

408


فصل سوم:

مشخصات دروس برنامه آموزشي دوره


كارداني رشته پروتزهاي دنداني
جنين شناسي، بافت شناسي و آسيب شناسي دهان و دندان

كد درس: 01
پيش نياز: ندارد
تعداد واحد: 1 واحد
نوع واحد: نظري

هدف: آشنايي با جنين شناسي و ساختمان‌هاي بافت‌هاي دهان و دندان و نيز تغييرات نسجي در بيماريهاي فك و صورت.

سرفصل دروس: (17 ساعت)


1. مخاط پوششي دهان
2. غدد بزاقي اصلي و فرعي (خلاصه)
3. بافت شناسي دندان (مينا، عاج و سمان)
4. تكامل فك و صورت در دوران جنيني (فقط نكات مهم كلينيكي)
5. پريودونشيوم
6. دندان در آوردن و دندان نخستين
7. كليات و ترمينولوژي
8. آزار و مرگ سلولي
9. آماس حاد و مزمن
10. مكانيسم‌هاي ترميمي
11. پوسيدگي و بيماري هاي پريودنتال
12. ضايعات نسج نرم و ست دهان در رابطه با پروتزهاي غلط
13. تحليل استخوان و علل آن

منابع:
1- كتاب بافت شناسي دهان و دندان (تأليف دكتر صادق رحجان)
2- كتاب آسيب شناسي رابينز
3- كتاب پاتولوژي Neville

شيوه ارزيابي دانشجو:
از طريق آزمون‌هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه
بهداشت حرفه اي
كد درس: 02
پيش نياز: ندارد
تعداد واحد: 1 واحد
نوع واحد: نظري
هدف: آشنايي با اهميت بهداشت حرفه‌اي و محيط كار

سرفصل دروس: (17 ساعت)

1- تعاريف و مفاهيم
2- طبقه بندي عوامل زيان‌آور محيط كار
3- عوامل فيزيكي زيان آور
- صدا
- ارتعاش
- شرايط جوي
- اندازه گيري و ارزشيابي مخاطرات مرتبط با عوامل زيان‌آور فيزيكي

4- عوامل زيان آور شيميايي
- گازها و بخارات
- ذرات
- اندازه گيري و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي

5- عوامل زيان آور بيولوژيكي
- شناسايي و اندازه گيري

6- ارگونومي
7- بيماريهاي شغلي
8- ايمني و حوادث ناشي از كار
9- نقش تكنسين‌هاي دندانپزشكي در بهداشت عمومي و ارتقاي سلامت جامعه

منابع:
1- Occupational Hazards in Densitry Goldman Harriet S., Hartman Kenton S., Messite Jacqueline year book Medical Publisher, USA - (1984).
2- The occupational ergonomics handbook, Karwawski. Waldermer., Marras William S Rcc Press, Boca Raton - (1999).
3- ثنائي غلامحسين (1371) «سم شناسي صنعتي / جلد 1 و 2» انتشارات دانشگاه تهران.
4- گلبابائي فريد، ممدوح مريم، مخاطرات شغلي در حرفه دنداني - شناسائي، پيشگيري و كنترل انتشارات دانشگاه تهران (در دست داوري و چاپ).

شيوه ارزيابي دانشجو:
از طريق آزمون‌هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.
تشريح فك و صورت
كد درس: 03
پيش نياز: ندارد
تعداد واحد (5/0 واحد نظري و 5/0 واحد عملي)
نوع واحد: نظري - عملي
هدف: آشنايي نظري و عملي با تشريح قسمت‌هاي لازم صورت و دهان با تأكيد بر دستگاه جونده.

سرفصل دروس نظري: (9 ساعت)


1- استخوان شناسي
پيشاني - غربالي - شب پره‌اي - گيجگاهي - پس سري - آهيانه - فك بالا - كامي - اشكي - گونه‌اي - بيني - تيغه‌اي - فك پايين - لامي - گيجگاهي - فكي.

2- عضلات
فوق لامي - تحت لامي - جونده - حلقي - حالت دهنده صورت.

3- حفره دهان
لب - گونه - لثه - كام - غدد بزاقي - زبان - دندانها.

4- مفصل گيجگاهي - فكي و ليگامانها

سرفصل دروس عملي: (17 ساعت)

تشريح عملي و سر و صورت با تأكيد بر مفصل گيجگاهي فكي، حفره دهان و عضلات جونده.

منابع:
ضروريات آناتومي - تأليف اعضاي هيئت علمي گروه آناتومي دانشكده پزشكي تهران.

شيوه ارزيابي دانشجو:
از طريق آزمون‌هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.
رايانه و سيستمهاي اطلاع رساني
كد درس: 04
پيشنياز: ندارد
تعداد واحد: 1 واحد
نوع واحد: عملي
هدف: آشنايي عملي با رايانه و نحوه كار با آن

سرفصل دروس: (34 ساعت)

1- آشنايي عملي با كامپيوتر و قطعات جانبي آن
2- كار عملي با سيستم عامل Windows
3- كار عملي با برنامه‌هاي كاربردي (Word)
4- آشنايي و كار عملي با شبكه اينترنت و چگونگي كار با آن
5- آشنايي و كار عملي با سيستم‌هاي استخراج اطلاعات پزشكي مانند med line

فيزيك

كد درس: 05
پيش نياز: ندارد
تعداد واحد: 1 واحد
نوع واحد: نظري

هدف: شناخت اصول علمي روش‌ها و ابزارهاي مرتبط با رشته كارداني پروتزهاي دنداني.

سرفصل دروس: (17 ساعت)


1- نور و رنگ
- امواج نور توليد و انتشار
- پديده تفرق و شكست نور
- بازتابش نور و نحوه بازتاب از سطوح مختلف
- عبور نور از فيبرهاي نوري
- نور مناسب در محيط كار و تعيين رنگ
- رنگ در سيستم‌هاي مختلف

2- گرما
- آثار فيزيكي گرما
- انتقال گرما
- انبساط و انقباض اجسام ناشي از تغيير درجه حرات و ضريب انبساط حرارتي

3- ماشين هاي ساده
- اهرم‌ها و انواع آن
- چرخ و محور
- كوه

4- الكتريسيته
- جريان الكتريسيته
- ميدان الكتريسيته
- موتورهاي چرخشي
- جريان پرفركانس (خواص بيولوژيك - استفاده در كوره القايي)

5- فيزيك سيالات
- قوانين حركت مايع در لوله‌ها
- قوانين حركت مستقيم (پارابوليك)
- قوانين حركت اغتشاشي (توربولانس)
- قوانين لوله‌هاي سري و موازي
- قوانين فشار در مايعات
- قوانين ويسكوزيته

6- ليزر و نورهاي تقويت شده
- آشنايي و كاربرد در لابراتوار

منابع:

1- كتاب فيزيك براي علوم زيستي - آلن - اچ كرامر، ترجمه دكتر محمود بهار
2- كتاب فيزيك پايه - فرانك - ج - بكت، ترجمه محمد خرمي

شيوه ارزيابي دانشجو:
از طريق آزمون‌هاي ميان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.
ميكروبيولوژي و كنترل عفونت
كد درس: 06
پيشنياز: ندارد
تعداد واحد: 1 واحد
نوع واحد: نظري
هدف: شناخت ساختار ميكروارگانيسم‌ها و ارتباط آن با دهان و كنترل عفونت در لابراتوار

سر فصل دروس: (17 ساعت)

1- واژه شناسي
2- ساختمان باكتري
3- قارچها
4- ويروسها (با تأكيد بر هپاتيت B و HIV)
5- فلور نرمال دهان
6- روشهاي ضد عفوني و استريليزاسيون
7- كنترل عفونت در لابراتوار
8- بحث آزاد و رفع اشكال

منابع:
1- ميكروب شناسي پزشكي نگارش آقاي دكتر پرويز اديب فر
2- ميكروب شناسي پزشكي ترجمه كتاب جاوتز، ترجمه دكتر مالك نژاد و دكتر حاذقي
3- كنترل عفونت در لابراتوار و دندانپزشكي تأليف دكتر اكبر فاضل
4- اصول كنترل عفونت در محيط كار دندانپزشكي دكتر محمد فراهاني - دكتر اشرف السادات صانعي

شيوه ارزيابي دانشجو:
از طريق آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.
ابزارشناسي و تكنولوژي دندانسازي
كد درس: 07
پيش نياز: ندارد

نوع واحد: نظري - عملي (1 واحد عملي و 1 واحد نظري)
هدف: شناخت و آشنايي عملي با ابزار مورد استفاده در تكنولوژي دندان سازي

سرفصل دروس نظري: (17 ساعت)


1- آشنايي با انواع وسايل چرخشي و اصول كاركرد آنها:
- هندپيس و مكانيسم‌هاي انتقال نيرو، الكترو موتورها، ايرموتورها (موتور هواي فشرده)، توربين‌ها، تعمير و نگهداري.

2- فرزها و وسايل برشي:
- سرعت خطي، زواياي فرز، قسمت‌هاي سر و تنه فرزهاي مختلف هنرپيس، انگل، توربين، مولتها، مواد تشكيل دهنده فرزها: فولاد ضد زنگ، تنگستن كاربايد، اكسيد آلومينيوم، الماسي.

3- ديسك ها و انواع ساينده‌ها، مولت‌هاي سنگي:

4- وسايل اولتراسونيك:
اصول كار با وسايل اولتراسونيك، وسايل مغناطيسي تراكمي، وسايل پيزو الكتريك.

5- دستگاههاي لايت كيور و لايت چمبر:
- نور سنجي، ايمني، تعمير و نگهداري

6- هواي فشرده و مكش:
- كمپرسور و انواع آن (پيستوني، پره‌اي گردان - ديافراگمي)، مخازن، تنظيم كننده فشار هوا، (رگولاتور)، تعمير و نگهداري، روش‌هاي خشك و سترون كردن هواي فشرده، تهويه و مكش.

7- ايمني هنگام كار با وسايل الكتريكي:
- ايمني الكتريكي، سيستم‌هاي با ولتاژ پايين، مدارهاي جدا كننده (ترانس جدا كننده)، اتصال به زمين، سيستم‌هاي قطع جريان در اثر اتصال به زمين.

8- تجهيزات مربوط به استريليزاسيون:

- اتوكلاو، استريل كننده‌ها با هواي گرم، اتوكلاوهاي شيميايي، ساير سيستم‌ها، سيستم شيميايي سرد، ملاحظات درمورد نگهداري وسايل فلزي و پلاستيكي در هنگام استريليزاسيون.
- ضدعقوني كردن محيط كار

9- كوره ها:
- كوره‌هاي قبل از ريختگي (حذف موم)، كوره هاي خلاء (پخت چيني)، تعمير و نگهداري.

10- سانتريفوژها:
- دستي، اتومكانيك و قوس الكتريكي، تعمير و نگهداري.

11- جوش كاري و لحيم كاري

12- سند بلاست:
- اندازه ذرات، دستگاه سندبلاست لابراتواري، تعمير و نگهداري.

13- دستگاه هاي پخت اكريل (نگهداري و شناخت)

14- دستگاه اچينگ و الكتروپاليش (نگهداري و شناخت)

15- مخلوط كننده هاي خلاء (نگهداري و شناخت)

16- تريمر (نگهداري و شناخت)

17- دستگاه براده برداري با قوس الكتريكي (اسپارك اروژن)

18- سيستم هاي CAD-CAM

سرفصل دروس عملي: (34 ساعت)


آشنايي عملي با طرز كار و تعميرات وسايل و تجهيزات لابراتواري

منابع:
1- راهنماي عملي در تكنولوژي دندانپزشكي مترجمان دكتر مريم قوام، دكتر فريده گرامي پناه - دكتر علي ميرفضائليان.
2- A practical Guide TA Technology in Dentistry-Nicalas M. Jedynakiewicz.

شيوه ارزيابي دانشجو:
توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي‌گردد.


ارتودنسي نظري
كد درس: 08
پيش نياز: ندارد
تعداد واحد: 1 واحد
نوع واحد: نظري
هدف: مفاهيم ارتودنسي و ناهنجاريها و آشنايي با دستگاه‌هاي مورد استفاده در ارتودنسي.

سرفصل دروس: (17 ساعت)


1- تاريخچه و تعريف ارتودنسي

- ترمينولوژي

- ارتودنسي پيشگيري

- Inter captive

- Corrective

2- خلاصه رشد و نمو فك و صورت

3- آشنايي با اتيولوژي مال اكلوژن

4- انواع طبقه بندي مال اكلوژن

5- مراحل تراش كست مطالعه

6- مواد مصرفي و وسايل ارتودنسي

7- اصول دستگاه هاي ارتودنسي (Base-Retentive element-Active element)

- اصول مكانيكي سيم و فنرها

- دستگاه هاي متحرك unimaxillary

- دستگاه هاي فانكشنال Bimaxillary

- فضا نگهدارنده ها ثابت (Lingual Arch-Nance-Band and Loop)

- دستگاه هاي Expantion ثابت (W-Arch, Quad Heliy, Hyrax)

منابع:

1- Contemporary orthodontics ? Mosby - 3rd Edition - 2000.

2- Removable orthodontic appliance-Graber, Neuman, Issacson-7st Edition, Wright-2002.

3- A color atlas of fiexed appliance-Branhorst-1st Edition-Mosby-1995.

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون‌هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.

ارتودنسي عملي 1

كد درس: 09

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: عملي

هدف: انجام مراحل تهيه كست و ساخت دستگاه‌هاي متحرك ارتودنسي تك فك در لابراتوار.

سرفصل دروس: (68 ساعت)


1- تهيه كست‌هاي اوليه (Study, Working)

2- تهيه كست‌هاي فك بالا و پايين

3- Finishing كست‌ها

4- تمرين كار با سيم (ساخت اشكال هندسي و Gingival wire)

5- ساخت انواع كلامپ

6- ساخت انواع فنر

7- ساخت دستگاه هاي متحرك تك فك

8- اكريل گذاري

9- Polishing و Finishing اكريل

10- ساخت انواع دستگاه ثابت همراه لحيم كاري SM, RM) ديستال شو(

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي‌گردد.

ارتودنسي عملي 2

كد درس: 10

پيش نياز: ارتودنسي عملي 1

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: عملي

هدف: انجام مراحل مختلف ساخت دستگاه هاي ارتودنسي (متحرك و ثابت)

سرفصل دروس: (68 ساعت)


1- تمرين واير: ساخت اجزاء دستگاه‌هاي متحرك

2- ساخت انواع دستگاه‌هاي متحرك تك فك

3- ساخت انواع دستگاه هاي متحرك فانكشنال

4- ساخت دستگاه هاي ثابت همراه لحيم كاري

(حداقل يك مورد از هريك از انواع Lingual arch-Band and loop - Nance)

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي‌گردد.

استتيك

كد درس: 11

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: نظري - عملي (1 واحد نظري و 1 واحد عملي)

هدف: آشنايي نظري و عملي با مباني زيبايي در پروتز، سازگار كردن پروتزها از نظر رنگ، فرم و كانتور با وضعيت بيمار.

سرفصل دروس نظري: (17 ساعت)

1- تعريف زيبايي و اجزاء آن

2- قوانين زيبايي

3- سراميك‌ها، پليمرها

4- روكشهاي متال - سراميك و زيبايي

- فريم

- رنگ آميزي پرسلن و گليز

- جلوه هاي ويژه (Characterized)

- Shoulser Porcelain

5- مراحل لابراتواري:

- روكش ها و بريج‌هاي تمام سراميك

- اينله و انله‌هاي سراميكي

- لامينيت

6- VD و نقش آن در استتيك

7- انواع چيدن دندانها از نظر زيبايي

8- تراش دندانهاي مصنوعي جهت طبيعي جلوه دادن دندانها

9- رنگ آميزي Base

10- پارسيل متحرك Retainer - كلاسپ‌هاي هم رنگ و طراحي

11- اتچمنت‌ها

12- تكنيك‌هاي نوين زيبايي

سرفصل دروس عملي: (34 ساعت)


1- در بريج‌هاي متال - سراميك (پودر گذاري لايه‌اي، رنگ‌آميزي داخلي، استفاده از شولدر پرسلن، هماهنگ سازي شكست نور در پرسلن و دندانهاي طبيعي) به صورت عملي (حداقل يك واحد PFM).

2- ساخت حداقل يك روكش metal free

3- رنگ آميزي Base آكريلي در پروتز كامل

4- آشنايي عملي با كلاسپهاي همرنگ در پروتز پارسيل

منابع:

1- Fundemental of Esthetics-Claude. R. Rufenaeht-Pub: Quintessence-1992.

2- The Science and Art of Dental Ceramic Voll, Vol II, - Mclean - Pub: quintessence-1980.

3- Esthetic dentistry-Aschhem, Dale-Pub: Mosby - 2001.

4- Esthetic in dentistry Vol I-Goldstein-Pub: Quintessence-1998.

5- Precision Attachments in Prosthodontic Vol I-Priskle. H-Pub. Quintessence-1984.

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.

اكلوژن

كد درس: 12

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 3 واحد

نوع واحد: نظري - عملي (1 واحد نظري و 2 واحد عملي)

هدف: آشنايي با تشريح و فيزيولوژي دستگاه جونده، اكلوژن و تئوري‌هاي مختلف مربوط و بازسازي آن و آشنايي عملي با قسمت‌هاي مختلف آرتيكولاتورها، كار با آنها و نحوه تنظيم و بازسازي Functional دندان‌ها.

سرفصل دروس نظري: (17 ساعت)


1- آشنايي با قسمت‌هاي مختلف سيستم جونده.

(خلاصه آناتومي، فيزيولوژي و جنين شناسي مفصل گيجگاهي فكي)

2- عضلات و نقش آنها در حركات مختلف فك (Functional Anatomy)

3- آشنايي با مفاهيم Border movement و روشهاي ثبت آن و شناخت

قسمتهاي مختلف منحني‌ها شامل:

- CR.Contact

- CO.Contact

- Free way Space

- Vertical Position

- Co-Rest Position

- Gothic Arch Tracing

4- طبقه بندي Angle و انواع روابط دنداني

5- فيزيولوژي بلع و جويدن - فشار وارد بر سيستم جونده

6- Occlusal Determinant

7- آرتيكولاتورها و Face Bow

8- انواع ثبت روابط فكين (مركزي و طرفي)

9- انتقال روابط فكين به آرتيكولاتورها در دندان هاي طبيعي

10- Occlusal Adjustment, Premature Contact

11- تعريف تئوري هاي مختلف اكلوژن و آشنايي با آنها

- Bilateral Balance Occlusion

- Mutually Protected Occlusion

- Unilateral Balanced Occlusion

12- انواع Bite Splint و Jig

13- انواع تماس‌هاي Cusp/Marginal Ridge Cusp/Fossa

14- Occlusal Schema

هدف:

آشنايي با نحوه تماس دندانهاي پرسلن در برابر دندان طبيعي، پرسلن در برابر پرسلن و...

سرفصل دروس عملي: (68 ساعت)


- آشنايي عملي با مفاهيم و تعاريف اكلوژن از روي آرتيكولاتور و جمجمه با مدل عضلات

- آشنايي عملي با آرتيكولاتورها، طرز كار با آنها و مقايسه انواع آن

- ريختن و آماده سازي يك جفت قالب دنداني كامل

- نصب قالب‌ها روي آرتيكولاتور Semi Adjustable با كمك Face bow و انتقال روابط فكين - تعيين زوايا و درجات مختلف آرتيكولاتور توسط روابط فكين ثبت شده.

- تنظيم اكلوژن قالب‌هاي نصب شده روي آرتيكولاتورها.

- كوتاه كردن چهار دندان پيش، نيش، آسياب كوچك و بزرگ از فك بالا و پايين (غير متقابل) و Functional Waxup.

- ساخت يك Bite Splint (تنظيم، ساخت، آكريل گذاري، پاليش)

منابع:

1- Management of Tempromandibular Joint disorders and Occlusion-Okeson-Pub: Mosby 1998.

2- Fundamental of fixed Prosthodontics-Shilingberg-Pub: Quineteccenu-1977.

3- Contemporary Orthodontics Brded-Profit-Pub Mosby 2000.

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.

پروتز ثابت نظري 1

كد درس: 13

پيش نياز: مورفولوژي دندان

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: نظري 1

هدف: آشنايي با ريختن قالب‌ها تا ساخت انواع پروتزهاي ثابت

سرفصل دروس: (17 ساعت)


1- واژه شناسي و تاريخچه

2- آشنايي با انواع تراشها و طرح درمانها

3- انواع مواد قالبگيري مورد استفاده در پروتز ثابت، خواص و نحوه ضدعفوني

4- تهيه انواع تري اختصاصي

5- ريختن قالب، تهيه داي و انواع روشهاي آن شامل:

- Separate

- Removable

الف - Dowel pin

ب - Pinde

ج - Dilock Tray

6- شناسايي روابط فكين و انتقال آن

- آشنايي با Face Bow

7- انواع آرتيكولاتورها (Semiadjustable-Average-Hinge)

8- انتقال كست‌ها و روابط فكين به آرتيكولاتور

9- روكشهاي موقت

10- مراحل ساخت لابراتواري انواع پست (مستقيم، غيرمستقيم، پيش ساخته)

11- تهيه الگوي مومي براي Full metal و متال - سرامين (PFM) و طراحي ساختار فلزي

12- آلياژهاي دندانپزشكي در پروتز ثابت (شامل Full metal و متال - سراميك)

شامل:

- High Noble

- Noble

-       Base metalبدون برليوم و با برليوم

13- پانتيك ها و موارد كاربرد

14- نشاندن فريم بر روي داي

15- اسپروگذاري - سيلندر گذاري و ريختن الگوي مومي براي Full metal و متال - سراميك

16- پرسلن گذاري

- شناخت پرسلن و باند با فلز

- آماده سازي فريم

- اوپك

- Body

- Enamel

- رنگ اميزي Internal, External

- Glaze

منابع:

1- Fundamental of Fixed Prosthodontics- Shillingburg-Pub quinteccence- 1997.

2- Metal Ceramic Restoration-Naylor- Pub: quinteccence-1997.

3- Precision Fixed Prosthodentics: Clinical and Laboratory Aspect-By Martignoni-quinteccence-1990.

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون‌هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.

پروتز ثابت نظري 2

كد درس: 14

پيشنياز: پروتز ثابت نظري 1

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: نظري

هدف: آشنايي با ريختن قالب‌ها و ساخت انواع پروتز ثابت پيشرفته

سرفصل دروس: (17 ساعت)


1- آشنايي با milling machine

2- طراحي روكشهاي پايه پروتز پارسيل متحرك (براي پروتز پارسيل جديد و موجود)

3- اسپلينت بار - تلسكوپيك كرون

4- لحيم كاري (انواع لحيم، موارد استفاده و روشهاي لحيم كاري قبل و بعد از پخت)

5- آشنايي با اتچمنت‌ها (داخل و خارج تاجي)

6- آشنايي با انواع ترميم‌هاي پرسنلي تقويت شده شامل:

- Shoulder Procelain

- High Alumminous

- Aluminous Procelain

- Jacket Crown

- Glass-Ceramic

- Castable Ceramic

7- اينله وانله هاي پرسلني

8- آشنايي با ايمپلنت دنداني

منابع:

1- Precision Attachment By Jenkins-pub quintessena-1999.

2- The Scince and Art of Dental Ceramic Vol II-Mclean-Pub quintessence-1980.

3- Precision Attachment in Prosthodontics-Priskle-Pub quintessence-1984.

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه.

پروتز ثابت عملي 1

كد درس: 15

پيش نياز: ندارد

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: عملي (پره كلينيك)

هدف: آشنايي با مراحل عملي پروتز ثابت در فانتوم

سرفصل دروس: (34 ساعت)


حداقل يك Full metal خلفي و يك قدامي

اين واحد بدنبال مرفولوژي در ترم 1 ارائه مي‌گردد

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي‌گردد.

پروتز ثابت عملي 2

كد درس: 16

پيشنياز: پروتز ثابت عملي 1

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: عملي

هدف: آشنايي عملي با مراحل لابراتواري - ساخت سرپوشها و چگونگي اضافه كردن چيني

سرفصل دروس: (68 ساعت)

حداقل هفت واحد روكش (PFM)

- سه واحد بريج قدامي

- سه واحد بريج خلفي

- يك روكش تكي

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي‌گردد

پروتز ثابت عملي 3

كد درس: 17

پيشنياز: پروتز ثابت عملي 2

تعداد واحد: 3 واحد

نوع واحد: عملي

هدف: ساخت پروتزهاي ثابت موقت و دائم - آشنايي با لحيم كاري و ترميم

سرفصل دروس: (102 ساعت)


- ساخت حداقل دو عدد بريج قدامي و خلفي متال - سراميك به روش Cutback

- لحيم كاري

- ساخت روكش موقت

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي‌گردد.

پروتز متحرك پارسيل نظري

كد درس: 18

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: نظري

هدف: آشنايي با آماده سازي قالب‌ها و ساختن پروتز پارسيل متحرك

سرفصل دروس: (68 ساعت)

1- تعريف واژه شناسي

2- انواع پروتز پارسيل متحرك آكريلي و با فريم فلزي

3- كلاس بندي بي‌دنداني پارسيل (تقسيم بندي Kenedy)

4- مراحل ساخت لابراتوارهاي پروتزهاي پارسيل آكريلي

5- اجزاء پروتز پارسيل متحرك، با فريم فلزي اتصال دهنده اصلي و نگهدارنده‌هاي مستقيم و غيرمستقيم پلان راهنما، Saddle

6- بيس

7- ريختن قالب و كست تشخيصي

8- ريختن قالب و تهيه كست اوليه

9- سورويور

10- ريختن قالب اصلي (باكسينگ و تهيه كست اصلي، هدف و اصول آن)

11- سوري كست اصلي، انتقال طرح بر روي كست اصلي

12- ريليف و بلاك آوت، (انواع، اهداف و اصول آن) relief, Blockout

13- دوبليكيت و تهيه كست ريختگي (Refractory)

مراحل كار: خيس كردن Soacking، قرار دادن كست در مفل، دوبليكت، آشنايي با آگار، خصوصيات و طرز استفاده از آن ريختن آگار و انجام عمل Duplication، سرد كردن فلاسك Duplication و ريختن آن.

14- خارج كردن كست ريختگي و خشك كردن آن، آماده سازي سطح كست Dipping Spraying investment و انواع مواد سخت كننده Harder

15- انتقال طرح بر روي كست ريختگي Investment، فرم دادن موم مدلاژ بر روي آن و مرحاحل مربوطه

16- اسپروگذاري و انواع آن

17- سيلندرگذاري، آماده سازي سطح موم مدلاژ شده، آماده كردن سيلندر، تهيه گچ اينوستمنت و ريختن گچ در داخل سيلندر

18- كستينگ، آماده سازي سيلندر قبل از ريختن Burn out روشهاي مختلف ريختن سيلندر با دستگاه هاي گريز از مركز اتوماتيك و خلاء

19- ذوب فلز و انتقال فلز مذاب به درون مولد

20- خارج كردن اسكلت فلزي از سيلندر

21- مراحل قطع اسپوروها و پاليش فريم فلزي، مراحل مختلف پاليش، الكتروپاليش، سنگ زدن پاليش لاستيك و نمد، پاليش باروژ

22- انتقال اسكلت فلزي بر روي كست اصلي و نشاندن آن (استفاده از كست بدل جهت اين مرحله)

23- بيس ركوردگيري (آكريلي، متصل به اسكلت فلزي، موم اكلوزيون، سوار كردن كست‌ها توسط دست)

24- انتقال روابط فكي به آرتيكولاتور

25- چيدن دندانها و مدلاژ

26- مفل گذاري و آكريل گذاري

27- خارج كردن پروتز از مفل و پرداخت آن

28- استفاده از Wrought Wire

29- لحيم كاري و ترميم پارسيل‌هاي آكريليك و فلزي

30- ريلاين Reconstruction & Rebase

منابع:

1- Mc cracken's Removable Partial Prosthodontics - Glen Mc Givney-D.wight J. castleberry-10th Edition.

2- Clinical Removable Partial Prosthodontics-Stewart. Rudd, kuebker-Second Edition.

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون‌هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه

پروتز متحرك پارسيل عملي 1

كد درس: 19

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 2 واحد

هدف: ساخت پروتزهاي پارسيل متحرك در فانتوم

سرفصل دروس: (68 ساعت)


1- مراحل ساختن لابراتوارهاي پروتزهاي پارسيل آكريلي (حداقل يك فك)

2- ساختن پروتز پارسيل ريختگي (حداقل يك فك)

- ريختن قالب و تهيه كست تشخيص

- باكسينگ و آماده كردن كست اصلي

- آشنايي با دستگاه سورويور و سوروي كردن كست اصلي

- ري ليف و بلاك اوت كست اصلي

- دوپليكيت كردن (Duplication) كست اصلي و كست‌هاي ريختگي (Refractory)

- خيس كردن، قرار دادن كست در محل مخصوص، دوپليكت كردن، آشنايي با آگار و طرز استفاده

- سرد كردن، خارج كردن كست از آگار، آماده سازي و گچ اينوستمنت و ريختن

- خارج كردن كست ريختگي و خشك كردن

- آماده سازي سطح كست اينوستمنت (Dipping, Spraying)

- انواع مواد سفت كننده (Hardener)

- انتقال طرح كست بر روي كست ريختگي و Waxup

- اسپروگذاري و انواع آن

- سيلندر گذاري (آماده سازي سطح موم مدلاژ شده، آماده سازي سيلندر، تهيه گچ)

- حذف موم (Burn Out)

- ذوب فلز و ريختن آلياژ (Casting)، آماده سازي سيلندر قبل از ريختن، روشهاي مختلف ريختن (دستگاه گريز از مركز، اتوماتيك و خلاء)

- خارج كردن اسكلت فلزي از سيلندر، سندبلاست و Polish

- انتقال كست ركوردگيري شده به آرتيكولاتور

- چيدن دندانهاي پروتز پارسيل

- مدلاژ (موم گذاري) و آكريل گذاري پروتز پارسيل (Processing)

- خارج كردن پروتز پارسيل از مفل و پاليش

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي‌گردد.

پروتز متحرك پارسيل عملي 2

كد درس: 20

پيشنياز: پروتز متحرك پارسيل عملي 1

تعداد واحد: 3 واحد

نوع واحد: عملي

هدف: ساخت پروتزهاي پارسيل متحرك با آماده سازي پايه ها، ترميم و تعمير پارسيل متحرك

 
سرفصل دروس: (102 ساعت)


1 – ساخت حداقل يك پروتز پارسيل ريختگي كرم كبالت

2 – ساخت حداقل يك پروتز پارسيل ريختگي كرم كبالت به روش Altered در انتهاي آزاد فك پايين

3 – ساخت حداقل يك دستگاه پروتز پارسيل ريختگي كرم كبالت با كاربرد بازوهاي مفتولي (لحيم)

4 – ساخت حداقل يك دستگاه پلاك اكريلي ترانزيشنال

5 – ساخت حداقل يك كرون براي پايه پارسيل

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي گردد.

پروتز متحرك كامل نظري 1

كد درس: 21

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: نظري

هدف: آشنايي عملي با مفاهيم و مراحل لابراتواري ساخت پروتز كامل متحرك


سرفصل دروس: (17 ساعت)


1 – آشنايي با مفاهيم و انواع پروتزها

2 – آناتومي وابسته به پروتز كامل

3 – قالبريزي و تهيه كست اوليه

4 – انواع تري هاي اختصاصي و ساخت آن

5 – Boxing و تهيه كست نهايي

6 – تهيه انواع Record Base (دائمي – موقت)

7 – شناسايي آرتيكولاتورهاي ساده (اكلوداتور – از پيش تنظيم يافته مثل (Freeplan و آشنايي با روابط فكين

8 – انتقال كست ها به آرتيكولاتورهاي ساده

9 – آشنايي با دندان مصنوعي (شكل – جنس – اندازه – رنگ دندانهاي قدامي و خلفي)

10 – چيدن دندانها به صورت نرمال

11 – شناخت خواص و انواع آكريل ها – مراحل مختلف، آماده سازي، استفاده

12 – مدلاژ و مشخص كردن حد خلفي پروتز فك بالا

13 – مفل گذاري

14 – خارج كردن پروتز از مفل و پرداخت پروتز

15 – پرسش و پاسخ

منابع:

1-     Boucher'S Proshtodontic Treatment for Edentulous Patient – Zarb, Bolender, Carlsson 11th Edition
2-    درمان بيماران بي دندان – دكتر مسعود اجلالي


شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه

پروتز متحرك كامل نظري 2

كد درس: 22

پيشنياز: پروتز متحرك كامل نظري 1

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: نظري

هدف: آشنايي عملي با مراحل ساخت انواع پروتزهاي متحرك كامل (فوري – تك فك – ترميم – ريلاين – ريبيس)

 
سرفصل دروس: (17 ساعت)


1-    شناخت انواع قوسهاي فكي و ريج هاي بي دنداني

2-    عوامل موثر درگير و ثبات پروتز كامل

3-    روابط فكي كلاس III,II، كراس بايت و منوپلان

4-    آشنايي با انواع Face bow و آرتيكولاتور نيمه قابل تنظيم

5-    انتقال كست ها به آرتيكولاتور نيمه قابل تنظيم با استفاده از Face Bow

6-    شناخت انواع دندانها (آناتوميك، نيمه آناتوميك، غير آناتوميك) – نحوه چيدن و مزيت و معايب

7-    روش چيدن دندانها در كلاس III,II، كراس بايت و منوپلان

8-    انتقال روابط فكين (جانبگرايي، پيش گرايي) به آرتيكولاتور نيمه قابل تنظيم

9-    بالانس اكلوژن (قبل و بعد از پخت)

10-  ريلاين (موارد كاربرد، انواع مواد لايه نرم و تكنيك هاي آن)

11-  رييس، Reteeth، ترميم

12-  پروتزكامل فوري

13-  پروتز كامل تك فك

14-  Over denture

15-  Duplicate پروتز كامل

16-  انواع استنت ها و كاربرد آن

17-  كنترل عفونت در پروتز كامل


منابع:

1-Boucher' S Prosthodontics Treatment for Edentolus Patient Zarb, Bolender, Carlsson – 11th Edition

 

2 – درمان بيماران بي دندان – دكتر مسعود اجلالي

 

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه

پروتز متحرك كامل عملي 1

كد درس: 23

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد: عملي

هدف: ساخت حداقل يك پروتز كامل

سرفصل دروس: (68 ساعت)


1 – ريختن قالب اوليه (آلژينات – كامپاند) و تهيه تري اختصاصي (با فاصله – بدون فاصله – با فاصله انتخابي)

2 – ريختن كست اصلي با مراحل Boxing و آماده نمودن آن

3 – ساخت بيس موقت و قرار دادن موم اكلوژن

4 – انتقال كست هاي اصلي به آرتيكولاتور ساده

5 – چيدن دندانهاي آناتوميك قدامي و خلفي به صورت نرمال

6 – تعبيه سد خلفي در كست اصلي فك بالا

7 – موم گذاري

8 – مفل گذاري و آكريل گذاري و پخت

9 – خارج كردن پروتز از روي كست ها و پاليش آن

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي گردد

پروتز متحرك كامل عملي 2

كد درس: 24

پيشنياز: پروتز متحرك كامل عملي 1

تعداد واحد: 3 واحد

نوع واحد: عملي

هدف: ساخت حداقل يك پروتز در آرتيكولاتر نيمه قابل تنظيم با بالانس اكلوژن و چيدن در روابط غير طبيعي (كلاس II,III و كراس بايت)

 سرفصل دروس: (102 ساعت)


1 – مراحل لابراتواري حداقل يك پروتز كامل با بيس دائم، ريلاين، ترميم، Rebase

 - شناخت و كاربرد Face bow و آرتيكولاتور نيمه قابل تنظيم آركان و غير آركان

- چيدن دندانها در كلاس II, III و منوپلان

- مانت مجدد

- كاربرد Jig

- انجام تنظيم اكلوژن

- حداقل يك ريلاين يا Rebase

Repair – پروتز كامل (حداقل 2 مورد)

- مراحل لابراتواري پروتز تك فك

- Duplicate پروتز كامل

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي گردد

مرفولوژي دندان

كد درس: 25

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 4 واحد

نوع واحد: 1 واحد نظري – 3 واحد عملي

هدف: آشنايي با مباني تشريح دندانهاي طبيعي: زمان رويش و طرز قرار گرفتن آنها در فكين و آشنايي عملي با تشريح دندان ها و چگونگي تراش و آماده سازي مدل هاي مومي دندانهاي دائمي از تاج تا ريشه و كار با ابزار و لوازم مربوطه

سرفصل دروس نظري: (17 ساعت)


1 – واژه شناسي، تشريح قسمت هاي مختلف دندان، جوانه زدن، زمان آهكي شدن و رويش دندان هاي شيري و دائمي

2 – معرفي و روش كاربرد وسايل مختلف در كارهاي عملي، لابراتوار آناتومي دندان

3 – دندان هاي پيش مياني بالا و پيش كناري بالا

4 – دندان هاي پيش مياني پائين و پيش كناري پائين

5 – دندان هاي نيش بالا و پايين

6 – دندان هاي آسياب كوچك اول و دوم بالا

7 – دندان هاي آسياب كوچك اول و دوم پايين

8 – آسياب اول بالا

9 – آسياب اول پايين

10 – آسياب دوم و سوم بالا

11 – آسياب دوم و سوم پايين

12 – چگونگي، ترتيب و زاويه قرار گرفتن دندان ها در فكين

13 – معرفي اكلوژن طبقه بندي Openbite-crossbite-Angle

14 – معرفي دندان هاي شيري و تقسيم بندي آنها و توضيح دندان هاي پيش شيري بالا و پايين

15 – نيش شيري بالا و پايين

16 – آسيابهاي شيري بالا و پايين

17 – تفاوت دندان هاي شيري و دائمي

18 – بي دنداني هاي مختلف انواع و كمبود دندان ها


سرفصل دروس عملي: (102 ساعت)


1 – معرفي وسايل و تراش يك دندان سانترال بالا با گچ و موم

2 – تراش لترال بالا با گچ و موم

3 – تراش سانترال پايين با گچ و موم

4 – تراش لترال پايين با گچ و موم

5 – تراش كانين بالا با گچ و موم

6 – تراش كانين پايين با گچ و موم

7 – تراش پره مولار اول بالا با گچ و موم

8 – تراش پره مولار دوم بالا با گچ و موم

9 – تراش پره مولار اول پايين با گچ و موم

10 – تراش پره مولار دوم پايين با گچ و موم

11 – تراش مولارهاي اول و دوم بالا با گچ و موم

12 – تراش مولارهاي اول و دوم پايين با گچ و موم

توضيح: 7 دندان فك بالا در يك سمت با گچ تراش داده شود و 7 دندان مقابل با موم تراش داده يا فرم داده شود و همين ترتيب براي فك پايين نيز اجرا گردد.

منابع:

1 – Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion- Ash – Sonder's – 6the Edition – 1987

2 – Management of Temporo Mandibular disorder and Occlusion – okeson – Mosby- Second Edition – 1987

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه

مواد دندان نظري 1

كد درس: 26

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: نظري

هدف: آشنايي با مواد دندانپزشكي و دندانسازي و شناخت خواص آنها

سرفصل دروس: (17 ساعت)


1 – مواد دنداني و محيط دهان

- ملاحظات فيزيكي: نيروهاي جوشي – تغييرات دما – اسيديته

- ملاحظات بيولوژيكي: ريزنشت، تاثيرات دما، گالوانيزم، تاثيرات سمي مواد

- تقسيم بندي مواد دنداني

2 – ساختمان و خصوصيات مواد

- انواع مواد

- تنش، كرنش و منحني آن و proportional limit

- الاستيسيته

- چكش خواري و تورق

- خزش و سياليت (Flow)

- سختي

- مقاومت در برابر سايش

- خصوصيات ويسكوالاستيك

3 – گچ ها

4 – موم ها

5 – رزين و مواد رزيني

منابع:

1 – Restorative dental Material – Craig-Pub Moisby – 2000

2 – Skinners Dental Materials – Annosavise – Pub Mosby – 2000

 شيوه ارزشيابي دانشجو:

از طريق آزمونهاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه

مواد دنداني نظري 2

كد درس: 27

پيشنياز: مواد دنداني نظري 1

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: نظري

هدف: آشنايي با مواد دندانپزشكي و دندانسازي و شناخت خواص آنها

سرفصل دروس: (17 ساعت)


1 –مواد قالبگيري سخت

2 – مواد قالبگيري الاستيك

3 –فلزات

4 – سراميك ها

5 – ريختگي

6 – مواد پاليشينگ

منابع:

1 – Restorative dental Materials – Craig – Pub Mosby – 2000

شيوه ارزيابي دانشجو:

از طريق آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه

زبان تخصصي

كد درس: 28

پيشنياز: ندارد

تعداد واحد: 1 واحد

نوع واحد: نظري

هدف: آشنايي با اصلاحات و ترمينولوژي كلمات بكار گرفته شده در متون تخصصي اين دوره

سرفصل درس: (17 ساعت)


آشنايي با اصلاحات تخصصي انگليسي كتب معرفي شده در منابع دروس اختصاصي اين رشته با انتخاب و صلاحديد استاد مربوطه

نحوه ارزشيابي:
از طريق آزمونهاي ميان ترم و پايان ترم و جمع نمرات كسب شده توسط اساتيد مربوطه

كارآموزي در عرصه: لابراتوارهاي اختصاصي عملي
كد درس: 29
پيشنياز: -
تعداد واحد: 8 واحد
نوع واحد: كارآموزي در عرصه
هدف: ايجاد مهارت در آموخته هاي ترم هاي گذشته و كاربرد آن در لابراتوار براي بيماران

سرفصل دروس: (408 ساعت)


دانشجو اين واحدها را در بخش هاي پروتز ثابت يا متحرك و يا ارتودنسي به صورت ساخت پروتزهاي مختلف براي بيماران بخش ميگذراند

روش انتخاب بخش تخصصي در وهله اول با درخواست دانشجو و در صورت ازدياد تعداد متقاضيان در يك بخش به تشخيص آموزشكده و براساس نمرات عملي خواهد بود.

شيوه ارزيابي دانشجو:

توسط اساتيد مربوطه تعيين و اعلام مي گردد

فصل چهارم:


ارزشيابي برنامه آموزشي دوره كارداني رشته


پروتزهاي دنداني
ارزشيابي برنامه

1 – هدف از ارزشيابي
الف – بررسي ميزان هماهنگي محتواي درسي با نياز دانش آموختگان درلابراتوار
ب – تعيين ميزان دستيابي به اهداف آموزشي
ج – تعيين و تشخيص نقاط قوت و ضعف برنامه
د – بهبود و ارتقاء برنامه

2 – نحوه انجام ارزشيابي برنامه
نحوه انجام ارزشيابي به دو صورت تكويني و تراكمي توصيه مي شود

3 – مراحل اجرايي ارزشيابي برنامه
الف – تعيين وضعيت موجود واهداف ارزشيابي
ب – تهيه ابزار ارزشيابي
ج – اجراي ارزشيابي
د – تجزيه و تحليل نتايج

5 – تصميم گيري
و – ارائه پيشنهادات
ز – پايش برنامه

4 – انجام ارزشيابي
ارزشيابي در طول اجراي برنامه و بعد از اتمام يك دوره آموزشي انجام گيرد.

5 – شاخصهاي پيشنهادي براي ارزشيابي برنامه
الف – تعيين ميزان رضايت اعضاء هيئت علمي از محتوا و رئوس مطالب دروس مختلف
ب – تعيين ميزان رضايت مديران گروههاي آموزشي
ج – تعيين ميزان رضايت دانشجويان
د – تعيين ميزان رضايت دانش آموختگان شاغل به كار  

6 – معيارهاي موفقيت برنامه در مورد هر شاخص
الف – بيش از 75 درصد اعضاي هيات علمي با محتوا و رئوس مطالب درسي موافق باشند.
ب – بيش از 75 درصد مديران گروههاي آموزشي موافق رسيدن به اهداف آموزشي باشند.
ج – بيش از 75 درصد دانشجويان با محتواي دروس موافق باشند.
د – بيش از 75 درصد دانش آموختگان شاغل به كار از ارتباط بين آموزش و نياز حرفه اي رضايت داشته باشند.

منبع: معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران


بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت