تنظیم خانواده و جمعیت

اجرای بند "ب" ماده 2 قانون "تنظیم خانواده و جمعیت" مصوب جلسه علنی روز یک شنبه مورخ 26/2/1376 مجلس شورای اسلامی جهت آشنایی دانشجویان با مفاهیم فوق
سر فصل دروس:
1-    تاریخچه تنظیم خانواده در ایران و جهان
2-    تعریف تنظیم خانواده – اهمیت اهداف و استراتژی های آن در ایران و جهان
3-    شاخص های جمعیتی – حرکات جمعیت- مشکلات ناشی از جمعیت زیاد در جهان و ایران
4-    جنبه های اپیدمیولوژی بهداشت و حرکات جمعیت
5-    سیاست های جمعیتی – ضوابط و معیار های مسائل جمعیتی
6-    تاثیر تنظیم خانواده و فاصله گذاری در سلامت و بقا مادران و کودکان
7-    روش های مختلف پیشگیری از بارداری
8-    استفاده از روش های نوین در پیشگیری از بارداری
9-    نحوه ارتباط با مردم برای ارائه خدمات بهداشت و تنظیم خانواده
10-    تاثیر آموزش در برنامه های تنظیم خانواده
11-    برنامه ریزی بهداشت و تنظیم خانواده
12-    ارزشیابی برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده


>>:  2 واحدنظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت