پریودونتولوژی

1- پریودونتولوژی 1 نظری
سر فصل دروس:
1-    مقدمه و فلسفه بیماری های پریودنتال
2-    هیستوآناتومی پریودنشیوم شامل: یادآوری مباحث لثه – سیمان ریشه دندان – لیگامان پریودنتال – استخوان آلوئول – هیستوژنز – اپی تلیال اتچمنت
3-    اتیولوژی بیماری های پریودنتال شامل:
4-    عوامل اتیولوژیک موضعی و سیستمیک
5-    میکروبشناسی بیماری های پریودنتال شامل
6-    پلاک میکروبی و مکانیسم تشکیل آن
7-    پاتوژنی بیماری های پریودنتال شامل:
8-    مکانیسم تخریب بافتی تشکیل پاکت و ایمنولوژی
9-    اپیدمیولوژی بیماری های پریودنتال
10-    پیشگیری بیماری های پریودنتال و طرق مختلف آن در دندان پزشکی شامل شناخت:
الف- روش های مختلف مسواک زدن و نحوه تعلیم آن به بیمار
ب- استفاده از وسایل کمکی در اعمال برداشتن پلاک میکروبی
ج- فلوراید و نقش آن در دندان پزشکی پیشگیری و تجویز سیستمیک و موضعی
د- نحوه کنترل مکرر بهداشت دهان بیمار
ه- کلیاتی راجع به خمیر دندان ها و دهان شویه ها و مواد پولیش کننده

2- پریودونتولوژی2نظری
سر فصل دروس:
1-    نشانه و سمپتوم های بیماری های پریودنتال و طبقه بندی آن
2-    اثر کمبود ویتامین ها در بیماری های پریودنتال
3-    کلیات راجع به بیماری های هیپرپلاستیک لثه
4-    معاینه و چگونگی تکمیل پرونده بیمار
5-    پیش بینی بیماری و طرح درمانی
6-    تفسیر رادیوگرافیک در پریودانتیکس
7-    شناخت و طرز استفاده از وسائل
8-    قلم های جرم گیری و کورتاژ – و درمان های جراحی
9-    نحوه جرم گیری شامل:
 الف- بالای لثه
ب- روش جرم گیری زیر لثه
ج- تسطیح سطح ریشه
د- جرم گیری با روش اولتراسونیک
10- کورتاژ
11- مکانیسم و ترمیم پس از انجام آن
12- مراحل و اصول کلی جراحی بیماری های پریودنتال شامل مباحث:
الف- ژنژیوکتومی و ژنژبوپلاستی
ب- کلیات در مورد عمل فلپ ساده
13- طبقه بندی و موارد استعمال موکوژنژیوال
14- انواع پیوند های لثه

3- پریودونتولوژی 3 نظری
سر فصل دروس:
1-    روش عمل در جراحی های موکوژنژیوال
2-    عمل استئوکتومی و استئوپلاستی
3-    کلیات راجع به نواحی تقسیم ریشه ها
4-    روش های بخیه و انواع مختلف موارد بخیه
5-    انواع خمیرهای پانسمان در بیماری های پریودنتال و ویزیت های پس از آن
6-    حساسیت دندانی و درمان آن
7-    اشکالات اکلوژن، تصحیح اکلوژن در رابطه با بیماری پریودنتال
8-    موارد اورژانس بیماری های پریودنتال در بیماری های حاد زیر و درمان آن ها:
الف- آبسه پریودنتال
ب- A.N.U.G (ژنژیویت اولسرونکروتیک حاد)
ج- پری کرونایتیس
د- ژنژیویت حاد
9- ضایعات اندو – پریو
10- طبقه بندی انواع اسپلینت ها و موارد اسپلینت های موقت و اجرای آن ها
11- کلیات راجع به ایمپلنت های دندانی

4- پریودونتولوژی 1 عملی
محل آموزش: فانتوم وکلینیک
میزان حداقل آموزش
1-    آموزش بهداشت
2-    آشنایی با وسایل
3-    تشخیص لثه و پریودنشیم سالم و فیزیولوژیکاستریل کردن و روش های آن
4-    طرز کار با وسایل
5-    اصول تیز کردن وسایل
6-    جرم گیری بر روی کست

5- پریودونتولوژی 2 عملی
میزان حداقل آموزش
1- معاینه و تشکیل پرونده
2- تشخیص و طرح درمان بیماری های لثه
3- جرم گیری بالا و زیر لثه ای با وسایل دستی‌ (3 بیمار)
4- صاف کردن سطح ریشه دندان با وسایل دستی (1 بیمار)

6- پریودونتولوژی 3 عملی
میزان حداقل آموزش
1- تشخیص و طرح درمان بیماری های پریودنتال
2- آموزش نحوه استفاده از دستگاه اولتراسونیک
جرم گیری بالا و زیر لثه ای همراه با صاف کردن سطح ریشه با وسایل اولتراسونیک (4 بیمار)
4- کورتاژ یا Enap (1 بیمار)

7- پریودونتولوژی 4 عملی
میزان حداقل آموزش
1-    تشخیص بیماری های پریودنتال
2-    درمان اورژانس های پریودنتال ( 2 بیمار)
3-    جرم گیری بالا و زیر لثه همراه با صاف کردن سطح ریشه دندان  (2 بیمار)
4-    4- کورتاژ لثه (1 بیمار)
5-    5- کمک کردن در جراحی های پریودنتال (2 بیمار)
6-    6- جراحی های پریودنتال ( 1 بیمار)


>>:  7 واحد (3 واحد نظری و 4 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت