دندان پزشکی ترمیمی

6 - دندان پزشکی ترمیمی 3 عملی
میزان حداقل آموزش:
1- تراش و ترمیم حفرات CL I  3 مورد
2- تراش و ترمیم حفرات CL II  2 مورد
3- تراش و ترمیم حفرات CL II  وسیع آمالگام   5 مورد
4- تراش و ترمیم حفرات CL V آمالگام 3 مورد
5- تراش و ترمیم حفرات CL III  کامپازیت  4 مورد

7 - دندان پزشکی ترمیمی 4 عملی
میزان حداقل آموزش:
1- تراش حفرات وسیع آمالگام همراه پین  3 مورد
2- ترمیم دندان های R.C.T شده  3 مورد
3- ترمیم دندان های قدامی کامپازیت  4 مورد
4- ترمیم آمالگام CL II به صورت  Back to back 2 مورد
5- مروری بر ترمیمی 2 و 3  

* * *
عناوین ترمیمی مصوب وزارت بهداشت
  کنترل عفونت و اصول استریل
  اصول تهیه حفرات آمالگام و مقایسه آن با تراش حفرات کامپوزیت
  علل شکست ترمیم های آمالگام و راه حل آنها
  ترمیم های پیچیده آمالگام
  سیمان های گلاس اینومر
  باندینگ عاجی، کاربرد و اهمیت آنها
  ترمیم های قدامی و خلفی کامپوزیت و علل شکست
  آشنایی با بریج های باند شونده
  اصول زیبایی در دندان پزشکی ترمیمی
  انواع کف بندی وپوشش پالپ
  ترمیم دندان های درمان ریشه شده
بلیچینگ
  پرسلن لامینیت ونیر

>>:  9 واحد (3 واحد نظری و 6 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت