دندان پزشکی جامعه نگر

1 - دندان پزشکی جامعه نگرنظری
سر فصل دروس:
1-    مقدمه، تعریف و بیان اهداف دندان پزشکی جامعه نگر
2-    تعریف جمعیت – گروه های سنی – گروه های هدف
3-    مقایسه اقتصادی و رجحان پیشگیری بر درمان در دندان پزشکی
4-    سطوح خدمات بهداشتی درمانی و جایگاه خدمات دندان پزشکی در آن
5-    آشنایی با تاریخچه خدمات بهداشت دهان و دندان (OHC) – آشنایی با طرح ادغام دندان پزشکی در سیستم شبکه
6-    عادات بهداشتی و نگرش مردم به مسئله بهداشت دهان
7-    نقش و مسئولیت دندان پزشک به عنوان عضو تیم پزشکی در خدمات درمانی
8-    مسئولیت دندان پزشک در رابطه با افراد و خانواده در اجتماع
9-    آموزش بهداشت – تعریف ، اهداف،‌ فن آوری آموزشی با تکیه بر روش های گوناگون (گروهی ، چهره به چهره...) نحوه نوشتن برنامه
10-     نیاز سنجی بهداشتی و درمانی دندان پزشکی در گروه های هدف
11-     آموزش نحوه انعکاس نیاز ها به مقامات مسئول بهداشتی و درمانی آموزش کشور
12-     برنامه ریزی در جهت پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در گروه های هدف
13-     آشنایی با مسواک، خمیر دندان، دهان شویه و .... موجود در ایران

2 - دندان پزشکی جامعه نگرعملی
سر فصل دروس:
1- بررسی وضعیت سلامت و بیماری های دهان و دندان در یک جامعه مشخص:
- ارائه گزارش توصیفی از وضعیت موجود
- ارائه گزارش شیوع و بروز بیماری های دهان و دندان و تعیین تفاوت های آن
- ارائه گزارش از عوامل موثر بر روی الگوی بیماری های دهان و دندان (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ...)
- تعیین میزان شاخص های اپیدمیولوژیک (DMFT, dmft, CPITN, GI, …)
2- ارائه الگوی مناسب جهت ارتقا بهداشت دهان و دندان در گروه هدف:
- انتخاب مناسب ترین روش جهت تشویق گروه هدف به مشارکت در امر بهداشت دهان
- ارائه روش مناسب جهت تاثیر بر مسئولان ذی نفوذ در امر ارتقا سطح بهداشت دهان
- انتخاب مناسب ترین و با صرفه ترین روش تجویز فلوراید
3- اجرای برنامه دندان پزشکی پیشگیری و آموزش بهداشت در گروه هدف
- انتخاب و شناسایی گروه هدف
- برنامه ریزی آموزش
- اجرای برنامه آموزش در:
 - مدارس
- کارخانه ها و کارگاه ها
- مادران باردار و شیرده
- گروه های هدف خاص و ...
4- گزارش از نحوه استریلیزاسیون و کنترل عفونت در مراکز بهداشتی درمانی


>>:  6(1واحد نظری و 5 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت