فارماکولوژی

سر فصل دروس:
1-    كليات فارماكولوژي
2-    منابع
3-    جذب و پخش داروها در بدن
4-    متابوليسم،‌دفع و چگونگي اثر داروها در بدن
5-    تداخل اثر دارو ها
6-    واكنش هاي داروئي و عوارض آن دردوران حاملگي
7-    افزايش حساسيت به داروها
8-    هيستامين
9-    برادي كنين
10-    كليات دستگاه عصبي خودكار
11-    انتقال عصبي كولينرژيك و دارو هاي محرك پارا سمپاتيك
12-    داروهاي آنتي كولينرژيك
13-    انتقال عصبي آدرنرژيك و دارو هاي محرك سمپاتيك
14-    داروهاي مسسد گيرنده هاي آلفا و بتاي سمپاتيك
15-    دارو هاي ضد افزايش فشار خون شرياني
16-    داروهاي مسدد عصبي
17-    عضلاني
18-    كليات هوشبري عمومي
19-    هوشبري هاي عمومي و داروهاي پيش هوشبري
20-    بيحس كننده هاي موضعي
21-    داروهاي آرامش بخش
22-    ضد پسيكوز و ضد دپرسيون
23-    دارو هاي خواب آور
24-    داروهاي ضد تشنج و ضد بيماري پاركينسون
25-    داروهاي ضد درد مخدر و غير مخدر
26-    خونريزي در دندان پزشكي و درمان آن
27-    كيات آنتي بيوتيك ها و سولفاميد ها
28-    آنتي بيوتيك ها
29-    داروهاي ضد عفوني كننده موضعي
30-    فارماكولوژي غدد مترشحه داخلي
31-    ويتامين ها و مواد معدني
32-    فارماكولوژي بعضي از بيماري ها در ارتباط با دندان پزشكي


>>:  2 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت