بیماری های دهان و تشخیص

1 - بیماری های دهان و تشخیص 1 نظری
سر فصل دروس:
1- انواع معاینه شامل:
معاینات اورژانس – معاینه جهت بیماریابی screening، معاینه کامل – نحوه گرفتن تاریخچه، علت مراجعه، شکایت اصلی، بیماری کنونی،‌تاریخچه پزشکی، دندان پزشکی خانوادگی،‌اجتماعی و گذشته بیمار
2- اصول معاینه‌ (مشاهده، گوش دادن، دق و لمس)
معاینات کلینیکی:
الف: ارزیابی وضع کلی بیمار و معاینات خارج دهانی شامل معاینات سر و صورت و گردن، جمجمه و غدد لنفاوی
ب:‌ یادآوری از ساختمان مخاط دهانی از نظر آناتومیکی هیستولوژیک در نواحی مختلف و معاینات داخلی دهانی شامل: معاینه لب، گونه زبان لثه ها، کام، دندان ها و بررسی ساختمان طبیعی مخاط دهان و شاخص های آناتومیک آن در قسمت های مختلف
3- علائم سوبژکتیو وابژکتیو
4- ضایعات اولیه (Basic Iesions) و تغییرات ثانویه
(ماکول، پاپول، ندول، پلاک، وزیکول، بول، پوستول، اروزیون زخم، تومور، آتروفی اپیتلیالی و یادآوری مختصری از تغییرات هیستوپاتولوژیک، نظیر هیپرکراتوز، پاراکراتوز، اسپونجیوز آکانتوزیس، دژنرسانس هیدروپیک و غیره و تذکر این نکته که مطالب فوق به طور مفصل در دروس پاتولوژی دهان گفته شده است
5- ضایعات شایع و تکاملی حفره دهان
اختلالات لب ها‌ (لب شکری، فرورفتگی های مادرزادی گوشه لب، لب کوتاه (lips incompetent) و (Double lips) کام (کام شکاف دار) زبان و کوچکی و بزرگی، شیاردار،‌ جغرافیایی،‌ مدیان رومبوئید، تیروئید زبانی، زبان سیاه مودار واریس زیر زبان)
گونه ها (لوکوادما، چین های مخاطی ارثی سفید رنگ و Lina alba)
لثه ها(فیبروماتوزیس ارثی لثه)
6- ضایعات مخاط دهان در اثر عوامل فیزیکی،‌شیمیایی و آلرژیک
الف: عوامل فیزیکی:
1-6- عوامل تروماتیک (زخم های تروماتیک، گلوسیت و پاپیلایتیس، هیپرپلازی پاپلازی کام،‌پارگی،‌ لهیدگی و غیره
2-6- عوامل فیزیکی (تغییرات حرارتی،‌گرما،‌ سرما، الکتریسیته، گالوانیزم، اثرات رادیاسیون بر مخاط دهان و دندان ها
3-6- عوامل شیمیایی و داروها (دیلانتین،‌ آنتی بیوتیک ها،‌کورتیکوستروئید ها، آنتی بیوتیک ها، کورتیکوستروئید ها،‌ آنتی نئوپلاستیک ها، ضد حاملگی، ضد مالاریا و فلزات سنگین (بیسموت، جیوه، سرب و غیره)
4-6- حساسیت و آلرژی (کلیات آلرژی، مکانیسم انواع آلرژی، ادم آنژیونوروتیک، ضایعات آلرژیک مخاط دهان)
7- بیماری های استخوان و دندان با منشا ژنتیکی
استئوژنزیس ایمپرفکتا،‌ استئویتروزیس، آکندروپلازی ، کلئیدکرانیال دیس استوزیس، چروبیزم و غیره
8- آفت و سندرم های وابسته
(تعریف، اشکال کلینیکی، اتیولوژی، درمان، سندرم بهجت و ...)
9- بیماری های غدد و متابولیک
(هورمونال شامل هیپوفیز،‌ تیروئید، پاراتیروئید، فوق کلیه، پانکراس و بیماری های گروه هیستیوسایتوزیس X)
10- بیماری های خون
(بیماری های گلبول های قرمز، سفید،‌ پلاکت ها و غیره)
11- پیگمانتاسیون های مخاط دهان
(سلول های ملانوسیت، پیگمانتاسیون، فیزیولوژیک، پیگمانتاسیون های پاتولوژیک با منشا داخلی و خارجی، خال ، آدیسون، سندرم آلبرایت،‌ پوتزچگرز، نوروفایبروماتوزیس، هموکروماتوزیس، ملانوما، بیلیروبین، پیگمانتاسیون در اثر داروها و مواد شیمیایی و فلزات سنگین)

 2 - بیماری های دهان و تشخیص 2 نظری
سر فصل دروس:
1- بیماری های عفونی دهان (فقط عفونت های اختصاصی)
1-1 بیماری های ویروسی (اطلاعات کلی در مورد ویروس ها و چگونگی پاتوژنزیس آن ها، عکس العمل دفاعی بدن در مقابل عفونت های ویروسی ، استوماتیت تبخالی اولیه، آبله مرغان و زونا و رابطه آن ها با یکدیگر هرپانجاینا، بیماری دست پا و دهان، فارنژیت حاد لنفوندولر، مونونوکلئوزیس عفونی، زگیل ویروسی، اریون، سرخک، اشاره ای به ایدز و این که در بیماری های سیستم ایمنی توضیح داده خواهد شد.
2-1- بیماری های باکتریال (نکروز حاد لثه (ANUG) ، مخملک، دیفتری، سل سیفیلیس، جذام ، آکتینومایکوزیس
3-1- بیماری های قارچی (کاندیدوزیس، هیستوپلاسموزیس، بلاستومایکوزیس)
2- ضایعات سفید رنگ
لیکن پلان، لوکوپلاکیا، ضایعات سفید رنگ ... باغشا کاذب
3- بیماری های غدد بزاقی
آناتومی و فیزیولوژی غدد بزاقی به طور مختصر و اختلالات غدد بزاقی
4- دردهای صورتی با منشا غیر دندانی (Chronic facial pain)
نورالژی تری ژومو، دردهای آتی پیک صورت، میگرن، نورالژی میگرنی دوره ای (PMN) ، تمپورال آرترایتیس، دردهای ناشی از آنژین صدری،‌ دردهای ناشی از اختلالات   MPDS TMJ)فقط از نظر تشخیص افتراقی) سینوزیت حاد و مزمن و گلوکوما
5- بیماری های سیستم  عصبی عضلانی
میاستنیا گراویس، مالتیپل اسکلروزیس، بلس پالسی، Strock , CVA
6- بیماری های وزیکولوبولوز
پمفیگوس، پمفیگوئید مخاطی خوش خیم،‌ اریتمامالتیفرم،‌ اپی در مولایزیس  بولوزا
7- داروشناسی
داروهای ضد درد،‌آرام بخش و خواب آور، شل کننده عضلات مخطط، داروهای موثر بر سیستم اتونومیک، کورتیکوستروئیدها، آنتی هیستامین ها، آنتی بیوتیک ها و دارو های ضد ویروسی

3 - بیماری های دهان و تشخیص 3 نظری  
1- تفسیر تست های آزمایشگاهی
(تستهای کلی خون CBC و ایندکس های گلبول های قرمز، تست های شیمیایی خون (کلسیم،‌فسفر، آلکالن فسفاتاز اوره، اسید اوریک، کلسترول ،‌تری گلیسیریدها، آهن، فولیت، B12 و غیره تست های انعقادی خون و شکنندگی عروق، تست های سرولوژیک غیر اختصاصی مثل CRP , ESR و تست های اختصاصی مثل هپاتیت، سیفیلیس، مونونکلئوزیس عفونی و ایدز
2- کلیات و اصول ایمونولوژی
بیماری های نقص اولیه و ثانویه سیستم ایمنی شامل سندرم های دی جرج، بوروتون، نقص ایمنی اکتسابی (ایدز و اتوایمیونیتی و بیماری های بافت همبند)
3- ضایعات و شرایط پیش سرطانی حفره دهان
اریتروپلاکیا،‌ لوکوپلاکیا، فایبروزیس زیر مخاطی، سیفیلیس،‌ آنمی پرنیشز،‌ سندرم پلامر وینسون و .... تشخیص اسکواموس سل کارسینومای دهان (اپیدمیولوژی انواع کلینیکی، اتیولوژی، روش های تشخیصی،‌ مراحل  و روش های درمانی)
4- ضایعات شبه تومور حفره دهان از نظر تشخیص افتراقی کلینیکی
پولیپ فایبرواپیتلیالی، پایوژنیک گرانولوما،‌ پری فرال جاینت سل،‌ دنچر هایپرپلازیا و غیره

4 - بیماری های دهان و تشخیص 1 عملی (1 واحد)
میزان حداقل آموزش
1- آشنایی با روش های عملی معاینات داخل دهانی و خارج دهانی در کلینیک و همچنین تهیه حداقل 6 مورد پرونده کامل
2- تهیه حداقل یک سمینار از مقالات و کتب مرجع که توسط کادر آموزشی گروه تعیین می گردد
3- معاینه و توزیع بیمار و تنظیم کارت بیمار جهت مراجعه به بخش های مختلف (داشتن خداقل 50 کارت امضا شده توسط اساتید مربوطه ضروری است)
4- گذراندن امتحان در پایان ترم

5 - بیماری های دهان و تشخیص 2 عملی (1 واحد)
میزان خداقل آموزش
1- شرکت در کلاس های پروجکشن از ضایعات مختلف حداقل 6 جلسه و شرکت در بحث روزانه کلینیکال پاتولوژی
2- تهیه حداقل 2 سمینار از مقالات و کتب مرجع و ارائه آن ها به صورت کنفرانس و جواب دادن به سوالات اساتید و سایر دانشجویان
3- معاینه  بیمار شامل تشکیل پرونده کامل از بیماری های دهان و سیستمیک خداقل 10 مورد
4- معاینه و توزیع بیمار و تهیه کارت (screening) و داشتن 50 امضا از استاد مربوطه

6 -45- بیماری های دهان و تشخیص 3 عملی (1 واحد)
میزان حداقل آموزش
1- بررسی کیس های مشکل و پیشرفته شامل: تهیه پرونده،‌ طرح تشخیص های افتراقی و تشخیص نهایی بعد از انجام آزمایشات لازم،‌تهیه اسلاید و گزارش به صورت گزارش مورد (case report) حداقل 1 مورد
2- آشنایی با روش های درخواست مشاوره (consultation) با سایر همکاران و طرح درمان های تخصصی و پیشرفته
3- آشنایی با درخواست آزمایشات پاراکلینیکی و کسب توانایی در تفسیر نتایج آن ها نظیر: (رادیوگرافی – سیتی اسکن و تست های لابراتوری)
4- آشنایی با روس های نمونه برداری ( بیوپسی – سیتولوژی و اسمیر های باکتریولوژیک)
5- نسخه نویسی و راهنمایی بیمار از نظر مراحل درمانی و توصیه های لازم


>>:  8 واحد (5 واحد نظری و 3 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت