نظام پزشکی – طب قانونی

سر فصل دروس:
تاریخچه تشکیل نظام پزشکی ایران – مقررات و قوانین مربوط به آن – تاریخچه دندان پزشکی از گذشته تا امروز با توجه به نقش و تاثیر فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
آشنایی با طب قانونی و روش های تشخیص هویت در مرگ های ناشی از حوادث،‌اتفاقات و حوادث ناشی از درمان های دندان پزشکی در داخل و در خارج از مطب که منجر به مرگ یا معلول شدن بیمار می گردد – اخلاق و مطب داری – چگونگی برقراری ارتباط با بیمار


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت