تربیت بدنی2

سر فصل دروس:
1-    رفاه فردی و اجتماعی در محیط ورزش
2-    موضوع ایمنی و بهداشت در محیط ورزش
3-    رابطه ورزش با تغذیه و افزایش یا کاهش وزن بدن
4-    عوامل تهدید کننده قلب و عروق و رابطه آن ها با ورزش
5-    فربهی و عوارض آن
6-    آشنایی با فنون و مقررات ورزشی
7-    دو میدانی، ژیمناستیک، شنا
8-    فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون
9-    کوهنوردی، تنیس، اسکی، مرزش های رزمی و ...

>>:  1واحدعملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت