کنترل عفونت در دندان پزشکی

سر فصل دروس:
1-    میکروبیولوژی از دیدگاه کنترل عفونت
2-    مختصری درباره تاریخچه بیماری های عفونی
3-    آشنایی با خصوصیات میکروارگانیزم ها به طور مختصر: باکتری ها – ویروس ها – قارچ ها
4-    راه های انتقال عفونت در دندان پزشکی:
انتقال از راه هوا (Air borne infections)
انتقال از راه خون (Blood borne infections)
منابع میکروارگانیزم ها
ناقلین بدون علامت
مرحله تلقیح(Incubation period)
مرحله اولیه بیماری(Prodromal stage)
مرحله حاد بیماری(Acute stage)
مرحله بهبودی(Convalescence stage)
5- بیماری های مهم از نظر دندان پزشکی در رابطه با کنترل عفونت:
هپاتیت ویروسی (E , D, C, B, A)
اهمیت هپاتیت Bو C
اپیدمیولوژی
شیوع بیماری های هپاتیت B در جهان و ایران
درجه عفونت زائی هپاتیت B و مقایسه آن با هپاتیت C و ایدز
مراحل سیر بیماری هپاتیت B
تشخیص کلینیکی و لابراتوری
گروه های با ریسک بالا
6- ایدز(AIDS)
تاریخچه بیماری و نام گذاری ویروس HIV
اپیدمیولوژی
نحوه ورورد ویروس بدرون سلول هدف
مرحله تکثیر ویروس و ایجاد بیماری
علائم بیش از ایدز(ARC)
علائم مرحله ایدز
علائم دهانی ایدز
تست های آزمایشگاهی تشخیصی
7- عفونت های بیمارستانی
8- کنترل عفونت:
تعریف و هدف از کنترل عفونت در دندان پزشکی نکاتی که برای رسیدن به هدف فوق باید رعایت نمود:
(کاهش تعداد میکروارگانیزم های پاتوژن ، آشنایی با روش های صحیح استریل کردن و ضد عفونی وسائل، درمان هر بیمار با این نقطه نظر که وی حتما مبتلا به یک بیماری عفونی است،‌حفاظت دندان پزشک و همکاران وی و بیمار از سرایت عفونت)
9- مراحل حفاظت شخصی:
شستشوی دست ها
استفاده از دستکش و نکاتی که در رابطه با دستکش ها باید دانست
استفاده از عینک و ماسک و گارد صورتی( (face shield
استفاده از روپوش و گان مناسب
10- ایمنی در مقابل عوامل عفونت زا:
ایمنی طبیعی: (Natural immunity)
الف- ایمنی اکتیو (Active immunity)
ب – ایمنی پاسیو (Pssive immunity)
ایمنی اکتسابی:
الف – ایمنی اکتیو
ب- ایمنی پاسیو
11- عواملی که باعث کاهش مقاومت بدن در مقابل عفونت ها می شوند:
- واکسیناسیون در مقابل هپاتیت B:
فوائد تزریق واکسن
انواع واکسن هپاتیت B
فواصل تزریق – محل تزریق
درصد ایجاد ایمنی
کنترل میزان آنتی بادی ایجاد شده
تزریق یادآوری
12- استریلیزاسیون:
- تعریف و هدف از استریلیزاسیون
- مراحلی که برای انجام یک استریلیزاسیون صحیح باید رعایت شود:
1- شستشو و تمیز کردن وسایل قبل از استریلیزاسیون
الف- تمیز کردن وسائل با آب به طور دستی
ب- تمیز کردن وسائل با دستگاه های اولتراسونیک
2- بسته بندی کردن وسائل برای جلوگیری از آلودگی مجدد آن ها:
- استریل کردن با وسائل حرارتی:
الف- اتو کلاو(Autoclave)
ب – حرارت خشک(Hot – air)
ج – کمی کلاو (Chemiclave)
د- گلاس بید(Glass bead)
- استریل کردن با وسایل غیر حرارتی:
الف – محلول گلوتارآلدئید
ب – گاز اتیلن دی اکساید
13- تستهای صحت انجام استریلیزاسیون :
الف – فیزیکال (physical monitoring)
ب- کمیکال (Chemical monitoring)
ج- بیولوژیکال(Biological monitoring)
14- نگهداری وسایل استریل شده
15- استریلیزاسیون و ضد عفونی کردن سر و توربین ها و هندپیس ها
16- ضد عفونی کردن (Disinfection)
- تعریف
- روش های ضد عفونی کردن:
غوطه دادن Immersion
مالیدن روی سطوح Wipe
اسپری کردن Spray
استفاده از کف Foam
17- خواص یک ماده ضد عفونی کننده خوب
18- درجه بندی وسائل از نظر میزان آلودگی (Spaulding classification):
الف- آلودگی زیاد Critical
ب- آلودگی متوسط Semi – Critical
ج- آلودگی کم Non- Critical
19- مکانیزم عمل مواد ضد عفونی کننده
20- نکاتی که در رابطه با یک محلول ضد عفونی کننده باید رعایت شود:
الف- Shelf life
ب-Use life
ج-Reuse life
21- مواد ضد عفونی کننده متداول و مورد استفاده در دندان پزشکی و خواص و معایب هر کدام:
الف- هیپوکلریت سدیم
ب- گلوتارآلدئید
ج- ترکیبات آمونیم چهارتایی
د- ترکیبات ایجاد کننده اکسیژن نوزاد
ه- ترکیبات ید دار
و- ترکیبات فنلی سنتتیک
ز- الکل
ح- مواد پاک کننده
22- کنترل عفونت در لابراتور
23- آلودگی در مسیر آب یونیت های دندان پزشکی


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت