بیماری های دهان و تشخیص

1 - بیماری های دهان و تشخیص 1 نظری
سر فصل دروس:
1- انواع معاینه شامل:
معاینات اورژانس – معاینه جهت بیماریابی screening، معاینه کامل – نحوه گرفتن تاریخچه، علت مراجعه، شکایت اصلی، بیماری کنونی،‌تاریخچه پزشکی، دندان پزشکی خانوادگی،‌اجتماعی و گذشته بیمار
2- اصول معاینه‌ (مشاهده، گوش دادن، دق و لمس)
معاینات کلینیکی:
الف: ارزیابی وضع کلی بیمار و معاینات خارج دهانی شامل معاینات سر و صورت و گردن، جمجمه و غدد لنفاوی
ب:‌ یادآوری از ساختمان مخاط دهانی از نظر آناتومیکی هیستولوژیک در نواحی مختلف و معاینات داخلی دهانی شامل: معاینه لب، گونه زبان لثه ها، کام، دندان ها و بررسی ساختمان طبیعی مخاط دهان و شاخص های آناتومیک آن در قسمت های مختلف
3- علائم سوبژکتیو وابژکتیو
4- ضایعات اولیه (Basic Iesions) و تغییرات ثانویه
(ماکول، پاپول، ندول، پلاک، وزیکول، بول، پوستول، اروزیون زخم، تومور، آتروفی اپیتلیالی و یادآوری مختصری از تغییرات هیستوپاتولوژیک، نظیر هیپرکراتوز، پاراکراتوز، اسپونجیوز آکانتوزیس، دژنرسانس هیدروپیک و غیره و تذکر این نکته که مطالب فوق به طور مفصل در دروس پاتولوژی دهان گفته شده است
5- ضایعات شایع و تکاملی حفره دهان
اختلالات لب ها‌ (لب شکری، فرورفتگی های مادرزادی گوشه لب، لب کوتاه (lips incompetent) و (Double lips) کام (کام شکاف دار) زبان و کوچکی و بزرگی، شیاردار،‌ جغرافیایی،‌ مدیان رومبوئید، تیروئید زبانی، زبان سیاه مودار واریس زیر زبان)
گونه ها (لوکوادما، چین های مخاطی ارثی سفید رنگ و Lina alba)
لثه ها(فیبروماتوزیس ارثی لثه)
6- ضایعات مخاط دهان در اثر عوامل فیزیکی،‌شیمیایی و آلرژیک
الف: عوامل فیزیکی:
1-6- عوامل تروماتیک (زخم های تروماتیک، گلوسیت و پاپیلایتیس، هیپرپلازی پاپلازی کام،‌پارگی،‌ لهیدگی و غیره
2-6- عوامل فیزیکی (تغییرات حرارتی،‌گرما،‌ سرما، الکتریسیته، گالوانیزم، اثرات رادیاسیون بر مخاط دهان و دندان ها
3-6- عوامل شیمیایی و داروها (دیلانتین،‌ آنتی بیوتیک ها،‌کورتیکوستروئید ها، آنتی بیوتیک ها، کورتیکوستروئید ها،‌ آنتی نئوپلاستیک ها، ضد حاملگی، ضد مالاریا و فلزات سنگین (بیسموت، جیوه، سرب و غیره)
4-6- حساسیت و آلرژی (کلیات آلرژی، مکانیسم انواع آلرژی، ادم آنژیونوروتیک، ضایعات آلرژیک مخاط دهان)
7- بیماری های استخوان و دندان با منشا ژنتیکی
استئوژنزیس ایمپرفکتا،‌ استئویتروزیس، آکندروپلازی ، کلئیدکرانیال دیس استوزیس، چروبیزم و غیره
8- آفت و سندرم های وابسته
(تعریف، اشکال کلینیکی، اتیولوژی، درمان، سندرم بهجت و ...)
9- بیماری های غدد و متابولیک
(هورمونال شامل هیپوفیز،‌ تیروئید، پاراتیروئید، فوق کلیه، پانکراس و بیماری های گروه هیستیوسایتوزیس X)
10- بیماری های خون
(بیماری های گلبول های قرمز، سفید،‌ پلاکت ها و غیره)
11- پیگمانتاسیون های مخاط دهان
(سلول های ملانوسیت، پیگمانتاسیون، فیزیولوژیک، پیگمانتاسیون های پاتولوژیک با منشا داخلی و خارجی، خال ، آدیسون، سندرم آلبرایت،‌ پوتزچگرز، نوروفایبروماتوزیس، هموکروماتوزیس، ملانوما، بیلیروبین، پیگمانتاسیون در اثر داروها و مواد شیمیایی و فلزات سنگین)

 2 - بیماری های دهان و تشخیص 2 نظری
سر فصل دروس:
1- بیماری های عفونی دهان (فقط عفونت های اختصاصی)
1-1 بیماری های ویروسی (اطلاعات کلی در مورد ویروس ها و چگونگی پاتوژنزیس آن ها، عکس العمل دفاعی بدن در مقابل عفونت های ویروسی ، استوماتیت تبخالی اولیه، آبله مرغان و زونا و رابطه آن ها با یکدیگر هرپانجاینا، بیماری دست پا و دهان، فارنژیت حاد لنفوندولر، مونونوکلئوزیس عفونی، زگیل ویروسی، اریون، سرخک، اشاره ای به ایدز و این که در بیماری های سیستم ایمنی توضیح داده خواهد شد.
2-1- بیماری های باکتریال (نکروز حاد لثه (ANUG) ، مخملک، دیفتری، سل سیفیلیس، جذام ، آکتینومایکوزیس
3-1- بیماری های قارچی (کاندیدوزیس، هیستوپلاسموزیس، بلاستومایکوزیس)
2- ضایعات سفید رنگ
لیکن پلان، لوکوپلاکیا، ضایعات سفید رنگ ... باغشا کاذب
3- بیماری های غدد بزاقی
آناتومی و فیزیولوژی غدد بزاقی به طور مختصر و اختلالات غدد بزاقی
4- دردهای صورتی با منشا غیر دندانی (Chronic facial pain)
نورالژی تری ژومو، دردهای آتی پیک صورت، میگرن، نورالژی میگرنی دوره ای (PMN) ، تمپورال آرترایتیس، دردهای ناشی از آنژین صدری،‌ دردهای ناشی از اختلالات   MPDS TMJ)فقط از نظر تشخیص افتراقی) سینوزیت حاد و مزمن و گلوکوما
5- بیماری های سیستم  عصبی عضلانی
میاستنیا گراویس، مالتیپل اسکلروزیس، بلس پالسی، Strock , CVA
6- بیماری های وزیکولوبولوز
پمفیگوس، پمفیگوئید مخاطی خوش خیم،‌ اریتمامالتیفرم،‌ اپی در مولایزیس  بولوزا
7- داروشناسی
داروهای ضد درد،‌آرام بخش و خواب آور، شل کننده عضلات مخطط، داروهای موثر بر سیستم اتونومیک، کورتیکوستروئیدها، آنتی هیستامین ها، آنتی بیوتیک ها و دارو های ضد ویروسی

3 - بیماری های دهان و تشخیص 3 نظری  
1- تفسیر تست های آزمایشگاهی
(تستهای کلی خون CBC و ایندکس های گلبول های قرمز، تست های شیمیایی خون (کلسیم،‌فسفر، آلکالن فسفاتاز اوره، اسید اوریک، کلسترول ،‌تری گلیسیریدها، آهن، فولیت، B12 و غیره تست های انعقادی خون و شکنندگی عروق، تست های سرولوژیک غیر اختصاصی مثل CRP , ESR و تست های اختصاصی مثل هپاتیت، سیفیلیس، مونونکلئوزیس عفونی و ایدز
2- کلیات و اصول ایمونولوژی
بیماری های نقص اولیه و ثانویه سیستم ایمنی شامل سندرم های دی جرج، بوروتون، نقص ایمنی اکتسابی (ایدز و اتوایمیونیتی و بیماری های بافت همبند)
3- ضایعات و شرایط پیش سرطانی حفره دهان
اریتروپلاکیا،‌ لوکوپلاکیا، فایبروزیس زیر مخاطی، سیفیلیس،‌ آنمی پرنیشز،‌ سندرم پلامر وینسون و .... تشخیص اسکواموس سل کارسینومای دهان (اپیدمیولوژی انواع کلینیکی، اتیولوژی، روش های تشخیصی،‌ مراحل  و روش های درمانی)
4- ضایعات شبه تومور حفره دهان از نظر تشخیص افتراقی کلینیکی
پولیپ فایبرواپیتلیالی، پایوژنیک گرانولوما،‌ پری فرال جاینت سل،‌ دنچر هایپرپلازیا و غیره

4 - بیماری های دهان و تشخیص 1 عملی (1 واحد)
میزان حداقل آموزش
1- آشنایی با روش های عملی معاینات داخل دهانی و خارج دهانی در کلینیک و همچنین تهیه حداقل 6 مورد پرونده کامل
2- تهیه حداقل یک سمینار از مقالات و کتب مرجع که توسط کادر آموزشی گروه تعیین می گردد
3- معاینه و توزیع بیمار و تنظیم کارت بیمار جهت مراجعه به بخش های مختلف (داشتن خداقل 50 کارت امضا شده توسط اساتید مربوطه ضروری است)
4- گذراندن امتحان در پایان ترم

5 - بیماری های دهان و تشخیص 2 عملی (1 واحد)
میزان خداقل آموزش
1- شرکت در کلاس های پروجکشن از ضایعات مختلف حداقل 6 جلسه و شرکت در بحث روزانه کلینیکال پاتولوژی
2- تهیه حداقل 2 سمینار از مقالات و کتب مرجع و ارائه آن ها به صورت کنفرانس و جواب دادن به سوالات اساتید و سایر دانشجویان
3- معاینه  بیمار شامل تشکیل پرونده کامل از بیماری های دهان و سیستمیک خداقل 10 مورد
4- معاینه و توزیع بیمار و تهیه کارت (screening) و داشتن 50 امضا از استاد مربوطه

6 -45- بیماری های دهان و تشخیص 3 عملی (1 واحد)
میزان حداقل آموزش
1- بررسی کیس های مشکل و پیشرفته شامل: تهیه پرونده،‌ طرح تشخیص های افتراقی و تشخیص نهایی بعد از انجام آزمایشات لازم،‌تهیه اسلاید و گزارش به صورت گزارش مورد (case report) حداقل 1 مورد
2- آشنایی با روش های درخواست مشاوره (consultation) با سایر همکاران و طرح درمان های تخصصی و پیشرفته
3- آشنایی با درخواست آزمایشات پاراکلینیکی و کسب توانایی در تفسیر نتایج آن ها نظیر: (رادیوگرافی – سیتی اسکن و تست های لابراتوری)
4- آشنایی با روس های نمونه برداری ( بیوپسی – سیتولوژی و اسمیر های باکتریولوژیک)
5- نسخه نویسی و راهنمایی بیمار از نظر مراحل درمانی و توصیه های لازم


Tags: 
تعداد نمایش ها: 8065

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر