پروتزمتحرک پارسیل

1-پرتزمتحرک پارسیل 2 نظری  
سر فصل دروس:
1- اختصاصات یک طبقه بندی قابل قبول
- کلاس بندی قوس های بی دندانی پارسیل
کندی – اپلیگیت
- کلاس بندی پروتز پارسیل متحرک
- کرادوک ( بر مبنای نوع ساپورت)
2- اجزای پروتز پارسیل متحرک:
- اتصال دهنده های اصلی فک بالا و طراحی آن ها
- اتصال دهنده های اصلی فک پایین و طراحی آن ها
3-  ساپورت
- تعریف
- انواع ساپورت
- رست
- تعریف
- عمل اصلی
- اعمال کمکی
- جایگاه رست و انواع آن
4- Survey:
- شرح دستگاه سرویور
علل Survey
- فاکتور های موثر در سروری کردن
5- گیر (Retention):
- تعریف
- فاکتور های موثر درگیر
- انواع گیر های مکانیکی (نگهدارنده های مستقیم)
- کلاسپ
- تعریف
- شرایط یک کلاسپ
-Support
- Retention
-  Stabilization
-  Reciprocation
-  Encirclement
-  Passivity
- انواع کلاسپ ها
6- نگهدارنده غیر مستقیم:
- عوامل موثر در جلوگیری از حرکات پروتز های پارسیل متحرک
حرکات چرخشی و محور های آن ها
- انواع
 - اعمال کمکی
7- بیس (Base)
- تعریف
- انواع، معایب و مزایا
- اعمال
- الف:‌در پروتز های پارسیل Tooth bounded
- ب: در پروتز های پارسیل bounded Tooth Tissue
- شرایط یک بیس ایده آل
8- اتصال دهنده های فرعی:
- تعریف
- اعمال، فرم و محل
9- قالب گیری:
- مواد قالب گیری
- قالب گیری اولیه و کست اولیه
 - مراحل انجام کار بر روی کست اولیه
- Survey
- طراحی اسکلت فلزی
- تری اختصاصی
- قالب گیری اصلی
- قالب گیری اصلی و تهیه کست اصلی
- سروی و مراحل لابراتوری بر روی آن Relife, Blockout
10- دوبلیکیت و فرم دادن الگوی مومی:
- کارهای لابراتوری:
- اسپروگذاری
- سیلندر گذاری
- کستینگ
- پالیش

2-پرتزمتحرک پارسیل 2 نظری
سر فصل دروس:
1- تشخیص و طرح درمان:
- جراحی
- درمان های پریودنتال
- ارتودنسی
- اکلوزال تراپی
- آماده نمودن دندان های پایه

- تصحیح کانتور دندان ها با تراش
-کورون
- اسپلینت (بریج – اسپلینت بار)
- مروری بر اتچمنت های داخل تاجی، خارج تاجی
2- اصول طراحی پروتز پارسیل:
- اصول بیومکانیک (اهرم ها، سطوح شیب دار،‌Wedging)
- اختلاف طراحی بین دو گروه عمده کلاس های I و II و کلاس III کندی
- تفاوت در ساپورت و گیر
- طراحی اجزا پروتز بر اساس نوع ساپورت (بافتی دندانی – دندانی)
3- قالب گیری آناتومیک
- قالب گیری فانکشنال
- چند روش قالب گیری فانکشنال
4- اکلوژن:
- تماس های اکلوزالی مناسب در کلاس های مختلف کندی
- تماس اکلوزالی مناسب پروتز تک فکی در مقابل پارسیل متحرک
5- ثبت روابط:
- امتحان کردن اسکلت فلزی در دهان
- روش های مختلف ثبت روابط فکی
- ارتباط مستقیم کست ها
- ثبت روابط با رکورد بیس و موم اکلوژن
- موم اکلوزیون با بیس آکریلی
- موم اکلوزیون با اسکلت فلزی
- ثبت فیس بو
- انتقال روابط فکی به آرتیکولاتور
- انتقال کست بالا با فیس بو
- انتقال کست پایین
6- انتخاب و چیدن دندان ها:
 - نحوه انتخاب دندان های قدامی و خلفی
- طرز چیدن دندان های قدامی و خلفی
- امتحان کردن دندان های چیده شده
7- مراحل لابراتوری :
- مدلاژ، مفل گذاری، پختن
- خارج کردن از مفل، انتقال مجد به آرتیکولاتور
- تنظیم سطوح اکلوزالی، جدا کردن پروتز از کست ها
- پرداخت
8- تحویل پروتز به بیمار:
-بررسی انطباق اجزا پروتز با انساج مربوطه
- بررسی روابط اکلوزالی
- ثبت روابط و انتقال مجدد به آرتیکولاتور – رفع خطاهای اکلوزالی
- دستور های بهداشتی و نحوه استفاده از پروتز
- بازدید های بعدی
9- ری بیس، ریلاین – ترمیم:
- موارد تجویز
- طرز عمل
10- پروتز های پارسیل موقت و فوری و غیر عادی:
- معرفی یک مورد
- نحوه و مراحل درمان
استفاده از پروتز های موقت  Tissue Conditioning
11- پروتز های فکی صورتی:
- طبقه بندی Cleft (ضایعات مادرزادی)
- طبقه بندی Arramany (ضایعات اکتسابی)
- معرفی یک مورد و نحوه مراحل درمان

3- پرتزمتحرک پارسیل 1 عملی  
محل آموزش: فانتوم
میزان حداقل آموزش
ساخت اسکلت فلزی پروتز پارسیل بر روی مدل

4- پرتزمتحرک پارسیل 2 عملی  
میزان حداقل آموزش
جایگزینی بی دندانی یک فک بیمار با پروتزپارسیل دارای اسکلت فلزی

5- پرتزمتحرک پارسیل 3 عملی  
معالجه یک بیمار با پروتز پارسیل دارای اسکلت فلزی


>>:  8 واحد (2 واحد نظری و 6 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت