گوش ، حلق و بینی

سر فصل دروس:
الف- گوش:
1-آناتومی و فیزیولوژی گوش- معایته – رادیوگرافی – آزمایش های شنوایی- تشخیص کری های یک طرفی و دو طرفی
2-بهداشت و بیماری های گوش
3-بیماری های گوش خارجی
4-بیماری های گوش میانی و عوارض
5-بیماری های غیر چرکی گوش
ب - بینی:
1-کالبد شناسی و فیزیولوژی بینی و حفره های آن
2-معاینه بینی و سینوس ها
3-سینوزیت فکی – علائم – رادیوگرافی – سردردهای مربوط به سینوس ها- درمان
4-خونریزی از بینی و کنترل آن
5-جسم خارجی در سینوس و صدمات وارده و ارتباط سینوس فکی و دهان
6-رینیت ها – انحراف تیغه بینی و انسداد ها- رینوفارنژیت ها
ج – حلق:
1-آناتومی و فیزیولوژی و معاینه
2-آنژین ها و بیماری های لوزه و فارنژیت ها
3-جسم خارجی در حلق – اختلالات چرکی
4-حنجره و بیماری های آن و انسداد حادثه ای
5-تراکئوتومی


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت