ارتودنسی

1- ارتودنسی 1 نظری
سر فصل دروس:
1-    تعریف و تاریخچه، مقدمات و خدمات ارتودنسی
2-    رشد و نمو جمجمه شامل:
الف- اهمیت بررسی رشد و نمو چمچمه
ب- مراحل تشکیل استخوان،‌انواع استخوانسازی
ج- متد بررسی رشد و نمو جمجمه
د- رشد و نمو سر و صورت قبل از تولد
3- ترمینولوژی در ارتودنسی
4- آناتومی،‌فیزیولوژی و مورفولوژی حفره دهان و ساختمان های وابسته به آن
5- تشکیل اکلوزیون نرمال و عواملی که در به وجود آوردن آن دخالت دارند شامل:
الف- رشد و تکامل دندانی و مراحل تشکیل اکلوژن (شیری،‌مخلوط،‌دائمی)
ب- وضعیت اکلوژن نرمال در سه بعد
6- آشنایی با مال اکلوژن ها شامل:
الف- تعریف مال اکلوژن
ب- طبقه بندی مال اکلوژن
ج- تیپ های مختلف صورتی
7- سفالومتری لاترال شامل:
الف- آشنایی با نقاط، خطوط و زوایا در سفالومتری
ب- آشنایی با آنالیز های مورد استفاده در تشخیص

2- ارتودنسی 2 نظری
سر فصل دروس:
اتیولوژی مال اکلوژن ها شامل:
الف – سیستم های طبقه بندی اتیولوژی
ب- علل عمومی (ارث، مادرزادی، بیماری های عمومی ،‌ محیط...)
ج- علل موضعی (تعداد دندان ها، شکل و اندازه دندان ها،‌زمان و ترتیب رویش دندان ها، افتادن دندان های شیری،‌پوسیدگی های بافت نرم، عادات)
تشخیص شامل:
الف- اصول تشخیص
ب- معاینات کلینیکی
ج- تهیه ابزرواسیون
د- قالب گیری و محاسبات مدل های ارتودنسی
ه- تهیه فتوگرافی ها و رادیوگرافی های داخل و خارجی دهانی
و- ارزیابی کلیه ضوابط حاصله و طرح ریزی درمان
اصول بیومکانیک شامل:
الف- بیومکانیک حرکت دندانی
ب- واکنش های بافتی متعاقب اعمال نیرو

3 – ارتودنسی 3 نظری
سر فصل دروس:
1-    فلسفه هدف و زمان درمان و طرح ریزی درمان در دوره های مختلف رویش دندانی
2-    درمان مال اکلوژن های کلاس I شامل: الف- Space Supervision  ،‌ ب- Serial extarction ،‌ج- درمان ناهنجاری های ساده (کراس بایت خلفی، قدامی،‌فضانگهدار،‌روش ایجاد فضا)
3-    درمان مال اکلوژن کلاس II (با دستگاه فانکشنال)
4-    درمان مال اکلوژن کلاس III کاذب (با دستگاه چین کپ)
5-    درمان مشکلات ورتیکالی
6-    درمان مشکلات لاترالی
7-    شکاف های دهان و صورت شامل: الف- طبقه بندی ، ب- مورفولوژی و نحوه تشکیل  ج - درمان
8-    اختلالات مفصل، گیجگاهی فکی در رابطه با اکلوژن
9-    ارتودنسی پیشگیری و وظایف دندان پزشک عمومی
10-    پیش آگهی و مراقبت های پس از درمان، ریلپس و خطرات ناشی از درمان های غلط ارتودنسی
منظور درمان هایی است که با دستگاه متحرک در طول سه ترم کلینیکی حداقل به 80% از اهداف دستیابی امکان پذیر باشد و نیاز به کاربرد دستگاه های ثابت نداشته باشد.
درمان های فانکشنال مال اکلوژن های کلاس II خفیف بدون کرودینگ که با تشخیص قطعی استاد یخش و با هدف هدایت رشدی حداکثر در طول سه ترم کلینیکی نتیجه مطلوب حاصل گردد.

4- ارتودنسی 1 عملی
محل آموزش: فانتوم
میزان حداقل آموزش
1-    شناسایی لوازم و مواد مورد استفاده در ارتودنسی
2-    قالب گیری،‌تراش قالب و تهیه مدل های ارتودنسی
3-    خمش سیم: تمرین خمش بر روی مدل تخته ای
4-    ساخت کروشه ادم
5-    ساخت فنر Z ، 8 و فینگراسپرینگ
6-    ساخت C کلاسپ
7-    ساخت آرک flexible
8-    آکریل گذاری و تراش آکریل

5 – ارتودنسی 2 عملی
6-  ارتودنسی 3 عملی
7-  ارتودنسی 4 عملی
 میزان حداقل آموزش
ارتودنسی عملی 2و3و4 هر کدام به میزان یک واحد کار عملی در کلینیک و بخش شامل:
الف- تهیه ابزرواسیون،‌قالب گیری و تهیه مدل های گچی و محاسبات لازم
ب- تشخیص و طرح ریزی درمان و نحوه درمان (مشاوره با استاد)
ج- ساختن دستگاه های مورد لزوم بیمار و نصب و پیگیری های لازم
د- تهیه مدارک نهایی بیمار و ببرسی نتایج حاصله هر دانشجو موظف است در طول سه ترم کلینیکی حداقل یک بیمار جدید با ضوابط ذکر شده در مورد نوع درمان های مجاز در سر فصل دروس ارتودنسی 3 نظری را پذیرش و درمان نماید.
همچنین ادامه درمان دو بیمار ارجاعی از طرف بخش مربوط به دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی جز ریکورمنت عملی می باشد. بااضافه معاینات کلینیکی حداقل 5 بیمار مراجعه کننده به بخش به منظور ارائه نحوه تشخیص مال اکلوژن و عوامل اتیولوژیک مربوطه از ضروریات است.


>>:  3 واحد نظری و 4 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت