پروتزمتحرک کامل

1 – پروتزمتحرک کامل 1 نظری
سر فصل دروس:
1- مقدمات:
تعریف پروتز (terminology)
- انواع پروتز های دندانی
- علل جایگزینی
- محدودیت های پروتز های متحرک
2- آناتومی فانکشنال در ارتباط با پروتز کامل:
- استخوان شناسی
- آناتومی داخل دهان
- آناتومی عضلات در ارتباط مستقیم با پروتز کامل
- مخاط دهان میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک
- شناخت سطوح پروتز کامل
- آناتومی یک سطوح تحتانی صورت
3- قالب گیری:
- تعریف
- اهداف قالب گیری:
- حفظ انساج
- ساپورت
- ثبات
- گیر
- زیبایی
- مواد قالب گیری
- تعریف مفاهیم انواع قالب گیری (فقط تعریف)
- قالب گیری اولیه:
- تهیه کست اولیه
- تری اختصاصی
- قالب گیری اصلی:
- بوردر مولدینگ
- قالب گیری اصلی
- باکسینگ
- تهیه کست اصلی
4- حرکات فک پایین:
آناتومی T.M.J
- آناتومی عضلات و لیگمان های موثر در حرکات و محدودیت حرکات فک پایین
- حرکات کندیلی
- محورهای چرخشی
- مسیر حرکات جابجایی
- حرکات مرزی Border Movements
5- روابط فکی:
- روابط عمودی Vertical Relation
- روابط افقی Horizontal Relation
- روابط وضعیتی Orientation Relation
- رکورد بیس
- مراحل عملی ثبت روابط فکی به طریقه متداول
6- انتخاب دندان:
- دندان های قدامی:
- اندازه
- فرم
- رنگ
- جنس
- دندان های قدامی:
- اندازه
- فرم
- رنگ
- جنس
- مزایا و معایب دندان های مصنوعی آکریلی و چینی
7- آرتیکولاتورها:
- تعریف
- تقسیم بندی
- ساده
- از پیش تنظیم یافته
 - قابل تنظیم
- معرفی یک آرتیکولاتور از پیش تنظیم یافته نظیر Free Plane
- معرفی یک آرتیکولاتور نیمه قابل تنظیم دانشگاهی نظیر دنتاتوس یا هانوی مدل H2
8- انتقال روابط فکی به آرتیکولاتور:
- انتقال کست بالا با مانتیگ جیگ Monting Gig
- انتقال کست بالا با فیس بو
- انتقال فک پایین
9- امتحان دندان های چیده شده و روابط فکی:
- نحوه ثبت مجدد در روابط فکی نادرست و انتقال آن به آرتیکولاتور
10- مراحل لابراتوری:
- مدلاژ
- مفل گذاری
- آکریل گذاری
- پختن
 - خارج کردن از مفل
 - انتفال مجدد به آرتیکولاتور Remounting
- تنظیم سطوح اکلوزالی
- پرداخت
11- تحویل پروتز به بیمار:
- بررسی سطوح
- استفاده از خمیرهای نشان دهنده نقاط فشار
- بررسی اکلوژن
- دستورات استفاده از پروتز و مراجعات بعدی

2 – پروتزمتحرک کامل 2 نظری
سر فصل دروس:
1- تشخیص و طرح درمان:
- تعریف و اهمیت تشخیص
2- تشخیص کلینیکی:
- حالات روانی بیمار از نظر برخورد با پروتز (تقسیم بندی Huse)
- بررسی عوامل سیستمیک
- بررسی عوامل موضعی
- بررسی تغذیه در سالمندان و نیازمندان به پروتز کامل
3- تشخیص پاراکلینیک:
- بررسی رادیوگرافی ها
- بررسی مانتیگ تشخیصی
4- طرح درمان بر مبنای یافته های تشخیص:
5- آماده سازی دهان:
- Abused Tissue
- روش های آماده سازی دهان
- الف- جراحی
1- بافت های نرم، بافت سخت
2- Ridge Augmentation
- ب- غیر جراحی
(Tissue Conditioning)
6- انواع قالب گیری:
- با فشار
- بدون فشار
- با فشار انتخابی
- مزایا و معایب انواع قالب گیری
7- اصول و قوانین اکلوژن در پروتز کامل:
- تئوری های اولیه اکلوژن
- تئوری های اکلوژن
- بالانس اکلوژن
- قوانین پنج گانه هانو در حرکات پیشگرائی و طرفی
- ارگانیک اکلوژن
- اکلوژن خنثی
8- ثبت روابط فکی:
- انواع ثبت روابط فکی
- استاتیک و فانکشنال
- مرکزی و غیر مرکزی
- ثبت روابط به وسیله رسام های اخل دهانی و خارج دهانی
9- آرتیکولاتور:
- اصول ساخت آرتیکولاتورهای مختلف
- انواع آرتیکولاتورها
- از نظر قابلیت تنظیم
- از نظر آناتومیکی (آرکان – نان آرکان)
- کاربرد آرتیکولاتورها در پروتز کامل
10- چیدن دندان ها:
- در روابط اسکلتالی کلاس II و III
- دندان های بدون کاسپ (منوپلین)
11- انتخاب دندان های چیده شده Try in:
- بررسی روابط افقی(CR) و اکلوژن در موقعیت های غیر مرکزی
- بررسی روابط عمودی واستیک و فونتیک
12- ری مانتیگ Remounting
- انواع ری مانتیگ
- لابراتوری
- بعد از ثبت روابط از بیمار
- خطاها و رفع آن
- دندان پزشک
- بیمار
- لابراتور
13- ترمیم، ریلاین و ری بیس:
- ترمیم
- مراحل ترمیم بیس شکسته
- مراحل ترمیم دندان شکسته
- ریلاین و ری بیس
- تشخیص، طرح درمان،‌ ،آماده سازی دهان
- مراحل کلینیکی و لابراتوری
14- مشکلات پروتز کامل و رفع آن ها:
- درد
- گیر و ثبات
- تکلم
- زیبایی
- تهوع
15- پروتز های کاملتک فکی (Single Denture)
- تعریف،‌انواع،‌ موارد تجویز و عدم تجویز
- بررسی مشکلات S.D (پلین اکلوزال،‌ اختلاف ساپورت)
- ثبت روابط فکی و مشکلات آن
- انتخاب و چیدن دندان ها
16- Overlay Denture:
- تعریف و طبقه بندی
- موارد تجویز
- مزایا و معایب
- روش های درمان و تحویل به بیمار
17- پروتز کامل فوری‌ (Immediate Denture):
- تعریف و انواع آن
- تشخیص و طرح درمان
- مراحل تهیه پروتز کامل فوری و تهیه راهنمای جراحی
- تحویل و دستورات لازم به بیمار
18- Transitional Denture:
- تعریف
- کاربرد و موارد استفاده
- روش ها و مراحل ساخت
19- Implant:
- تعریف
- انواع و موارد کاربرد دردهان های بدون دندان
- شرح مختصری از ساختن پروتزهای کامل ثابت و متحرک متکی بر ایمپلنت

3 – پروتزمتحرک کامل 1 عملی  
محل آموزش: فانتوم
میزان حداقل آموزش
ساخت یک دست پروتز کامل بر روی مدل

4 – پروتزمتحرک کامل 2 عملی  
میزان حداقل آموزش
ساخت یک دست پروتز کامل (فک بالا و پایین) برای یک بیمار بدون دندان با دهان آماده

5 – پروتزمتحرک کامل 3 عملی  
میزان حداقل آموزش
درمان یک بیمار بدون دندان و جایگزینی دندان ها با پروتز کامل (فک بالا و پایین)

6 – پروتزمتحرک کامل 4 عملی  
میزان حداقل آموزش
انجام حداقل دو مورد از موارد ذیل:
-  Single Denture
- ریلاین
- ری بیس
- ری پیر
- پروتز های موقتی (فلیپر،‌ ترانزیشینال،‌ Interim)
- اسپلینت جراحی
- پروتز کامل فوری


>>:  9 واحد (2 واحد نظری و 7 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت